barvy

06.04.2015 15:07
Barva se používá pro zesílení proudu čchi a pro vytvoření souladu ve vizualizačním feng shuej.
Všimněte si, jak se cítíte, díváte-li se na jednotlivé barvy, jež vás obklopují. 
Vyjevte barvy, které zlepšují emocionální stav, pomáhají pocítit tvůrčí vzlet a radost. 
Barvy, které ve vás vyvolávají smutek a evokují stesk byste měli vyloučit.
Při meditaci se prospěšné barvy používají v kombinaci s pěti elementy. 
A tím se vytváří mocný proud životodárné čchi. 
Délka vln, na nichž pracuje mozek, stimuluje různé aspekty lidské fyziologie a přitom usměrňuje a modeluje 
jeho chování ve fyzickém světě. Pozitivní myšlenky s sebou přinášejí skutky vyvolávající činy, které zvyšují blahobyt. 
Přirozené světlo dobrých myšlenek je pro nás proto mimořádně důležité a potřebné. 
Myšlenky na barvy kódují vědomí předepsaným způsobem.Každý člověk má svou určitou frekvenci mentálního 
kmitočtu, která se pojí s pěti elementy. Země rovněž obsahuje elektromagnetické pole, které obíhá 
po meridiánech (polednících). Tyto kmitočty se mění po osmi směrech a spojují se přes barvu:
sever černá
severovýchod žlutá, barvy země
jihozápad žlutá, zemité odstíny
východ modrozelená, zelená
jihovýchod zelená
jih červená
západ bílá, barvy kovu
severozápad fialová, barvy kovu
 
Barva stimuluje nebo uvolňuje oční nervy, 
které pak ve své řadě uvolňují tělo, tak i barva při 
vizualizaci přímo působí na jemné orgány lidské bytosti 
spojené s vnímáním vibrací úspěchu.
Červená je považována za jednu 
z nejpříznivějších a přinášející nejvíce štěstí. 
Znamená energii, vášeň.
Oranžová značí extázi, rozum, závislost, 
extrovertnost a nadšení.
Žlutá je spojena s mocí a přijímáním, 
je to barva štěstí a vědění.
Zelená barva je o rovnováze, harmonii, prostoru a směru.
Modrá je spojena s nebeskými požehnáními, komunikací.
Fialová barva značí službu, transformaci, uzdravování, 
ponoření se do sebe. 
Bílá se pojí s čistotou.
Černá s penězi a ctí.  
 
 
 
 
Pohled namířený na jih zapaluje oheň konfliktů, 
ale zároveň může být zdrojem stimulace sexuální energie. 
Předměty v tomto směru je třeba obarvit do fialových a šeříkových odstínů.
Pohled namířený na jihovýchod povzbuzuje sociální činnost a poskytuje osobnostní růst. 
V tomto směru je třeba si vizualizovat tmavomodré a zelené barvy, především podélné pásky podél stěn 
v této barevné škále.
Pohled namířený na východ je dokonalý pro zrod nového podnikání, je to příznivý směr 
pro úspěšnou kariéru. V této situaci je vhodné si vizualizovat světle zelené nebo tmavomodré odstíny; 
zesilují totiž intuici. 
Pohled namířený na západ vyvolává rovnoměrnost, neuspěchanost, klid. 
Barva pro vizualizaci je růžová, protože zvyšuje intuici a vlohy k neverbální komunikaci.
Pohled namířený na sever osvobozuje od stresů. Tmavorůžová, která mu náleží, 
zvyšuje duchovnost a sílu mysli. Na sever je užitečné vizualizovat rostliny.
Pohled namířený na severovýchod stimuluje pohnutky. Barva pro vizualizaci je bledě žlutá. 
Meditace v tomto směru zbavuje zlých snů a vyvolává prorocké sny.
Pohled namířený na severozápad se doporučuje rodičům a starším lidem. 
Tento směr je spojen se sebekontrolou a vůdcovstvím. 

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com