co je to vlastně ten BOVIS?

07.01.2019 16:08

Jak se měří?

Kde se měří, proč se měří a jaký mají jeho naměřené hodnoty na nás vliv?

,,Víte, co to je Radiovitalita? (pozn. Alue: Radiovitalita > Synonymum pro tento pojem je - BOVIS!)

Tento termín zavedl Francouz André Simoneton (nar. 1949), který vychází z takzvané Bovisovy stupnice vibračních hodnot (podle André Bovise,1871-1947). Tato teorie nebyla nikdy uznána oficiální vědou, protože měření radiovitality nelze provést žádnou známou vědeckou metodou (dnes už to však není pravda). Měření se provádí za pomoci kyvadla, desky a měřítka, je to tedy veskrze nevědecká a subjektivní metoda. Tuto metodu používají lidé, kteří měří geopatogenní zóny a podobně. Přesto je to teorie zajímavá a stojí za pozornost.

Podle teorie radiovitality každá živá buňka produkuje záření o určité vlnové délce, které jsou měřeny v jednotkách bovis, pro zjednodušení (ale pohříchu i zmatení pojmů) je někdy tato jednotka ztotožňována s nanometrem. Záření vysílají nejen buňky, ale i Slunce, horniny a léky.

Orgány zdravého člověka a vyšších živočichů vysílají do svého okolí záření o vlnové délce okolo 6 500 jednotek. Slunce vysílá zhruba také tolik, 4 000 - 7 000 jednotek. Záření o vlnové délce 1 000 - 3 000 jednotek je pro živé organismy smrtící, například radonové a uranové záření. 11 000 jednotek vykazují energeticky nabitá, magická a prokazatelně léčivě působící místa na Zemi. Nemocný nebo vyčerpaný člověk vyzařuje pouhých 4 500 - 5 000 jednotek. Při konzumaci mrtvých produktů a masa radiovitální radiace člověka prudce klesá. Pokud chceme v těle zničit baktérie, které mají radiaci 3 000 - 6 000 jednotek, musíme sami dosáhnout radiace vyšší. Aby byl člověk trvale zdráv, je třeba si svou vysokou radiovitalitu udržet. Současné lidstvo je na tom ale údajně tak špatně, že běžná úroveň radiovitality je jen 3 000 - 5 000.

A teď k jídlu. Simoneton tvrdí, že výživa musí spolupůsobit radioaktivně se zářením přiměřeným pro daný organismus. Zdravé jsou pouze ty potraviny, které buňkám předávají radiaci o vyšší vlnové délce. Nejvyšší radiaci (6 500 - 10 000) má čerstvá čistá pramenitá voda, dužnina čerstvého ovoce, čerstvě vylisované ovocné šťávy, čerstvě rozlousknuté ořechy, čerstvá zelenina, zejména listová, naklíčená semena, celá obilná zrna a čerstvě namletá celozrnná mouka, čerstvý neupravený med do tří týdnů stáří, čerstvě nadojené mléko, čerstvě snesené vejce, čerstvě připravené bylinkové čaje, zastudena lisovaný olivový a slunečnicový olej. Vysokou a trvalou radiovitalitu si uchovávají obiloviny, obilí nalezené v egyptské pyramidě si uchovalo radiaci o vlnové délce 3 900 jednotek!

Mezi potraviny s radiací 3 000 - 6 500 jednotek patří kořenová zelenina, vyloupané a déle skladované ořechy, přezrálé ovoce, mléko 12 hodin po nadojení a kyselé mléko, med po třech týdnech, vejce stará 2 - 3 dny, máslo, ostatní oleje, luštěniny a maso do 6 hodin po zabití zvířete.

Potraviny s radiací 1 000 - 3 000 jednotek: 10 - 15 dní stará vejce, běžné pasterizované mléko, káva, čaj, čokoláda, zavařeniny, fermentované sýry, dlouho skladovaná zelenina, nedozrálé ovoce, ohřívané a skladované potraviny.

Potraviny mrtvé, s radiací 0 - 1 000 jednotek: konzervy, maso, alkohol, rafinovaný bílý cukr, bílá mouka, rafinované potraviny, tuhé pokrmové tuky a další potraviny. Radiaci zeleniny ničí tepelná úprava, výjimku tvoří brambory, celá obilná zrna a luštěniny, musí se ale konzumovat ihned po uvaření. Přijatelnou formou konzervace je sušení, mražení nebo mléčné kvašení. Je zajímavé, že u sušených potravin a bylin radiace klesne, po namočení ve vodě většinou získávají svou původní hodnotu, napařené sušené byliny mají radiaci 7 000 - 9 000 jednotek.

Lidskou radiaci snižuje pobyt v geopatogenních zónách, hluk, stres a dlouhodobý pobyt mezi nemocnými. Děti by neměly spát v jedné místnosti se starými lidmi a nemocný člověk by měl spát sám v místnosti. Během akutní nemoci bychom měli pouze pít a nic nejíst.

André Simoneton měřil i radiaci některých léků. Například Penicilin má vlnovou délku 8 500 jednotek, Streptomycin 8 000 jednotek, homeopatické léky 4 000 - 8 000 jednotek. Alopatické (chemické) léky mají zpravidla nulovou radiaci. (Zdroj: MUDr. Vilma Partyková a internet)" - konec převzatého článku

 

Proč Bovisy sledujeme?

Sledujeme radiovitalitu Země, která v loňském roce začala prudce narůstat a to z mnoha důvodů. Domníváme se, že to má co dělat s dlouho očekáváným a dlouho předpovídaným vzestupem lidstva, přechodem do 5D, nebo převibrováním. Dosaďte si libovolný pojem. Konec mayského kalendáře po 5125 letech trvajícím cyklu očividně konec světa neznamenal (i když byl možný). Lidstvo místo konce vykročilo do nové éry, kterou během tisíců let mnozí předpověděli. Každý počátek nese množství změn. Jednou z mnoha je právě skokový nárůst energie Bovis. Do konce roku 2012 se pohybovala naše životní energie průměrně v rozmezí 6000 až 14000 bovisů. V dubnu 2014 přišla další silná vlna, která hodnoty navýšila na 12000 až 22000 bovisů. Od té doby energie neustále stoupá. Zároveň s navýšením hodnot vibrací živých organismů, dochází k energetickému navyšování celé planety. V souvislosti s vysokými energiemi, které k nám proudí, se také mluví o tzv. fotonovém pásu, ve kterém se právě nacházíme a který má pomoci díky vysokým vibracím vstupu Země do páté dimenze.

 

Co víme:

energie Bovis souvisí s novou érou, do které lidstvo po roce 2012 vstoupilo.

Tato energie je velice konstruktivní a měla by nám pomoci.

Energie zvyšuje rezonanci celé planety a všech živých organismů.

Toto navyšování energie mění povahu našich těl. Má vliv na naše chování, návyky i potřeby.

Dochází k čištění starých vnitřních ran a bloků. Lidé hodní jsou ještě hodnější, lidé zlí jsou ještě zlejší. Nebo dochází k úplnému převratu osobnosti.

Pozorujeme něco jako detoxikační stavy, když berete herbální nebo homeopatickou medicínu. Lidé v určitém časovém období cítí hromadně určitý zdravotní problém, nebo se jim děje něco podivného. Za pár dnů však vlna poleví a nikdo neví, proč.

Vysvětlení? Identifikovali jsme zatím následující nejčastějí projevy (díky společné diskuzi a sdílení našich pocitů/problémů/názorů): změna povahy, radikální změny názorů, otevírání tzv. nadpřirozených schopností, vidění světel, pociťování vibrací, zvýšený výskyt chyb v systému, jako jsou posuny v čase, vidění do jiné dimenze, vlnění objektů atd., pociťování tlaku na třetí oko (uprostřed čela), v době extrémního skoku energií hromadná nespavost, nebo naopak hromadná únava.

 

Co nevíme:

Nikdo z nás neví dopředu zcela jistě, co se stane, až energie Bovis (radiovitalita Země) nebude mít vzestupnou hodnotu, ale přímka na grafu půjde kolmo nahoru. Domníváme se, že by mohlo dojít k onomu pověstnému převibrování, nebo vstupu do 5D. O čem se dohadujeme, je, jestli se to fakt stane a pokud ano, jakou to bude mít podobu? Kdo vzestoupí? Jenom někdo? Všichni? Půjde celá planeta? Mají proroctví pravdu?  Nevíme, kdy tato energie dostoupí vrcholu a místo čísla bude vyjádřena ležatou osmičkou. Nejenom že nevíme, co se v té situaci stane, ale nevíme, jestli to bude za rok, nebo za sto let? Každý má trochu jiný názor. Navíc energie roste vlastním tempem. Jednou víc, někdy trochu míň. Nikdo neví, co naměříme zítra, natož pak za týden!

 

Co se domníváme:

Myslíme si, že lze usnadnit naší mysli a našemu tělu vzestup. Vždy když energie naskočí, naše tělo se této energii musí rychle přizpůsobit. Snažíme se s tímto vzestupem držet krok a přizpůsobovat své chování, myšlení a svůj život tak, aby byl v souladu s touto vysoce konstruktivní energií. Je možné, že ten kdo se pomalu vibračně přizpůsobuje, má větší zdravotní problémy v tomto období a může je zmírnit správným přístupem. O tom, jestli jsme konstruktivní bytost, si rozhodujeme my sami……….

****************

použitý zdroj: https://karolinaloskotova.blog.cz/

 

 

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com