aura a astrální paraziti

17.02.2016 12:20
Týmu vědců z Univerzity v Kapském městě v Jihoafrické republice se podařil šokující objev. Obdrželi potvrzení, že naši mysl mohou ovládat a ve většině případů ovládají astrální bytosti! Význam tohoto objevu je tak důležitý, že všechny vědecké studie týkající se tohoto výzkumu byly nejen klasifikovány jako přísně tajné, ale byla přijata opatření ke stažení a odstranění všech dříve vydaných publikací s informacemi o tomto výzkumu. Široké veřejnosti je dobře známá metoda manželů Kirlianova, kteří mezi prvními získali záběry energetických polí v okolí biologických objektů. Vědci zabývající se výzkumem paranormálních jevů nazývají tato pole aurou objektů. V různých publikacích, od vědecko-populárních až po seriózní vědecké práce, můžeme najít mnoho fotografií těchto energetických polí pořízených metodou Kirlian, která umožňuje sledovat dynamiku polí. 
Existuje poměrně mnoho vědeckých prací, které potvrzují vztah dynamiky těchto polí s psycho-fyziologickým stavem člověka.
Vědecký tým z Univerzity v Kapském městě, v sestavě známých vědců s dlouholetou praxí v paranormálním výzkumu, včetně metody fixace aury, vedl doktor filozofie Ngunga Tobago, který způsobil ve vědeckém světě revoluci v povědomí o významu energetických polí v životě člověka. Vědci vyvinuli způsoby sledování biopole a vynalezli přístroj (patent USA pod číslem: US 5,253 984 B1 ), který umožňuje nejen sledovat dynamiku aury biologických objektů, ale na základě provedených experimentů umožnil udělat odhalení, které způsobilo utajení celého výzkumu.
Vzhledem k tomu, že si vědecké metody a nástroje v první fázi výzkumu vyžádaly zapojení velké skupiny lidí, před kterou výsledky experimentů nebylo možné skrýt, některé výsledky studie této skupiny vědců se dostaly na veřejnost. Tyto výsledky naznačují, že existuje přímá souvislost mezi tzv. Astrálními podstatami - bytostmi a člověkem.
Fotografie energetických parazitických organismů
 
 
Nám všem jsou dobře známé pokusy různých badatelů paranormálních jevů pokoušející se zachytit na film a fotografii tzv. Astrální entity, duši, poltergeist, atd. Některé z těchto pokusů byly úspěšné, ale významní vědci stále zpochybňují realitu těchto výsledků. Skupina vědců v Kapském městě svým výzkumem rozptýlila veškeré pochybnosti v této věci, což ve skutečnosti i dokládá fotografiemi získanými pomocí svého patentovaného vynálezu.
Vědci za pomoci vylepšené metody Kirlian byli schopni dosáhnout nejen jasný záznam astrálních objektů, ale i studovat jejich dynamické chování, včetně dynamiky emisního spektra a dynamiky tvořících se biopole astrálních objektů. Své výzkumy začaly před několika lety a po slibných výsledcích se rozhodli zlepšit metody svého výzkumu, což následně vedlo k objevu, který otřásl vědeckou komunitou. Získané výsledky potvrzují přímou interakci astrálních entit s aurou lidí! Podrobnější studie dynamiky těchto objektů a jejich interakce odhalila jisté vzorce chování a jejich vztah k lidem. Například, byly získány fotografie, kde bylo možné vidět pronikání astrálních entit do aury člověka.
 
Energetický parazitický útvar v auře člověka
 
 
Fotografie astrálních entit byly získány na speciálním zařízení v laboratoři, které bylo maskované jako foto-studio a umístěny ve známém ateliéru designu, aby nedošlo k podezření od zkoumaných lidí a zajistila se čistota experimentu. Další výzkum odhalil, že energetické pole kolem astrálu - astrální entity má proměnlivou intenzitu. Toto zpočátku vědci přisuzovali k statistické fluktuací, avšak detailní studie za pomoci silného počítače a speciálně vyvinutého algoritmu ukázaly neočekávaný výsledek. Zjistilo se, že výkyvy mají vztah s bioelektromagnetické aktivitou mozku člověka, na který tyto entity reagují.
Vědci tvrdí, že byli schopni zachytit fáze průniku astrální entity do aury objektu. Z výsledků výzkumu vyplývá, že v první fázi průniku, astrální entita synchronizuje své vnitřní rytmy s rytmy "oběti", a tím získá přístup k auře "oběti". Po proniknutí do aury-biopole "oběti" se mění vnitřně rytmy "oběti" pod vlivem astrální entity!
Komplexní studie za účasti psychologů a psychiatrů prokázaly jasnou souvislost mezi těmito výkyvy a psycho-fyziologickými reakcemi lidí zapojených do pokusů. Kromě toho, v této fázi byly získány takové výsledky, což okamžitě vyvolalo zařazení celého výzkumu mezi přísně tajné. Přesto, informace získané v počátečních fázích výzkumu umožňují vyvodit určité závěry. Ukazuje se, že astrální entity mohou být rozděleny do dvou odlišných typů. Vědci je označili jako " černé " a " světlé - čisté ". Už tyto názvy naznačují charakter entit. Liší se mezi sebou intenzitou světla, spektrálním složením světla a jeho dynamickými vlastnostmi. Vliv těchto dvou typů entit na lidi je také různý.
 
 
 Černé entity například vykazují stálou aktivitu v infiltračních pokusech průniku do lidské aury.
 Světlé entity zpravidla takovou činnost nevykazují. Výsledný psycho-fyziologický stav člověka je odlišný při působení černých a světlých entit. Typický výsledek působení černých je nepřiměřená agrese lidí v neadekvátní situaci .
 
 
Na základě provedených experimentů se ukázalo, že mnoho lidí je pod neustálým působením těchto astrálních entit.
Některé informace získané při výzkumu také ukázaly, že existuje jasný vztah mezi stabilním psycho-fyziologickým stavem člověka a "čistotou" jeho aury, stejně jako i možností průniku entity do této aury. Pro potvrzení nebo vyvrácení těchto poznatků byly provedeny statistické analýzy na velkých skupinách lidí. Mezi tyto skupiny patřili také skupiny politiků, podnikatelů, vězňů ve vězení a jiných. Vzhledem k tomu, aby byla zajištěna čistota pokusů potřebných pro dokončení studie, tým vědců převlečených za reportéry a zamaskování technikou dělal rozhovory s účastníky experimentu na Summitu o udržitelném rozvoji v roce 2002 v Johannesburgu. Otázky, které byly položeny skupině zkoumaných osob, byly připraveny speciálním týmem psychologů, aby navodili přiměřené reakce a odpovědi.
Výsledky studie této skupiny vědců šokovaly. Zjistilo se, že téměř všichni politici a podnikatelé, kteří se sešli na summitu, jsou infikováni černými astrálními entitami. Počet infikovaných černými entitami ve skupině politiků a podnikatelů byl větší než počet mezi vězni!
Statistické studie vědců potvrdily zjištění, že mnoho lidí i na významných postech v politice je pod vlivem černých astrálních entit, které ovládají jejich mysl a chování!
Výsledky vědců z Jihoafrické republiky potvrzují správnost tvrzení ruského akademika Nikolaje Levašova, který vysvětlil již před mnoha lety ve svých knihách a na konferencích vliv parazitických astrálních entit nasávajících životní energii člověka. Mezi vlivy, které umožňují průnik do aury člověka a umožňují odebírání životní energie řadí: alkohol,
narkotika, cigarety, pornografii, nízké pudy jako např. sex bez lásky, destrukční hudbu, strach, stres a jiné záležitosti, které nám systém každodenně podsouvá.
Přeložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com