čchi

06.04.2015 15:07
Podstatou života je energie čchi. Mnoho lidí na Západě si myslí, že čchi patří k okultizmu, 
k ezoterice nebo k jinému druhu mystiky, která je přístupná jen malému počtu zasvěcenců.
Čchi je však energie nebo také nehmotná přirozená hybná síla, 
která naplňuje vesmír, nachází se v nebi, na zemi a v každé existující věci, projevuje se 
v tisících hmotných formách. Je to i naše energie, náš motor, naše životní síla. 
Je to to nejpřirozenější a nejživější a cirkuluje ve všem, čeho se denně dotýkáme nebo 
co jíme, a především v sexualitě. Je v nás a kolem nás a dává vzniknout životu.
Tvoří jeho podstatu a všechny jeho formy jsou projevem této síly, 
ikdyž nehmotné a neviditelné. 
Slovo čchi znamená dynamickou, neporazitelnou elektromagnetickou sílu - onu neviditelnou vitální energii, 
která oživuje hrubomolekulární součásti každého těla a tělesa.
Je to koloběh kosmické energie, který tvoří síť 70 000 elektrických okruhů. Čchi je absolutní energie a základ 
všech forem života a hmoty ve vesmíru, která proniká atomovými strukturami všech věcí včetně atmosféry kolem nás. 
Čchi je klíč a nevyčerpatelný zdroj dlouhého, vitálního a výkonného života, který člověk přijímá pohybem, výživou, 
meditací a sexualitou z nekonečné říše vesmíru. 
Představuje skrytou energii, jejíž znalost byla kdysi uchovávána v tajnosti, ale v současnosti se rozšířila i na Západ.
V čínském podání proudí - stejně jako krev země - v žilách draků, tedy v podobných kanálech, jakými proudí životní energie
v člověku. V akupunktuře je označujeme jako meridiány a v současnosti už pro nás také nejsou tajemstvím.
Stejně tak jako je lidské tělo podle schopnosti ošetřujícího uvedeno do harmonie nebo disharmonie, může být osobní prostor
zlepšován tím, co prožíváme, anebo nepříznivě ovlivněn naší nevědomostí.
Zatímco Číňan přikládá této síle vysoký význam, zdá se, že na Západě tuto vitální sílu při posuzování pozemku 
a před vybudováním staveb ignorují. Tento silový proud může být v závislosti na typu okolí buď podpořen, nebo rozptýlen.  
 
Čchi se vyskytuje se ve třech základních podobách.
Největší a nejsilnější z nich je nebeská čchi, projevující se silami, 
jimiž nebeská tělesa ovlivňují zemi, jako například sluneční svit, měsíční přílivové jevy atp.
Nebeská čchi v sobě obsahuje zemskou čchi. Zemí procházejí žíly energie tvořící síť, 
z níž čerpá sílu veškerý život ve svých nespočetných proměnách a variacích. 
Případná nerovnováha ústí v různé pohromy.
Aktivita zemské čchi se také projevuje v každém pohybu větru a vody.
Lidstvo se vyznačuje lidskou čchi a rovněž každá jednotlivá osoba, živočich a rostlina 
mají svou vlastní čchi, jež proudí po energetických drahách, tzv. meridiánech. 
Platí zde stejná pravidla jako u poruch zemské čchi. 
V případě narušení rovnováhy, když neproudí energie ve všech částech tak,
jak by měla, dochází k onemocnění, popřípadě smrti.
Všechny uvedené energie na sebe vzájemně působí a mohou se proměňovat jedna v druhou.
Čchi je tedy  životní síla, která vdechuje energii do samotného života lidí, zvířat, rostlin, 
do všeho, co vidíme na naší planetě. Všechny věci vdechují a vydechují čchi, proto je vše 
v tomto světě vzájemně propojené a může působit kladně i záporně.
Samotný pojem čchi má mnoho významů. V čínské filosofii je chápán jako vzduch, 
který dýcháme. Je to však i elektromagnetické pole, kosmické záření i sluneční svit. 
Energie čchi je naše duše, úspěch, štěstí, základní podstata všech věcí. 
Východní kultura se domnívá, že tato energie řídí zdraví a bohatství. 
Slavní badatelé jako Pythagoras, Hippokrates, Newton a další věřili v existenci životní 
energie, která prostupuje veškeré jsoucno a má schopnost zocelit duševní i fyzické rány.
Jelikož čchi je dechem života, má moc zasahovat do energie vaší duše a dotýkat se jí.
Ovlivňuje orientaci veškerých energetických proudů, které přicházejí k člověku; 
včetně proudu peněžních vibrací. Proto je tak důležité vytvořit pole pro blahodárný tok čchi.
 
Čínská tradice určuje a definuje osm základních typů čchi: 
čchi životní síly
šťastná čchi
rovná čchi
kolísavá čchi
čchi zlé síly
nešťastná čchi
dusící čchi
mrtvá čchi
 
Jakmile čchi někde stagnuje, přestává být příznivá. Stagnace kosmického dýchání 
má za následek mnoho mentálních, emocionálních a duchovních poruch, které mohou zapříčinit.
 

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com