doreen virtue - průkopnice nebo podvodnice?

28.10.2015 12:13

Dovolili jsme si pro název této rubriky použít označení "Pozemští andělé", protože se díky stejnojmenné knize americké autorky Doreen Virtue vžilo a je obecně používáno pro pozemské inkarnace jiných duší než lidských. Nepovažujeme jej sice za příliš výstižné, ale prože se vžilo, zůstaneme u něj.

Doreen Virtue má mnoho příznivců, ale i odpůrců. Ačkoli přináší mnohá poselství, po kterých naše duše prahnou, je přece jen pro nás Čechy moc americká, a tím pádem trochu podezřelá. Konkrétně její kniha o pozemských andělech vyvolala nejprve vlnu nadšení, protože se v ní mnozí "našli" a vrátila jim zpět sebeúctu a pocit vlastní hodnoty. Ovšem netrvalo dlouho a vynořila se řada kritických hlasů, které Doreenu teorii napadaly pro její jednoduchost a snadnou aplikovatelnost na každého. Dokonce jsme se dočetli o tom, že je myšlenka pozemských andělů vyloženě škodlivá, protože podporuje rozdíly mezi lidmi, posiluje u některých jejich ego a pocit výjimečnosti a může tím pádem posilovat pocit oddělenosti  a vyloučení ze společnosti.

 

Podstatné je, že ať se nám to líbí či nelíbí, Doreen má v podstatě pravdu. Je skutečnou průkopnicí, které se podařilo zahlédnout tuto část Stvoření a měla odvahu toto své poznání zveřejnit. Jsou tady ale dvě věci, které je třeba vzít v úvahu: 

1. Kniha je primárně psaná pro americké čtenáře, kteří mají jinou mentalitu a jiné potřeby než my.

2. Doreena úroveň poznání je limitovaná jejími schopnosti, zkušenostmi a tím, co jí bylo v dané době umožněno vidět.

 

Pravda je totiž ještě neuvěřitelnější a Stvoření mnohem pestřejší. Na Zemi je v tuto chvíli skutečně inkarnováno mnoho pozemských andělů, tedy duší ze 4.-22. dimenze, které sem přišly dobrovolně, aby Zemi a jejím obyvatelům pomohly ve vývoji. 

Ti všichni se na zemi inkarnovali vždy, ale v posledních letech, s tím jak stoupají vibrace Země, jejich počet roste. Ještě před 100 lety žilo na našem území 90% lidí a jen 10% byly duše jiného druhu. Nyní už zde žije více než 50% duší, které jsou vibračně výše než duše lidské (a toto číslo se stále zvyšuje!). Mezi současnými dětmi se už lidské duše vyskytují jen velmi zřídka. Obavy z toho, že by někdo mohl mít pocit výjimečnosti a vydělit se ze společnosti, protože o sobě zjistí, že je tzv. pozemským andělem, jsou proto v tuto chvíli naprosto neopodstaněné. Naopak přišel čas, aby se duše dosud spící a svůj potenciál jen tušící konečně chopily svých schopností. 

Samozřejmě i mezi pozemskými anděly jsou velké rozdíly ve vibracích, přirozených schopnostech a úkolech, které sem přišli plnit.  Bohužel ty nejvýše vibrující světelné bytosti často mají takový problém s hmotou a život na Zemi je pro ně stále příliš těžký, že spíš naopak mají tendenci propadat pocitům méněcennosti, jsou často frustrované a nezřídka končí na dně společnosti jako alkoholici, drogově závislí nebo bezdomovci. Mnozí padají na dno a teprve tam se probouzejí a nacházejí svou sílu. Dokonale ilustrujím příkladem je archandělská duše Neala Donalda Walsche, autora Hovorů s Bohem, který se naštěstí pro celý svět dokázal ode dna odrazit. 

Z toho, co se nám zatím podařilo vypozorovat, usuzujeme, že až dosud bylo mnohem snazší se v tomto světě prosadit pro pozemské anděly s nižšími vibracemi, tedy vibracemi bližšími Zemi. I mezi duchovními učiteli, léčiteli, terapeuty, kteří začínali jako průkopníci v 90. letech a později pracovali po roce 2000, je většina pozemských andělů z říše přírodních bytostí. Snadno se také až dosud na duchovním poli prosazovaly různé druhy mágů, čarodějů a čarodějek, z nichž mnohé ale rozhodně mezi pozemské anděly zahrnout nemůžeme (i když se tak často tvářili), neboť se jednalo o duše deficitní, vytvořené v nesouladu.  Jen výjimečně se prosadili někteří andělé, archandělé, elfové. Ty nejvýše vibrující bytosti se dostávají ke svému potenciálu teprve teď.

Jak se zvyšují vibrace Země, situace se mění a i výše vibrujícím duším už se tu začíná dýchat lépe a tíha pozemského života pro ně přestává být tak ubíjející. Jsme si jistí, že nejsme jediní, kdo se takto probudil. Jsme ale vedeni k tomu, abychom zde byli pro ty, kteří se ještě sami zcela probudit nedokázali.

Pokud tedy cítíte, že potřebujete naši pomoc, jsme tu pro vás. Více o tom, kdo jsme a co vám můžeme nabídnout, najdete zde.

 

(c) Iva a Martin Uhlířovi 2013 (aktualizováno 17.9.2015). Článek smí být dále šířen a kopírován jen v neupravené podobě a pro nekomerční využití. Podmínkou je uvedení autorů a zdroje článku s aktivním odkazem.Více zde: https://www.benodis.cz/news/doreen-virtue-prukopnice-nebo-podvodnice-/

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com