feng shuej není jen hezké bydlení

06.04.2015 15:45
Většina lidí považuje feng shuej za metodu, podle níž můžete upravit
svůj dům a přizpůsobit ho určitým kritériím. Zjistíte, jak harmonie prostředí umožňuje,
aby celým vaším bytím proudilo více životadárné, posilující energie.
Tento aspekt je určitě velmi důležitý, feng shuej je ale víc než jen 
„pěkné bydlení“ pro duchovně orientované lidi.
Je to životní postoj, který se projevuje nejen ve volbě 
a rozmístění předmětů mezi čtyřmi zdmi obytného prostoru, 
ale zahrnuje také vztah k sobě samému a ke zdrojům,
které má člověk k dispozici. Obecně řečeno, ve feng shuej jde o to, 
abychom vedli zdravý život v souladu s přírodními zákony. 
Feng shuej není ani pověrečná magie, ani pomíjivý módní trend.
Po celá tisíciletí Číňané věděli, že naše fyzické okolí ovlivńuje
každou složku našeho vnitřního i vnějšího bytí. Odpradávna chápali
přímou souvislost mezi úspěchem v životě a dobrým feng shuej, 
jak používat přírodní energie na podporu osobního rozvoje.
Cílem feng shuej je vytvořit rovnováhu mezi vnitřním a vnějším.
Vnější, to je svět, který nás obklopuje, náš životní prostor, krajina, 
kultura - všechny okolní vlivy, které na nás působí.
Proti nim pak stojí vnitřek našeho těla, naše vjemy a naše pocity, psychika a duch. 
Vnitřní a vnější tvoří neoddělitelný systém navzájem se doplňujících protikladů.
Porozumění vzájemného působení nebe a Země.
 
Zdraví a pocit pohody se dostavuje, podaří-li se nám vytvořit rovnováhu 
mezi vnějším a vnitřním prostředím.
Nejde tedy jen o poznatky o správném okolním prostředí, 
ale také o uspokojení našich tělesných potřeb.
Podle feng shuej spočívá naše zdraví na čtyřech základních pilířích:
1./ zdravé okolní prostředí
2./ zdravá výživa
3./ zdravé tělo
4./ zdravá duše/zdravý duch
 

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com