bovis známý - neznámý

29.08.2015 13:34

Život na Zemi je naprosto jedinečná zkušenost pro všechny bytosti. Jsme obklopeni neuvěřitelným množstvím rozmanitosti, způsobu prožitků a možností. Stejně tak, jak na nás působí a formuje nás spektrum našimi základními smysly poznatelné, svoji podstatnou roli hraje i svět neviditelný, neslyšitelný, nehmatatelný. Svět plný nádherných energií.

Vzhledem k principu duality, který v našem světě funguje, je univerzální životní energie poznatelná ve dvou formách díky negativně a pozitivně nabitým částicím (přesněji iontům). Pokud se však bavíme o životní energii, je třeba připomenout, že negativní ionty jsou všeobecně pro člověka prospěšné a léčivé, kdežto pozitivní jsou destruktivní až smrtelné.

Životní energií a jejímu záření se blíže věnoval francouzský fyzik Alfred Bovis (1871- 1947). Kolem roku 1930 vynalezl měřící prostředek tzv. Bovisův biometr, který slouží jako radiestetická pomůcka k určování energetické kvality vibrací míst, materiálů, osob, potravin atd. Další zkoumání biometru pak v dalších letech vedlo ke stanovení stupnice založené na základě vlnové délky elektromagnetického vlnění. Všeobecně se ujalo označení „jednotka bovis“, která se odpovídá přibližně vlnění o vlnové délce jedné tisíciny nanometru (cca 1000 bovisů = 1 nm). Jednotky bovis však nepopisují vlastní energii dané hmoty, nýbrž energie, které daná hmota přitahuje. Tak se může zdát, že tento předmět (místo, osoba…) tuto energii vyzařují.

Změřit (zjistit) vibrační úroveň místa, předmětu, osoby atd. lze radiesteticky např. pomocí kyvadla či virgule. Všeobecně se udává, že místa s hodnotou nižší než 6500 bovisů mají pro člověka škodlivé účinky. Při dlouhodobějším vystavením takto nízkým vibracím dochází k poklesu vibrací a inklinaci k onemocnění. Tato místa jsou škodlivá pro všechny živé organismy. Na průsečících Hartmannovy mřížky (geopatogenní zóny) se mohou tyto hodnoty dokonce pohybovat jen kolem 2000 bovisů. Předměty či místa s nízkými hodnotami bovisů však lze vyčistit či odstínit (viz.Naše nabídka ).

Nová síla- nový věk?

Konec mayského kalendáře po 5125 letech trvajícím cyklu rozhodně konec světa neznamenal. Co víc- lidstvo vykročilo do nové éry, kterou během tisíců let mnozí předpověděli. Každý počátek nese množství změn. Jednou z mnoha z pohledu univerzálních energií je právě skokový nárůst energie měřené pomocí bovisů. Do konce roku 2012 se pohybovala naše životní energie průměrně v rozmezí 6000 až 14000 bovisů. V dubnu 2014 přišla další silná vlna, která hodnoty navýšila na 12000 až 22000 bovisů. Tyto hodnoty však nadále stoupají. Zároveň s navýšením hodnot vibrací živých organismů však stále dochází k energetickému navyšování celé planety(viz.Aktuální hodnoty jednotek bovis- LISTOPAD 2014 ).

V souvislosti s vysokými energiemi, které k nám proudí, se také mluví o tzv. fotonovém pásu, ve kterém se právě nacházíme a který má pomoci díky vysokým vibracím vstupu Země do páté dimenze. Ať už použijeme k popsání jevů, které na naší planetě právě probíhají, jakákoliv slova, je důležité si uvědomit, že tyto jevy mají na naše bytí zde zcela stěžejní vliv. Nárůst vibrací jde ruku v ruce s čištěním emocionálních zranění součastných i těch z minulých životů, s čištěním karem (viz. Karma jinak), probouzení duší a chápání vlastní podstaty bytí včetně pochopení životních úkolů a směřování k jejich plnění atd. Toto probouzení a čistění však s sebou nese spoustu negativních projevů (bolesti hlavy, ztráta orientace, výpadky paměti, výkyvy nálad, deprese atd.). Mnozí se v současné době potýkají s fyzickými či psychickými potížemi, které nemají zdánlivě opodstatněný důvod. Nastávajícím změnám je však třeba se nebránit a vycházet jim vstříc. Snažit se pochopit podstatu „problému“ a zpracovat ho. Na této cestě k novému věku totiž existují jen ty překážky, které jsme si postavili sami- v tomto nebo v nějakém z minulých životů a jen my je můžeme překonat.

ZpětVíce zde: https://oriens.webnode.cz/news/bovis-znamy-neznamy/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: https://wwwhttps://oriens.webnode.cz/news/bovis-znamy-neznamy/.webnode.cz

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com