experiment sté opice

06.03.2016 09:56

Vliv společného psi pole na vědomí člověka. Experiment "stá opice" je obecně známý. Ještě v roce 1952 na japonském ostrově sekáme žila kolonie divokých opic, které japonští vědci - biologové krmili sladkými bramborami - batáty tak, že jejich rozhazovali po písku. Opice měli rádi Bata, ale neměli rádi písek na něm.Jednoho dne 18 měsíční opice zjistila, že tento problém může vyřešit tím, že umyje Baťa ve vodě.

Tato samice opice naučila tento trik svou matku a jiné opice. Když počet opic převýšil číslo sto, všechny opice žijící na blízko ležících ostrovech, z ničeho nic, bez jakéhokoliv vnějšího podnětu, také začali mýt batáty. Ve vědě tento jev dostal název "efekt sté opice".

Mohlo by se zdát, že nic mimořádného, ​​ale faktem je, že několik skupin vědců pozorováno opice na různých ostrovech. V jednom momentě, kdy se určitý počet opic naučilo čistit brambory, všechny ostatní opice na různých ostrovech začaly čistit brambory. Toto se stalo se všemi opicemi v Japonsku, dokonce i v zoologických zahradách.

Tyto opice neměli mezi sebou žádnou možnost komunikace, proto závěry vědců byly překvapující. Podle nich, aby určitá populace získala novou informaci, nebo udělala nějaký objev, je třeba kritické množství jedinců, kteří se budou snažit hledat odpověď na danou otázku.

O několik let později skupina vědců z Austrálie a Velké Británie provedla podobný experiment s lidmi. Byla zhotovena fotografie složená z malých i velkých obrazů stovek jednotlivců a dokonce byly tváře i uvnitř očí. Vše se skládalo z podob tváří lidí, ale při prvním pohledu na fotku bylo vidět pouze šest nebo sedm tváří. Aby bylo možné spatřit ostatní, bylo třeba trénovat. Obvykle někdo nejprve musel ukázat, kde se tváře nacházejí.

Vědci přinesli fotku do Austrálie a uskutečnily tam experiment. Vybrali určitý počet lidí z různých částí populace a ukázali každému z nich fotku, přitom všichni dostali čas na prostudování fotografie. Pak dostal každý otázku: "Kolik lidí vidíte na tomto obrázku?" Za daný čas studování fotografie našli lidé v průměru šest, sedm, osm, nebo maximálně deset podob lidí. Pouze někteří jedinci viděli hned více.

Když počet účastníků experimentu dosáhl několika stovek lidí, jeden z vědců odešel do Velké Británie a ukázal tuto fotografii v TV programu místní kabelové televize, které programy se vysílají pouze ve Velké Británii. V programu pečlivě ukázali, kde se nacházejí všechny tváře, zvláště každého jednotlivce. Zároveň o několik minut později vědci opakovali pokus s novými lidmi v Austrálii. Najednou všichni lidé mohli snadno zaznamenat všechny tváře.

V té chvíli bylo zřetelně jasné, že lidi spojuje něco, co do té doby nebylo známo. Domorodci v Austrálii věděli o tomto "neobjevená" jevu už dávno. Vědí, že existuje energetické pole spojující lidí. Dokonce i v naší společnosti jsme se setkali s tím, že když někdo na jedné straně planety vymyslí něco velmi složité, ve stejném okamžiku někdo na druhé straně planety vymyslí totéž. Po australském experimentu se stalo zřejmé, že nás něco společného spojuje.

Popis: 4b4eba301d4a0678461b2a6b808d929c

Každý si musí uvědomit svou osobní odpovědnost vůči společnosti za svůj individuální rozvoj vědomí. Zvyšováním svého povědomí pozitivní vliv na zvýšení povědomí celé společnosti.

Síla národa je v jeho jednotě a tato síla není pouze v jednotě jazyka, kultury a ekonomiky. Síla národa je v jeho společném psi potenciálu, který se skládá z individuálních potenciálů všech nositelů společné genetiky.

Přeložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com