čistota a kvalita informací

25.02.2016 10:32

ROZLIŠUJTE informační zdroje, které jsou psány ve STARÝCH nebo NOVÝCH energiích.... Které podporují STAROU nebo NOVOU cestu...Popřípadě, zda se již staré přetransformovalo v nové.... V informačním chaosu, který na internetu panuje, to bude čím dál tím náročnější. ZÁLEŽÍ NA ČISTOTĚ A VÝŠI VIBRACÍ KAŽDÉHO JEDNOTLIVCE, KTERÝ INFORMACE PŘIJÍMÁ A PŘEDÁVÁ DÁL. Tím tak buď vědomě nebo nevědomě ovlivňuje každého, který si danou informaci  přečte. Je dobré si také uvědomit, že v rámci celkového pohledu KVALITA nemůže přehlušit KVANTITU. Kvalitních příspěvků a informací je a bude vždy méně než těch zavádějících.

Proč mají u nás neustále větší důvěru různé entity, andělé, karty a jiné nehmotné energie, než ČLOVĚK sám?  Copak jsme už dočista všichni zapomněli, že MY jsme ti na které čekáme? Že každý čeká jen sám na sebe? Že bez našeho vlastního přičinění se vůbec nic nestane? Proč předáváme svoji moc a pozornost jinam než do sebe? Jen SRDCE ví a dokáže správně ROZLIŠIT. A opět upozorňujeme, že toto je jen velmi úzký pohled a úhel pohledu na široký rozsah informací, který má ještě daleko více aspektů a ukazatelů.

 

Spousta lidí je uměle odříznuta od svého přímého napojení na zdroj tím, že farmaceutický průmysl z nich dokázal udělat umělé bytosti za pomoci umělých látek, které přivádí do jejich těl  a dokonce i s jejich SOUHLASEM... Ruku na srdce přátelé, kdo o sobě může říci, že ho farmaceutický průmysl a jeho skryté reklamní triky nikdy nedostal?.... Kdo si nikdy nezobl žádné " zázračné" pilulky, nebo kdo je na nich dokonce závislý? O všeobecném OČKO-VÁNÍ ani nemluvě. Tím nikoho nenabádáme k tomu, aby své předepsané léky vysadil, ale snažíme se upozornit na fakt, který nám většinou uniká...

 

Jsme prakticky všichni nějakým způsobem NA-OČKO-VÁNI systémem. Jsme ZÁMĚR-NĚ uspáni a prostřednictvím různých nemocí a následnému léčení jsme vedeni k tomu, abychom se nemohli probudit a je nám tak blokován přístup k našemu čistému napojení na Zdroj. Samozřejmě je zde i řada lidí, kteří podvědomě vnímali a vnímají, že žádné tyto umělé látky do těla nepatří a tím se tak uchránili před násilným pokřivením své přirozenosti. Těm ostatním pak může pomoci detoxikace a fyzická očista těla a mysli, zdravá a přirozená strava a dlouhodobější pobyt v přírodě, kdy tělo můžeme restartovat a přivézt opět k harmonickému fungování. 

 

Proto buďte obezřetní především při sdílení informací... Vše se odvíjí od výše vibrací a čistotě, které každý jednotlivec nese a tím, jak jsou kompaktibilní s výší vašich OSOBNÍCH vibrací. Vaší sebereflexí je se naučit se vyciťovat právě tyto lehké nuance změny... Orientovat se pak výhradně tím co sami cítíte, né tím, co je Vám za pravdu (informaci) předkládáno... Vždy se můžeme svézt kousek cesty s někým, kdo je stejně naladěný právě v ten daný okamžik... Ale to NEZNAMENÁ, že to tak bude již NAVŽDY.

 

NAVŽDY ZŮSTANE JEN KAŽDÝ ORIGINÁL JEDINEČNÝM ORIGINÁLEM A PŮJDE VLASTNÍ CESTOU A TEMPEM!

JEN ČISTÉMU JE NADĚLOVÁNO VŠE ČISTÉ.

 

Pokud se dostanete opět do harmonie těla, mysli a srdce a tím tak přirozeného napojení na ZDROJ, pak Vás CESTA vlastních PROŽITKŮ, hlas SRDCE a INTUICE  nemůže oklamat.

 

Za IO Renata

 

 

Nemáme potřebu uplatňovat autorská práva a jakkoliv podmiňovat šíření našich příspěvků. Je nesmyslné jakkoliv omezovat JEDNOTU, která je zároveň absolutní SVOBODOU.

Tlumočíme informace z kolektivního vědomí Kristovské setby, které má každý v sobě. Stačí se jen naladit a připojit. 

 

Informace odjinud

 

 

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com