ctnost

06.04.2015 14:47
Základem ctnosti je vytrvalost, vnitřní síla, prostota, zdrženlivost a dobrota.
Její princip vyjádřil Konfucius, zakladatel Taoismu ve „stříbrném pravidle“: 
„Nedělej ostatním to, co nechceš, aby oni dělali tobě“ a 
„Dobrý člověk je ten, který chtěje pomoci sám sobě, pomáhá ostatním, 
a chtěje rozvíjet sám sebe, rozvíjí druhé“.
Další ctností, na kterou kladl důraz, je spravedlnost, dělat to, co je morálně správné, 
a v dané situaci patřičné.
 
Základní cestou k přizpůsobení se přírodě 
je nezasahování, 
neholdovat marné snaze, 
nedělat nic, co by se příčilo přírodě.
 
Život je trvalým stavem pohybu, stálých změn. 
Pokud je něco zahnáno příliš daleko, tao to upraví do předchozího stavu.
Tao v čínštině znamená cestu, cestu přirozenosti, neboť taoisté chápou přírodní cykly 
a neustálé přeměny, pohyb a změny v přírodě jako pozemské projevy univerzální síly tao.
Tao je nediferencovaná prasubstance vesmíru, jeho prapříčina. 
Nepojmenovatelná, odvěká, spontánní, neproniknutelná a směr jejího pohybu je návratný - vše se musí vrátit do lůna, z něhož vzešlo. Taoistickým ideálem je dosáhnout plnosti klidu, 
to znamená žít v těsném souladu s přírodou, s vesmírem, ztotožnit se s rytmem přírodních sil a stát se tak účastníkem nekonečného přírodního koloběhu.
Před konkrétním poznáním dávali taoisté přednost intuici.
 
 
Znak pro tao je kombinací dvou znaků, které představují pojmy hlava a noha.
Znak pro nohu naznačuje myšlenku směru nebo cesty, znak pro hlavu myšlenku vědomé volby, ale také znamená počátek, zatímco noha konec. 
Celý znak tak symbolizuje nepřetržitý koloběh vesmíru, okruh nebe a země. 
A také myšlenku, že věčné tao je v neustálém pohybu. 

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com