byl Ježíš skutečně tak vyjímečný?

28.10.2015 12:05

Článek, který se právě chystáte číst, je extrémně kacířský. Skutečnosti, které v něm chceme sdělit, totiž nejen odporují "zdravému rozumu" ateistů a nekorespondují s učením křesťanských církví, ale pravděpodobně naruší i některé iluze vytvořené kolem Ježíše v rámci nových duchovních proudů.

Opakovaně na našich přednáškách vysvětlujeme princip současného duchovního vzestupu, převracíme mnohé vaše domněnky vzhůru nohama a vědomě tak přetváříme kolektivní vědomí. Je to nezbytné proto, abychom se mohli všichni posunout dál a skutečně se duchovně probudit a osvobodit. Nyní vnímáme, že je čas rozpustit strnulé energetické struktury kolem postavy Ježíše a dalších bytostí vnímaných jako svaté.

Tak jak to tedy je? Je Ježíš skutečně tak výjimečný a jedinečný? Ano, i ne. Z evangelií víme, že on sám se považoval za Božího syna, ale zároveň zdůrazňoval, že to, co dělá on, mohou dělat i další, že on jen ukazuje cestu. Nicméně my si dovolíme nechat evangelia stranou, a dokonce i drze ignorovat veškeré knihy, které byly až dosud o Ježíšovi napsány. Budeme vycházet jen z toho, co se nám postupně ukázalo při naší práci a z informací přímo od Ježíše. 

Popis: https://files.benodis.cz/200000159-7cd937dd5f/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1-obr%C3%A1zek_1.jpgJežíš patří mezi duše, které jsme začali nazývat inspirátoři. Jsou to duše, které byly stvořeny k tomu, aby byly jakýmsi kanálem Božské inspirace a zprostředkovávaly čistou Boží pravdu. Během naší práce jsme zaznamenali více typů inspirátorů o různých vibracích. V podstatě můžeme říci, že v průběhu vývoje byly dle potřeby tvořeny duše, které měly do určitých konkrétních podmínek přinášet Boží pravdu. Někteří inspirátoři byli stvořeni přímo Bohem, jiní pak byli stvořeni pro nižší dimenze Tvůrci (více o Tvůrcích viz článek Aktuální informace o energetických změnách na planetě Zemi,nebo na našich přednáškách).

Pro všechny inspirátory je společné to, že nemají magické schopnosti. Nemohou si tedy vlastními myšlenkami kolem sebe tvořit iluze, které by zkreslovaly jejich vnímání. Jsou proto spolu s anděly, kteří jsou kanálem bezpodmínečné Boží lásky, kotvou Božích kvalit v rámci neomezeného tvoření jiných duší. Jsou jakousi Ariadninou nití, nadějí, že můžeme najít cestu ven z bludiště. 

Ježíš je inspirátor, který byl Bohem stvořen s vibracemi na úrovni 16D. (Nyní jsou jeho vibrace již vyšší.) Je první duší svého druhu, která byla určena pro Sluneční soustavu. Je tedy skutečně svým způsobem prvorozeným Božím synem, jak to bývá interpretováno. Nicméně je třeba zdůraznit, že není jedinou duší, kterou Bůh vytvořil, není ani nejvýše vibrující duší, a dokonce není ani jediný inspirátor s těmito kvalitami. I v této době jsou mezi námi inkarnovány duše s velmi podobnými kvalitami. Ježíšova výjimečnost je dána výjimečnými okolnostmi jeho zrození, dobou, ve které žil a zemí, v níž působil.

Ježíšův příchod na svět byl skutečně pečlivě připraven. Narodil se do vysokovibračního rodu, jeho matka byla anděl z 1. kola tvoření s vibracemi na úrovni 22D. Marie bývá zpodobňována stojící na hadovi, což symbolizuje překonání dědičného hříchu. Kromě čistoty její duše a jejího rodu bylo zárukou toho, že se Ježíš narodí čistý, tedy bez rodinné karmy a zatíženého těla, i to, že jeho skutečný otec nebyl inkarnován, což bývá interpretováno jako tzv. početí Duchem svatým. Tento způsob početí nebyl svého času nic nového. Jen si vzpomeňte na známého záletníka, vládce řeckých bohů, Dia, který s vybranými "pozemšťankami" zplodil řadu polobohů. Každopádně se tedy Ježíš narodil nezatížený, což byla hlavní příčina toho, že zůstal vědomý. Narozdíl od jiných, kteří se v té době narodili byť s vysokými vibracemi nezměrným potenciálem, on jediný dostal šanci pamatovat si, kdo skutečně je a proč se narodil. 

Dalším faktorem, který hrál roli v Ježíšově působení, bylo to, že se narodil v Izraeli, do národa s většinovým výskytem vysokovibračních duší. Jeho učedníci byli duše Ježíšovi velmi podobné a také ostatní Ježíšovi posluchači a následovníci měli potenciál vnímat jeho duchovní výjimečnost, propojit se díky němu s Bohem, porozumět jeho poselství a skutečně následovat jeho příkladu. Byla tady zcela reálná šance vytvořit energetické pole, které mohlo být skutečně královstvím Božím na zemi. Jen bylo třeba energeticky osvobodil od karmy a dalších zatěžujících energií co nejvíce duší. Proto mu Jan Křtitel připravoval cestu, proto apoštolové a jejich následovníci křtili. Jak to vše dopadlo, víme. Zůstalo jen poselství, které bylo předáváno dál a dál. A čím více se měnily energetické podmínky a lidé si neuměli některé věci představit, tím více se ztrácela podstata a docházelo k různým dezinterpretacím.

Od Ježíšových dob na Zemi výrazně energeticky "přituhlo". Jestliže tehdy už hrálo roli to, jak a komu se Ježíš narodil, později již bylo čím dál více nemožné, aby se někdo narodil vědomý a aby takto přežil do dospělosti. Kolektivní vědomí spolu s nárůstem populace udělalo své. Naše představy o Bohu, o jeho projevech, preferencích a další energetické konstrukce vytvořené o Ježíšovi, Marii a dalších světcích způsobily to, že už nikdo neměl šanci se narodit a projevit v plné síle a zůstat přitom naživu. Vzorce, šablony, zvyklosti, zkušenosti jedna přes druhou vytvořily změť energetických bariér a pastí, které bylo velmi vyčerpávající překonávat. A přestože už mnohé energetické bariéry padly, kdyby se dnes Ježíš inkarnoval, stále by nemohl být v lidském těle svobodný. Kromě toho, že by jako všechny ostatní vysokovibrační duše musel ustát svou jinakost vůči většinovým energiím, navíc by ho energeticky zatěžovaly naše představy a očekávání. 

Mimochodem s touto skutečností se musí vyrovnávat řada duší, které za sebou mají inkarnace jako známé osobnosti. Učebnice dějepisu formují veřejné mínění a tvoří energetická omezení, se kterými je třeba vědomě pracovat. V podstatě nejhůř jsou na tom ti, kteří jsou považováni za svaté, a také andělé, protože se k nim modlí velké množství osob. Pokud se pak taková duše inkarnuje, může podvědomě cítit hlubokou zodpovědnost za štěstí druhých a vývoj na Zemi a její přílišné zatížení může pak vést k psychickým i fyzickým potížím. 

Už jsme zmiňovali několikrát, že naše duše jsou jako schody do nebe. Když se Země vibračně propadala, byly postupně tvořeny duše vibračně na míru do nižších a nižších dimenzí. Až jsme skončili ve 3D, kam byly stvořeny duše lidské. Když jsme se začali odrážet ode dna, jako první se probouzely duše s vibracemi 4D a stali se z nich první léčitelé, záhadologové, astrologové, kartářky... Byl vytvořen první schod. Kolektivní vědomí se malinko změnilo, otevřely se nové možnosti. A tak se postupem krok za krokem probouzely další a další duše. Výstavba několika prvních schodů trvala řádově desítky let. Od počátku roku 2015 se ovšem stavba velmi zrychlila a bylo vystavěno mnoho dalších schodů. Otevřela se cesta k Bohu a k naplnění vlastního potenciálu v lidském těle. 

Přesto řada duší ještě hledá, tápe a zdráhá se věřit sami sobě a svým možnostem. Mnozí stále ještě vzhlížejí k různým duchovním autoritám, hledají exotické duchovní ráje, vymetají jeden duchovní seminář za druhým ve snaze najít tu správnou a zaručenou cestu ke štěstí, síle a úspěchu. Věřte, že mezi vámi běhá spousta stejně úžasných duší jako byli Ježíš, Marie, Máří Magdalena... Nepoznali byste je, protože vůbec nejsou sebejistí a často o sobě pochybují. Mnozí se narodili do velmi těžkých podmínek a jejich energie jim do života přitahovala spoustu životních ran. Teprve se narovnávají a vzpomínají si na svou podstatu a sílu, protože je tak neuvěřitelná, že je těžké si ji ve stávajících podmínkách představit. Buďte proto zdrženliví ve svém hodnocení druhých i sebe samých.

 

Z toho plyne základní duchovní poučení pro tuto dobu: Ne každý, kdo je sebejistý, úspěšný a zdá se být duchovně před vámi, tam skutečně je. Možná je jen schodem, po kterém máte vystoupat, abyste se přiblížili k tomu svému. A proto: inspirujte se, sdílejte, ale jediný duchovní mistr, kterého byste měli respektovat a poslouchat, je vaše duše.

 

(c) Iva a Martin Uhlířovi, 2015. Článek smí být dále šířen a kopírován pouze v neupravené a nezkrácené podobě a pro nekomerční využití. Podmínkou je uvedení autorů a zdroje článku s aktivním odkazem.

 

 Více zde: https://www.benodis.cz/news/byl-jezis-skutecne-tak-vyjimecny/

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com