kvalita energie v prostoru

06.04.2015 15:26
V místě geopatogenních zón je změněno iontové složení vzduchu. 
Normální počet záporně nabitých iontových částic v místnosti je 1500 na jeden centimetr krychlový. 
V lázeňských oblastech toto číslo bývá vyšší a může dosahovat až k hodnotě 50 000 částic. 
V místech, kde se nachází zlomy v zemské kůře, neboli, jak se častěji nazývají, v geopatogenních zónách, 
hladina ionizace rapidně klesá, často hluboko pod minimální přípustnou hranici - třeba 
až na pouhých šedesát iontů! Navíc vzájemný poměr kladně a záporně nabitých částic kolísá. 
Ve městě zpravidla bývá kladně nabitých částic více. Jenže my potřebujeme k plnohodnotnému životu, 
aby vzduch, který dýcháme, obsahoval dostatečný počet záporně nabitých částic.
Vyzařování geopatogenních zón není dostatečně probádáno, je však jisté, že má silný bioenergetický komponent.
V geopatogenních zónách si libují hadi a ještěrky.
Škodlivý vliv geopatogenních zón můžeme eliminovat s pomocí jantaru. 
Tyto žlutočervené kapky smůly z borovice, ztuhlé v kámen, disponují neobyčejně silnou energetikou.
 
 
„Bože, jak jen je u vás doma dobře, ani se mi nechce odsud odejít“.
„Tady je celý můj život, toto je můj domov, můj svět. Zde bydlím. On a já jsme jedno“........ 
Myslím si, že starý člověk, který nemá svůj svět, vlastně ani člověkem není.
Snažím se, aby každý, kdo vstoupí do mého domova, ihned poznal, že je to můj domov, 
hluboký, individuální, vybudovaný podle mých kritérií; domov živý, neustále se zdokonalující, nádherný... 
Tady se vždy cítím klidná, štastná a chráněná před bouřemi všedního života, ať už se venku děje cokoliv“. 
Harmonizovaný domov by měl být prosvětlený a útulný. 
A hosté, kteří překročí jeho práh, by to měli okamžitě ucítit.
Sami sebe vnímáte jako část tohoto domova. 
Energetické parametry domova se mají shodovat s vašimi. 
Takový dům Vás nebude potřebovat o nic méně než vy jeho.  
 
Celkový stav vašeho domova však není určován jen správnou orientací pokojů podle světových stran, 
výběrem intenzity osvětlení v jednotlivých částech domu a dobrou energoinformační ochranou; 
důležité rovněž je, jaký duchovní svět jej naplňuje.
Pokud jsou vaše duše a úmysly čisté, pak se přes práh vašeho domu nedostanou ani špatní lidé, 
ani nižší astrální bytosti. Energetika takového domu je pro ně zhoubná. Naopak se ve vašem světě shromaždují 
síly světla, které podporují nastolený pořádek a pomáhají vám žít v harmonii se sebou samými i s jinými lidmi. 
V takovém domě poznáte pravou duchovní očistu, jež má na organizmus ozdravný účinek.
Je dobré, abyste si doma zařídili takzvaný LÉČEBNÝ KOUTEK - příznivé podmínky k aktivní a užitečné 
konzumaci životodárné energie. Je to pozitivní místo, které se nachází v sousedství ještě silnější pozitivní zóny. 
Nejlépe, aby ležel v zóně slunečního světla. Umístěte sem rostlinu, která má schopnost generovat pozitivní 
energii a kousek dřeva, jež bude nasávat negativní energii. Světlo má dopadat zleva.
Rostlinu postavte napravo před sebe a dřevo položte tak, aby leželo za vašimi zády. 
Místo můžete zvýraznit žlutozelenou dekorací.
 
V každé domácnosti se ovšem nachází také bezpočet NEŽIVÝCH PŘEDMĚTŮ 
a tyto předměty mají také vlastní energetiku, která přináší do celkového energetického fondu svůj vklad. 
Tak se různé energie propojují a vytvářejí celkovou energii domova.
Podstatou struktury energie domova jsou informace uložené ve všem, co se už v domácnosti nějaký čas 
nachází a podílí se na jejím celkovém energetickém stavu. Samostatnou kategorii tvoří předměty, 
které mohou sloužit jako specifické katalyzátory energie, to znamená, že člověk při kontaktu s nimi začne 
vytvářet svou vlastní energetiku, ať už je dobrá či špatná. Do této kategorie patří především umělecká díla. 
Skutečnost je taková, že původní umělec během své práce vložil do vytvořeného díla svoji představivost a tvůrčí sílu. 
Každá krajina, zátiší či portrét v sobě nese silný náboj energie. A tato energie s námi přichází do kontaktu. 
Je proto důležité, aby energetika těchto předmětů byla shodná s vaší, jinak se může stát neštěstí. 
Pokud si kupujete obraz z prestižních důvodů, a nikoli proto, že se vám doopravdy líbí a souzní s vaší duší, 
pak vězte, že i malá grafika může ve vaší domácnosti napáchat nenapravitelnou škodu. Je totiž naladěna na něco
úplně jiného, na jiné lidi a na vás bude působit jako celodenní světelný zdroj, jež neustále bije do očí 
a přivádí majitele domu do stavu úplného vyčerpání, možná i šílenství...
Totéž se dá říct i o knihách, zejména pokud jde o staré knihy, jež byly zakoupeny v antikvariátu nebo 
u známých či úplně cizích lidí. Do každé knihy jsou vloženy silné energetické informace, o nic menší než 
do jiných uměleckých děl, výtvarných nebo hudebních. Důležitý je nejen žánr a obsah, nýbrž i to, 
že každý člověk, kterému jste knuihu půjčili k přečtení, po ní zanechal energetickou stopu.
V dávných dobách lidé velmi dobře věděli, jaké nebezpečí mohou knihy představovat. 
Energeticky silné exempláře byly uchovávány na nedostupných místech v truhlicích nebo pouzdrech, 
zavřených bezpečnostními zámky...
 
Vaše osobní energetika stejně jako energetika domova se musí shodovat s energetikou každého předmětu, 
který si přinesete domů. Je nutné, aby si každá věc našla v domácnosti své místo, aby „našla svou tvář“.
Zákeřné předměty mohou tak zcela ovládnout vlastníkovu mysl a vůli...... 
 
 
 
 
 
Středověcí alchymisté předpokládali, že zdroje SVĚTLA patří na levou stranu, 
protože i lidské srdce leží nalevo stejně jako domnělé neviditelné třetí oko.
Tmavé pokoje bez světla jsou zbaveny atmosféry radosti.
OBRAZY a zrcadla se mohou sladit jak s naším domovem, tak s naším vnitřním světem pocitů a emocí, 
světem naší minulosti, současnosti a budoucnosti.
Ještě před nastěhováním do nových prostor prověřte energoinformační strukturu nového bydliště.
POSTEL byste měli postavit podél pozitivní energetické linie, aby zde byla pozitivní energetika 
maximálně aktivní a současně rovnoběžná s hranicí negativního shluku. Dobře se spí s hlavou na sever. 
V žádném případě nesmíme do negativních míst postavit knihovny nebo poličky s knihami,
jelikož knihy velmi aktivně absorbují veškeré informace a pak je svým majitelům předávají.
Do míst, kde je negativní energie obzvlášť aktivní, položte kousek osikového, březového, jedlového 
nebo dubového dřeva - má totiž schopnost absorbovat velkou část negativních vlivů. 
Dřevo některých stromů umí dokonce přetvářet negativní energii na pozitivní, patří k nim javor, ořech, 
střemcha, jeřáb a jalovec. Ke stabilizaci atmosféry domácnosti se obecně hodí topol, lípa či borovice; 
tyto stromy dokážou odebrat vše, co je v energetické struktuře domova přebytečné, a nahradit to jinými 
nezbytnými prvky, které v ní naopak chybí. O těchto stromech můžeme říct, že to jsou svého druhu univerzální 
pasti na negativní energii. Avšak modřín, habr, buk a jilm občas projeví svou schopnost přitáhnout 
do domu nepříliš vhodné energetické substance.
Zušlechtěné rostliny, jako například jabloně, hrušně, švestky nebo zahradní květiny, bývají naopak 
nositeli negativního náboje, jenž se - ačkoli nám to může připadat divné - do nich dostává z míst, na nichž rostou. 
Tyto rostliny vyvolávají a zvyšují energetickou disharmonii domova (pozor např. na bonsaje tohoto druhu).
Pokaždé, když v obchodě kupujete pokojové rostliny v květináčích, hlínu raději vyměňte. 
NÁPRAVA ENERGETIKY DOMOVA S POMOCÍ VODY
Voda představuje podivuhodnou strukturu s téměř magickým účinkem a energetickou silou. 
Vodou se křtí novorozenci, vodou se omývá nebožtík před poslední cestou, voda nás vítá, 
když přicházíme na tento svět, stimuluje náš prvotní rozvoj a provází po celý život až do posledního okamžiku..
Doprostřed shluku NEGATIVNÍ ENERGIE postavte na noc sklenici vody či jinou větší nádobu v závislosti 
na velikosti shluku a ráno ji vyneste z domu opatrně ven a vylijte tenkým proudem, nejlépe tak, 
aby se co nejdřív vypařila. Pro odstranění silnějšího negativa použijte vodu, do níž jste vložili kousek čistého stříbra.
Nevyužívejte nadměrně kultovních náboženských předmětů a svěcené vody. 
SVĚCENÁ VODA je nositelem vyšší úrovně, zatímco hosté z jiného světa disponují energií nižší úrovně. 
Jestliže se energie obou úrovní střetnou, jedna z nich se může probudit a začne být hyperaktivní podobně, 
jako se to občas stane s dřímajícími nevýraznými energetickými silami vašeho domova, když na ně 
působí příliš silný katalyzátor. Sami můžeme svým lehkomyslným chováním pootevřít dveře do světa temnot.
V počátcích se bytosti temna přikrmují malými porcemi energie, ale pokud člověk není schopen se s nimi 
zavčas vyrovnat, začínají ho postupně ovládat a stále více ho nutí dělat věci, které pro něj nejsou vůbec typické. 
Nutí jej vzdát se aktivního životního postoje, nezávislosti a osobní síly, napomáhají mu uvolnit se ze všech druhů 
samostatných činností a veškerou uvolněnou energii si zabírají pro sebe. Takto vytvářejí a upevňují svou 
vlastní „osobnost“. A ovládaný člověk začne postupně degradovat.
Člověk, jeho osobnost a energetika představují velice vhodnou kombinaci velkého informačně-energetického 
nasycení a tvůrčího potenciálu, aby se mohli určitým způsobem proměnit a dosáhnout určité podoby. 
K tomuto dospěje jen malá část cizích bytostí, ale je jisté, že se o to zoufale snaží všechny. 
Stále se pokoušejí odebrat člověku část jeho energie, emocí a rozumu, aby se mohly dále rozvíjet 
a otevřely si cestu k vyšším úrovním existence.
 
KAPRADÍ je klasický energetický upír. Zabydlí-li se na televizi, pohlcuje elektromagnetické paprsky 
a z přemíry tohoto umělého záření, pro člověka velmi škodlivého, se přesycuje a tloustne...
KAKTUS negativní energii nejen nasává, ale umí ji proměnit v pozitivní energii a v této podobě ji předává lidem.
MUŠKÁT dokáže skvěle odsávat veškerý energetický odpad i jej očistit. Nejvhodnější jsou přitom muškáty červené.
CYPŘIŠ a TÚJE do domácnosti vnáší těžkou energetiku
FIKUS vytváří v domácnosti stabilní atmosféru
Pokud se vaše KOČKA někdy pokusila utéci, vězte, že ve vašem životě něco není v pořádku...
PENÍZE se večer nepočítají, jinak se z domácnosti vytratí...
Ze stejného důvodu se na stůl nemají pokládat KLÍČE.
A taky se nemá doma PÍSKAT nebo pokládat na stůl chleba kůrkou dolů.
 

 

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com