význam termínu feng shuej

06.04.2015 14:41
Feng shuej je hluboce kreativní a intuitivní umění.
Založeno je na nejdelší, neporušené tradici lidstva ve výzkumu 
nejvnitřnějších záhad přírody.
Je to umění na skutečném vrcholku společenských,
kulturních a vědeckých výdobytků čínské civilizace. Přesto se zároveň zabývá 
běžnými zkušenostmi celého lidstva, protože učí, jak nejlépe žít na této Zemi - našem
společném domově ve vesmíru. Je to analytický systém vyvinutý nikoli jednou osobou, 
ale po staletí rostoucí tradicí založenou na přepečlivých pozorováních a experimentech.
Přesto má lidem pomoci žít v dnešním světě......
Jeho kořeny leží v čínské půdě, ale jeho skutečný název - jednoduše ,,vítr a voda“ - potvrzuje
odvěké hledání našeho místa v přírodě. 
 
Odpovídá aspektu dnešní geobiologie.
Ve staré Číně bylo toto učení součástí přírodních a humanitních věd; nezahrnovalo 
jen studium vztahů mezi nebem a zemí, nýbrž také jejich důsledky
na fyzickou a psychickou rovnováhu lidí.
Bylo považováno za způsob astro-biologického myšlení; podle čínské představy 
byl život ve všech svých formách vystaven kosmicko-pozemským vlivům
a je ovlivněn pěti různými cykly a pěti elementy.
 
Číňané tvrdí, že element kovu přináší škody a úpadek, 
jestliže je použit ve spojení se dřevem, protože kov ničí dřevo.
Voda, která se prostřednictvím země kazí, přináší nemoc.
Voda, která ničí oheň, znamená předčasný konec aktivity,
a pozemský oheň, jenž ničí kov země, přináší přírodě trápení.
 
 
 
Feng shuej vidí ve všech věcech životní sílu nebo životní tep, ve skále, ve vodě, na zemi i ve vzduchu. 
Celý vesmír je vnímán jako živoucí organismus. Číňané dbají na feng shuej a respektují jej, 
vyhýbají se však násilným zásahům a neberou v úvahu jen jeho funkčnost - jak je dnes zvykem,
ale i estetickou stránku věci. Jestliže bylo feng shuej využito ve správný čas na správném
místě, zajišťovalo zdraví, mír a dlouhý život.
 
Obě složky feng shuej, vítr i voda, mají být chápány jako dva dynamické elementy, 
odpovídající vibrační a energetické sféře země. Představují astrální tělo země,
které se podobá biodynamickému poli člověka.
 
Staří čínští mudrcové říkali, že ani nebe, ani země nebudou samy o sobě dokonalé 
a že na člověku leží ten úkol, aby mezi oběma dělal prostředníka, aby fungoval jako doplněk toho,
co chybí, a přivedl to k dokonalosti.
 
V doslovném překladu znamená feng-shuej vítr a vodu. 
Tyto dva přirozené elementy, které proudí, pohybují se a cirkulují všude na povrchu země,
symbolizují vítr vanoucí na vrchol hory a vodu stoupající k úpatí. 
Poetický obraz znázorňuje vítr jako vznášející se fluidum na zemském povrchu.
Mraky představují šaty, jež přikrývají tělo země. 
Představují dva základní dynamické prvky formující zemi v souladu se zákonitostmi vesmíru.
Jsou to také nejzákladnější elementy pro přežití člověka.
Vítr - neboli vzduch - je dechem života. Bez něho v několika okamžicích umíráme.
A voda je tekutinou života. Bez ní umíráme v několika dnech.
Tyto dva primární a proudící elementy vždy významně, byt nenápadně, formovaly lidi
i jejich společenství.
 
Feng shuej 
je založeno na zákonech fyziky, 
přírodních cyklech, 
společném vnímání a dobrém designu.

 

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com