cíl feng shuej

06.04.2015 15:05
Cílem feng shuej je nasbírat dostatečné množství energie čchi, získat vidění
nekonečné hojnosti okolního světa a plně pocítit lásku k ostatním lidem.
Vnitřní, myšlenkové feng shuej působí na proudy vědomí. 
Lidský mozek je chápán jako dům. Všechny pokyny tradičního feng shuej, týkající se vybavení, 
uspořádání obydlí je třeba přijímat ve smyslu, že je třeba vytvořit nejpříznivější podmínky 
pro příjem dobrých proudů vesmíru právě ve své hlavě. Celé obydlí daného jedince odráží 
jeho psychický stav, cíle, zaměření a touhy. Tyto postoje lze měnit za pomoci vizualizací
a afirmací, zlepšuje se tak kvalita života.
Lidské obydlí odráží stav jeho vědomí. Procházíme-li se po svém příbytku, putujeme
ve skutečnosti po svém vědomí. Lidský rozum je mimořádně objemný kosmický symbol.
Sídlí v něm ideje; lidský rozum je místem, kde se rodí rozumné myšlenky - to, díky čemu 
se člověk odlišuje od zvířat. Každý předmět v tomto světě obsahuje určitou archetypální 
symboliku - symboliku tvaru, vzhledu a určení. Feng shuej pracuje s těmito archetypy 
na úrovni jejich zrodu ve vědomí. Všechny vznikající mentální proudy, všechny myšlenky 
a touhy se zapisují, otiskují do jemného záměru, plánu.
Proto je tak důležité dát jim správný směr, a tedy naučit se regulovat, řídit jejich pohyb, 
směrovat a přesměrovávat je.
Vnitřní feng shuej uvádí do vztahu vědomí s příbytkem. 
Člověk je v bezpečí v obydlí uvedeném do pořádku. Vnější svět se pojí s vnitřním světem 
člověka přes jeho rozum, myšlení. V tom právě spočívá skryté tajemství bytí.
Lidský rozum se v umění vnitřní transformace mění s pomocí symbolů, slov a obrazů.
Každý detail příbytku vědomí dostává zvláštní symbolický význam.
Feng shuej je umění prospěšných změn, které přivolávají úspěch a štěstí a zlepšují život. 
Je to věda přebývání v souladu s okolním prostředím. Je to soubor principů.
Budeme-li tyto soubory dodržovat, můžeme souznít s energií hojnosti, která naplňuje celý svět a prostupuje jím.
Feng shuej učí, jak si uvědomit vnitřní svět, poznat hloubkové psychické procesy a původní podstatu. 
Není to však psychoterapie. Je to mimořádně mocná metoda práce s vědomím. 
Je pokládáno za vědu, ale interpretuje se jako umělecká forma. Zakládá se na principech univerzálního 
cyklu změn. Po staletí se doporučení feng shuej stávaly více a více jinotajnými a metaforickými,
aby se nejsilnější zbraň přeměn nedostala do rukou nepovolaných. 
Vizualizační feng shuej odklání škodlivé energie a maximalizuje kladný 
proud energie prosperity a maximalizuje kladný proud energie prosperity. 
Tento proces spočívá na pochopení cyklického charakteru energetických 
proudů, tvořících soulad mezi Zemí, lidským životem a Nebem.   
 
Zde jsou základní principy feng shuej:
Vyjímečnost a věčnost - v prvním stadiu připojení se k vědění 
jen prostě pozorujeme různé energetické stavy a jejich přirozený vývoj.
Pojmy jin a jang vyjadřují polaritu života. 
Jin představuje energii nehybnosti, zatímco jang tvůrčí energii. 
Jsou to vibrace Země a Nebe, fluktuace ženské a mužské energie, viditelného 
a neviditelného světa. Feng shuej je výrazem jednotného celku.
Uvádění energie větru do rovnováhy nebo pohybu proudu životní energie čchi.
Maximalizace životní síly nebo příznivé energie a omezení negativní energie 
ŠA ČCHI (smrtelný dech).
Koncepce tří pokladů je principem tří úrovní bytí: země, člověka a nebe.
Pro soulad lidského elementu s nebem a zemí je třeba praktikovat feng shuej 
na mnoha úrovních vědomí.
 
Metody meditačního feng shuej se soustřeďují na vyhledávání diagnózy a léčení vnitřního stavu člověka, 
zdokonalování mozkové činnosti a očištění mysli. Tradiční čínské lékařství je spojené s životním prostředím 
a dochází v něm k identifikaci každého orgánu s jedním z pěti praelementů, což je základem pro určení diagnózy 
a léčbu. V západní tradici se psychotechniky využívají k zabití tzv. virů vědomí. 
Ve vnitřním feng shuej probíhá posílení kladných elementů vědomí a oslabení záporných 
elementů, což se jeví mnohem rozumnější a harmoničtější.
 
Staré čínské umění léčby duše a těla se využívá pro zvýšení prosperity a zabezpečení vysoké životní úrovně (blahobytu). 
Prostředí, které člověka obklopuje, obsahuje energetický náboj, na něhož lze vědomě působit. 
Studujeme vnitřní feng shuej, abychom pochopili tajemství nahromadění dobré, kladné čchi.

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com