co nás čeká?

20.09.2015 20:24

Malá babička v Praze

V srpnu navštívila Prahu Kiesha Crowther, známá jako Malá babička. Na nádvoří v Lichtenštejnském paláci se sešlo několik stovek lidí, aby si vyposlechli poselství pro nadcházející věk z úst této drobné blonďaté šamanky. Kiesha působila skromným dojmem, ale zároveň z ní vyzařovala síla, která nenechala nikoho na pochybách, že její slova inspirovaná moudrostí starých Mayů a Strážců moudrosti, ke nimž se Kiesha řadí, jsou pravdivá a nesou poselství Lásky.

I když bylo horké slunečné počasí a sama Kiesha konstatovala, že ještě nikdy nepřednášela před publikem, které se jí rozpouští před očima, nikdo neodešel. Všichni jsme se snažili zapamatovat si každé slovo a nenechali si ujít příležitost získat do knihy Poselství pro Kmen mnoha barev vlastnoruční podpis Malé babičky. Její slova byla inspirující a nesla mnoho moudrosti pro všechny, kteří jsou účastníky této převratné doby. Některá z těchto poselství jsou tak závažná, že se je snažím předat co nejširšímu okruhu lidí a o totéž žádám i Vás, ctěné čtenáře. Můžeme tak předejít chaosu a panice, která by určitě doprovázela posun Země do vyšší dimenze, její přepólování a období, které s ním souvisí.

 

Tvář Země se mění

Nikdo už dnes nepochybuje, že Země mění svou tvář. Je mnoho věcí, které vlády svému lidu tají, a které nezveřejňují. O tom, že sever už dávno není tam, kde býval před lety, se mluví, ale o tom, co se děje na jižním pólu v Antarktidě, vlády mlčí. Všechny satelity byly odkloněny, aby nemohly pořizovat žádné snímky a když chtěl časopis National Geography, který má svůj vlastní satelit, vydat celé jedno číslo věnované Antarktidě, bylo mu vládou zabaveno. Ledovce masivně tají, v Grónsku letos poprvé roztál všechen sníh, u Japonska jsou v mořích miliony medúz a mnoho zvířecích druhů se ocitlo ve fázi vymírání. Ani vědci se netají tím, že pravidelně po 13 000 letech dochází k přepólování Země. Poslední přepólování proběhlo před 13 000 lety, takže se nacházíme přímo ve víru těchto zázračných událostí. Magnetické póly se posunují 8x rychleji než dříve, jejich posun je vědecky zachycen. Nad všemi kontinenty se objevují modré spirály, které podle dávných proroctví označují příchod Nového věku. K Zemi v cyklických fázích proudí mnohem vyšší energie, která může v lidském organismu způsobit bolesti hlavy, očí i nevolnost. Sama Země má 3x silnější energii, než dříve. Všechny signály naznačují, že přepólování Země a její vzestup do vyšší dimenze je na dosah ruky.

 

Pyramidy začaly zářit

Malá babička vyprávěla o rituálech, které provádí vždy, když umísťuje zpět do Země krystaly, které jí byly svěřeny. Nikdy předem nezná místo, kde bude krystal uložen. Nejzajímavější byl poslední rituál v Egyptě, kdy byl krystal navrácen do velké pyramidy v Gíze. Jen pro porozumění, tyto krystaly byly ze Země vyjmuty v době, kdy se rozpadala Atlantida, a potomci Atlantů je střežili až do dnešních dnů. Nyní nastal čas, aby byly vráceny zpět do Země a propojily se mezi sebou navzájem, čímž zvýší energii Země.

Krystal, který byl umístěn do pyramidy, začal vydávat těžko definovatelný zvuk, s čímž se Malá babička setkala poprvé. Po východu z pyramidy byli vojáky upozorněni na zvláštní úkaz, který překvapil všechny přítomné. Pyramida začala vyzařovat bílé světlo a po několika hodinách začala zářit další a další pyramida. Všechny pyramidy jsou postaveny na 50. rovnoběžce a tento krystal je začal propojovat.

 

Co nás čeká?

Není žádných pochyb o tom, že Země se přesouvá do jiných prostor. Mohu k tomu jen říci, že i vědci usoudili, že se Země v současné době nachází v jiném Vesmíru, než dříve. My víme, že se nejedná o Vesmír fyzický, ale energetický. Přesouvá se zatím pomalu, ale finální krok bude rychlý. Tento poslední krok je spojován s datem 21. 12. 2012, ale stařešinové upozorňují na to, že to může být dříve i později. Mohu k tomu dodat, že v astrologii tuto změnu označuje Pluto a Uran ve vzájemném vztahu a tato jejich transformační vazba se uvolní v roce 2015. Až do té doby budou probíhat na Zemi změny, které jsou jakousi bránou do Nového Věku.

Při finálním kroku planety nastane na 24 – 36 hodin naprostá tma. Vypadne elektrický proud, zřejmě i satelity, a to může v mnoha lidech vyvolat strach a paniku. A zde je zapotřebí co nejvíce lidí upozornit na to, aby zachovali klid a zůstali ukotveni ve svém srdci. V této době se totiž až milionkrát zvýší intenzita toho, co budeme prožívat a téměř okamžitě se lidem budou plnit jejich představy a vize. Pokud by člověk upadl do strachu nebo jiné zhoubné emoce, dokázala by ho svou intenzitou zabít. Proto je nanejvýš důležité se předzásobit vodou, svíčkami a zásobou trvanlivého jídla a v toto období temna zůstat doma a hrát třeba hry.

Můžeme si vizualizovat, jak bude Země vypadat, až se rozední, ale podle slov v knize Malé babičky, si takovou krásu nikdo neumíme ještě ani představit. Je důležité zůstat tam, kde právě budeme. Určitě se budou hýbat kontinenty, a tak se můžeme ocitnout v jiných klimatických podmínkách. Malá babička netajila to, že celý proces budou provázet zemětřesení a různé přírodní katastrofy, ale také ubezpečila všechny, že lidstvo přežije a přežije každý, kdo bude v tu dobu naladěn na vibrace svého srdce.

 

Poselství pro lidstvo

Každý se může rozhodnout pomoci planetě v jejím přesunu a zároveň zvýšit své vibrace na mnohem vyšší úroveň. Jak říká Malá babička, jsme ti nejsilnější z nejsilnějších, kteří se rozhodli být zde v tento okamžik. Předala posluchačům několik pokynů, které je třeba dodržovat, aby toto pohnuté a zázračné období proběhlo v co největším klidu:

 

  1. 1.    Noste křišťál

Každý by měl na krku nosit křišťál. Tento drahý kámen má paměť, která v sobě zahrnuje veškerou moudrost Země. Skrze křišťál se pak propojujeme se Zemí a můžeme nejen čerpat, ale hlavně jí posílat svou lásku a vděčnost. Měli bychom si uvědomit, jak jsme Zemi zdevastovali a přesto nás stále miluje jako své děti, kterým poskytuje tělo, potravu a prostor pro přebývání. Země žádá, aby jí byly zpět vráceny drahé kameny. Je dobré v meditaci se soustředit právě na vděčnost k Zemi, představit si nějaký krásný kout, rostliny a zvířata, která milujeme a tento vděk a lásku pak vdechnout do křišťálu. Takto nabitý křišťál poté vhodit do nějakého vodního toku, čímž se energie přesunou do vody, která je poté roznese po celém svém toku. Voda, která se vypaří, ponese opět energii lásky a ta v podobě deště bude dopadat na vše živé. Takto můžeme nabíjet prostředí a vodní toky kdykoliv pocítíme potřebu.

  1. 2.    Vizualizace

Aby celý proces proběhl k naší spokojenosti, můžeme si už nyní vizualizovat, jak období temna prožíváme s úsměvem, v láskyplném ovzduší a v kolektivu lidí, na kterých nám záleží. Pokud má někdo strach, že nestihne dojet ke své rodině, je třeba si představovat, jak k nim dojíždí a tento přechodový čas pobývá mezi nimi. Vizualizace dokáže v této době opravdu zhmotnit naše představy.

  1. 3.    Vzpomeňte si, kdo jste

Je třeba opět si vzpomenout na svůj Božský původ. Nejsme jen hromádka kůže a kostí, ale jsme tvůrčí božské bytosti, které jsou vzájemně spojeni společným původem. Jsme Kmen mnoha barev, v každém člověku přebývá Boží jiskra a všichni jsme spojeni vzájemným bratrstvím. Proto je směšné soudit někoho podle toho, jak vypadá, co nosí a jak se vyjadřuje. Je třeba milovat lidi takové, jací jsou, nepodléhat předsudkům a v každém vidět obraz dokonalosti. Nikdo neznáme duchovní cestu toho druhého, ani jaké podmínky ke svému růstu potřebuje. Proto bychom nikoho neměli odsuzovat, ani pomlouvat. Každý žije svůj život, který má takový řád, jež je pro toho dotyčného nejvhodnější. Měli bychom se oprostit od myšlení za druhé lidi a zároveň nevěnovat své myšlenky tomu, co si o nás druzí myslí. Do jejich myšlení nám opravdu nic není.

Opět bychom si měli začít vážit starých lidí, kteří svou nabytou moudrostí během životní cesty zvyšují vibrace Země a tak i v době, kdy sedí s rukama v klíně, jsou jedni z nejprospěšnějších pro planetu. V dětech je třeba vidět božské bytosti, které nás přišli učit životu z úrovně srdce, je třeba jim naslouchat a pečlivě zaznamenávat to, co nám předávají. Dále bychom si měli uvědomit, že všichni mentálně postižení lidé jsou vtělenými anděly, kteří opět přišli zvýšit vibrace Země a proto si zvolili tuto podobu, která jim umožňuje žít v ústraní nedotčena chaosem vnějšího světa. Jen tak se mohou láskyplně soustředit na svůj úkol. Krátce řečeno, je třeba opět v sobě nalézt lásku ke svým bližním, ať už se chovají a vypadají jakkoliv.

 

Brána k srdci otevřena

V roce 2007 se otevřela brána, kdy mají lidé možnost přejít od života z hlavy k životu ze srdce. Je to podmínka pro přebývání ve vyšší dimenzi. Tato brána může být otevřena až osm let, ale nikdo neví, kdy se uzavře. Mayští stařešinové říkají, že v minulém přechodu se uzavřela právě při srovnání Země a Slunce do jedné přímky se středem galaxie, což nastane 21. 12. 2012. Poté už přechod nebude možný. Ten, kdo se rozhodne i nadále žít z hlavy, bude svůj další život prožívat na planetě, která bude mít mnohem hustější vibrace, než Země.

 

Malá babička mluvila o mnohých dalších zajímavostech, o svém životě i o zajímavých místech na planetě. Stále zdůrazňovala a neskrývala svůj vděk k Zemi, svou lásku ke všem živým tvorům a víru v jeden společný Boží původ. Vyprávěla o svých setkáních s bytostmi z vesmíru i o nezměrné úctě, se kterou přistupuje ke zvířatům a rostlinám. Také se příznivě vyjádřila o Čechách, které jsou jedno z nejúžasnějších vibračních míst, jaké navštívila a vyzařují láskyplnou energii.

Její slova dodala každému naději v dobro a víru v krásnější život. Nikdo nevíme, kdy doba finálního kroku přijde, ale všichni se na ni můžeme připravit a předávat toto poselství dál.

Popis: https://www.osobnirozvoj.info/wp-content/uploads/2012/10/0420-kiesha-300x225.jpg

Alena Horáková

www.vestenionline.cz

 

 

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com