jak chápat dobro a zlo ............

26.09.2015 11:01

VELMI DŮLEŽITÉ PRO NÁS VŠECHNY

PŘEDEVŠÍM A ZVLÁŠTĚ V TÉTO DOBĚ

VŽDY BUĎ VE SVÉM STŘEDU

BUĎ STŘEDEM ZA JAKÝKOLIV OKOLNOSTÍ

 

NEPŘIKLÁNĚJ SE NA TU, ČI ONU STRANU, ALE BUĎ JEJICH DIPLOMAT, TEN KDO JE VE STŘEDU

 

DUALITA FUNGUJE SPRÁVNĚ

POKUD MÁ SVŮJ STŘED - ČLOVĚKA.

 

Ahoj Merlaine. Moc tě zdravím a jako vždycky mám pro tebe zase otázečku :-), tak měj se mnou trpělivost :-). Prosím tě, jak mám chápat dobro a zlo. Vím že jsi na to napsal už více článků, ale nějak to moc nepojímám, asi ještě potřebuji nějaký čas. Jinak má přítelkyně je napros.............................

 

Ahoj Pepíčku :-)

Rád tě zase po emailu lidově řečeno vidím :-)

Neboj trpělivosti mám stále dosti, asi jsem se s ní narodil :-). Jelikož jsi jak píšeš moc nepobral předchozí články o polaritě naší duality, tak ti to teď vysvětlím trochu jinak. Děkuji ti za tuto příležitost vysvětlit to zase jiným způsobem, jakýmsi způsobem vlastních citátu, které se promění do podoby článku. Už se na to těším, už mi to naskakuje a cítím to, jen to převedu do slov.  Takže zde to je:

JSI-LI SÁM, VZPOMEŇ SI NA SEBE. ČASTO NA SEBE ZAPOMÍNÁŠ A TAK SE CÍTÍŠ SÁM A HLEDÁŠ ZAPLNĚNÍ V OKOLÍ, V PODOBĚ ZAMĚSTNÁNÍ SVÉ VLASTNÍ MYSLI. HLEDÁŠ ZAPLNĚNÍ V OSTATNÍCH. JENŽE ONI HO HLEDAJÍ TAKÉ, NAPŘÍKLAD I V TOBĚ. NENÍ TO PARADOX? NE, JE TO ILUZE. JSI SOUBOR MILIARDY VĚDOMÍCH, KTERÉ SE PROJEVUJÍ JAKO TVÉ  ATOMY ČI BUŇKY ATD.. DOHROMADY JSI TÍM VŠÍM CELÝM JEDNÍM VĚDOMÍM, STEJNĚ TAK, JAKO TY JSI ATOMEM ČI BUŇKOU JINÉHO VĚTŠÍHO VĚDOMÍ, KTERÉHO NĚKDY NAZÝVÁŠ BŮH, STEJNĚ TAK JAKO TVÉ ATOMY A BUŇKY NAZÝVAJÍ BOHEM TEBE. PROTO, ABY JSI POROZUMĚL SVÉ VLASTNÍ SOUČÁSTI, SVÝM ATOMŮM A BUŇKÁM, JE DOBRÉ BÝT VE SVÉM STŘEDU, TEDY VYROVNAT SVÉ VLASTNÍ POLARITY PLUSU A MÍNUSU. PAK NASTÁVÁ KLID, HARMONIE A VĚDĚNÍ. PROTO SE NEPŘIKLÁNĚJ KE ZLU, ALE ANI K DOBRU. JSOU TO JEN POLARITY, KTERÉ TAK VŽDY BUDOU MEZI SEBOU BOJOVAT O NADVLÁDU. BUĎ STŘEDEM A ZLO A DOBRO SE TAK VYROVNÁ A SPOJÍ V JEDNO, NEBOLI V JEDNOTU. STANEŠ SE TAK VĚDOMOU BYTOSTÍ, STANEŠ SE TAK OPRAVDOVÝM BYTÍM. MÁLO LISÍ VÍ, ŽE I SAMOTNÉ PÓLY NEJSOU STOPROCENTNĚ POUZE JEDNOU POLARITOU. ZDE PLATÍ PRAVIDLO, ŽE KAŽDÁ MINCE MÁ DVĚ STRANY STEJNĚ TAK ZLO I DOBRO. VÍŠ VŮBEC, ŽE NAPŘÍKLAD MÍNUSOVÁ POLARITA, TEDY TO ČEMU ČASTO ŘÍKÁŠ ZLO, JE VE TVÉ OBLASTI BŘICHA? A CO TAM TO ZLO DĚLÁ? PROVÁDÍ ZÁSLUŽNOU DESTRUKTIVNÍ ČINNOST, KTERÁ JE V TOMTO PŘÍPADĚ BRÁNA JAKO ROZLOŽENÍ POTRAVY NA LÁTKY, KTERÉ JSOU PAK ABSORBOVÁNY DO TVÉHO TĚLA, COŽ ZPŮSOBUJE JEHO VYŽIVENÍ.  BUDEŠ-LI SE BRÁNIT A ODMÍTAT TENTO PROCES MÍNUSOVÉ POLARITY, PAK MŮŽEŠ HLADOVÝ A VYČERPANÝ ZEMŘÍT. NIKDY TAK NEDOSÁHNEŠ ROVNOVÁHY. BUDEŠ-LI ODMÍTAT DOBRO PAK TI PŘESTANE FUNGOVAT MOZEK, NEBO PŘESTANEŠ VIDĚT, SLYŠET, MLUVIT ATD., JELIKOŽ OBLAST HLAVY JE VÍCE ELEKTRICKÁ, TEDY POLARITOU PLUSOVÁ.  SOUČÁST ČLOVĚKA JE DUALITA, TEDY PLUS A MÍNUS A PROTO NELZE PREFEROVAT JEDNU STRANU A DRUHOU ODMÍTAT AŤ JE TO TA STRANA, NEBO DRUHÁ.  POKUD SE PŘIKLONÍŠ K TÉ ČI ONÉ STRANĚ, POHLTÍ TĚ A STANEŠ SE JEJÍM VYKONAVATELEM. TEDY ZTRATÍŠ SVOJI PODSTATU A SVOBODNOU VŮLI. UZAVŘEŠ SI TAK CESTU K HLUBŠÍMU SEBEPOZNÁNÍ A OCITNEŠ SE V KRUHU, V KOLE, KTERÉ SE STÁLE OPAKUJE V MENŠÍCH ROZDÍLNÝCH PODOBÁCH. LIDOVĚ ŘEČENO SE ZASEKNEŠ. MOŽNÁ JE TO TO, O ČEM BUDHISMUS UČÍ, O JAKÉM SI INKARNAČNÍM KOLU. BUDHISMUS JSEM NEČETL TAKŽE NEVÍM ZDALI TO TAK V JEJICH POJETÍ OPRAVDU JE :-). ALE TY JSI HO ČETL, TAK MI MŮŽEŠ NAPSAT :-).

PROTO JE DŮLEŽITÉ SVOJI CELOU SOUČÁST PROPOJIT A VYSTŘEDIT. KDYŽ ROZTOČÍŠ KÁČU JE VE SVÉM STŘEDU A STOJÍ NA ŠPIČCE V TOČIVÉM PROJEVU - BYTÍ. TEDY JEJÍ POLARITY PRAVÉ A LEVÉ STRANY JSOU VYROVNÁNY TAK, ŽE ZANIKLI. TEDY DÁ SE ŘÍCT, ŽE VYRUŠILI DUALITU, JELIKOŽ NA KÁČE NYNÍ NELZE URČIT PRAVOU ČI LEVOU STRANU, KDYŽ TI VŽDY PŘI KAŽDÉM URČENÍ DÍKY SVÉMU TOČIVÉMU MOMENTU TA STRANA UTEČE. KÁČA JE VYROVNANÁ, VE SVÉM STŘEDU, ALE JEN TEHDY, KDYŽ SE BUDE RYCHLE OTÁČET, TEDY KDYŽ NA PŘÍKLADU ČLOVĚKA  BUDE ČLOVĚK VÍCE A RYCHLEJI VIBROVAT, COŽ LZE JEN TEHDY, KDYŽ POCHOPÍ, ŽE VYSTŘEDIT SE MŮŽE JEDINĚ POCHOPENÍM DUALITY, POCHOPENÍM OBOU STRAN, POCHOPENÍ SVÉ VLASTNÍ POLARITY. 

KAŽDÁ SITUACE V ŽIVOTĚ JE TVOŘENA PRÁVĚ ROZDÍLNÝM PŮSOBENÍM DUALITY. PROTO TEN KOMU OHEŇ SPÁLÍ RUKU ŘEKNE ŽE JE OHEŇ ZLÍ - MÍNUSOVÝ. ALE TEN KOMU OHEŇ OHŘEJE ,NEBO UVAŘÍ JÍDLO ŘEKNE, ŽE OHEŇ JE DOBRÝ. JAK VIDÍŠ, VŠE ZÁLEŽÍ, JAK ČLOVĚK DANOU SITUACI POJME, NAZVE, VYHODNOTÍ, COŽ ZPŮSOBÍ BUĎ JEHO ODCHÝLENÍ ZE STŘEDU A TÍM NÁSLEDNÉ EMOČNÍ VYJÁDŘENÍ A NEBO VE SVÉM STŘEDU ZŮSTÁVÁ A STÁVÁ SE TAK PÁNEM SITUACE, KTEROU LZE PAK S KLIDEM VYŘEŠIT. POKUD SI ZVOLÍ DRUHOU VARIANTU, TEDY BÝT VE SVÉM STŘEDU, PAK SI TAKÉ TÍM TVOŘÍ VĚDOMĚ DO BUDOUCNA TAKOVÉ SITUACE, KTERÉ MU NEMOHOU UBLÍŽIT A VYKOLEJIT HO ZE SVÉHO STŘEDU. POKUD SI ZVOLÍ PRVNÍ SITUACI, KDY SE NECHÁ ZE STŘEDU VYKOLEJIT A TUDÍŽ TÍM NA TO NEPŘIMĚŘENĚ EMOČNĚ REAGUJE, PAK SI DO BUDOUCNA VYTVOŘÍ - PŘITÁHNE PODOBNOU SITUACI, KTERÁ BUDE PRO NĚJ ZASE NEPŘÍJEMNÁ. PEPÍČKU, BÝT VE STŘEDU ZNAMENÁ OVLÁDAT I SVÉ EMOCE A TY SE DAJÍ OVLÁDNOUT  TÍMTO ZPŮSOBEM:

1.PŘIJÍMÁNÍ VŠEHO VE SVÉM ŽIVOTĚ, TO ZNAMENÁ, ŽE SITUACI NEVYHODNOCUJEŠ ZPŮSOBEM ZDA-LI JE TO SITUACE DOBRÁ, NEBO ZLÁ, ALE POKUD JI VŮBEC VYHODNOTÍŠ, PAK JAKO POUHOU PŘÍLEŽITOST POZNAT, UVĚDOMIT SI, PROŽÍT, POCHOPIT, ALE I PODPOŘIT, NEBO I PŘETVOŘIT. TO VŠE TĚ PAK VEDE DÍVAT SE NA VĚCI Z VÍCE ÚHLU, NEŽ-LI POUZE TÍM JEDNÍM EMOČNÍM DĚLENÍM NA DOBRÉ A ŠPATNÉ. MÁŠ-LI VÍCE ÚHLŮ, PAK MÁŠ I VÍCE ŘEŠENÍ, NEBOLI VÍCE PŘÍLEŽITOSTÍ :-)

2. UVĚDOMIT SI, ŽE SE TĚ  ŽÁDNÁ VĚC NIKDY NEMŮŽE  S CELA DOTKNOUT. 

NEBO-LI NEBER VŠE TAK OSOBNĚ

SÍLU DANÉ SITUACE, DANÉ VĚCI SI PŘIPOUŠTÍME POUZE MI SAMI. TEDY PŘIJDE-LI NĚJAKÁ NEPŘÍJEMNÁ NEBO PŘÍJEMNÁ SITUACE DO ŽIVOTA, PAK TA SITUACE MÁ TAKOVOU SÍLU PROJEVU, JAKOU JI SAMI DÁME SVOJI REAKCÍ NA NÍ.  SAMI TAK ROZHODNEME, JAKOU DANÁ SITUACE MÁ MÍT SÍLU VŮČI NÁM, BUĎ NÁS TO ZNIČÍ NEBO JEN LÍZNE. TAKŽE I POUHÁ KLIDNÁ REAKCE NA NEPŘÍJEMNOU SITUACI, DOKÁŽE ZMĚNIT JEJÍ PRŮBĚH, SÍLU A STAV A TO I V PŘÍPADĚ, TVÁŘÍ-LI SE ŽIVOTNÍ SITUACE JAKO NEJVĚTŠÍ POHROMA. 

3. NEJDE-LI NĚJAKÁ SITUACE ZMĚNIT, TEDY JE NAPROSTO JASNĚ DANÁ, PAK JI JEDNODUŠE PŘIJMI.

TO ZNAMENÁ, POKUD NEJDE Z KAMENE UDĚLAT ZLATO A NEBO OBRÁTIT TOK ŘEKY, PAK TO JEDNODUŠE PŘIJMI A NEPER SE S TÍM :-).

JE TO ZBYTEČNÉ VYSILOVÁNÍ SVÉ ŽIVOTNÍ SÍLY, KTEROU BA NAOPAK POTŘEBUJEŠ PROPŘIJETÍ, NEŽ-LI PRO MARNÝ BOJ. LIDÉ ČASTO CHTĚJÍ MĚNIT VĚCI, KTERÉ ZMĚNIT NEJDOU, ALESPOŇ NE V DANOU DOBU. COŽPAK LZE ZMĚNIT MĚSÍC VE SLUNCE A SLUNCE V MĚSÍC :-)?  TO SAMÉ JE I V DENNÍCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ, NAPŘÍKLAD, KDY SE ZVLÁŠTĚ V PARTNERSKÉM SOUŽITÍ PARTNEŘI NERESPEKTUJÍ A SNAŽÍ SE JEDEN DRUHÉHO ZMĚNIT, NEBO NAPŘ. V SITUACÍCH TÝKAJÍCÍ SE ZAMĚSTNÁNÍ - PRÁCE, KDY SE ZAMĚSTNANEC SNAŽÍ ZMĚNIT SVÉHO ŠÉFA :-). PŘÍKLADŮ JE MNOHO A PROTO ZKUS NAD NIMI ZAPÁTRAT KVŮLI SVÉMU VLASTNÍMU UVĚDOMĚNÍ TÝKAJÍCÍ HO SE MARNÉHO VĚČNÉHO BOJE V SITUACI, KDY TO ZROVNA NEJDE. 

4.BÝT VE SVÉM STŘEDU, ZNAMENÁ BÝT V PŘÍTOMNÉM BDĚLÉM STAVU VLASTNÍHO BYTÍ.

JE-LI HLAVA PLNÁ IDEÁLŮ, PŘÁNÍ, PŘEDSTAV, TUŽEB A OČEKÁVÁNÍ, PAK JSI CHYCENÝ VEVLASTNÍM ILUZORNÍM SVĚTĚ, KTERÝ SE S PODSTATOU BYTÍ NESCHODUJE. NESCHODUJE SE ANI S TVÝM VNITŘNÍM SOULADEM A PROTO TAK NÁSLEDNÉ ZKLAMÁNÍ VŽDY BOLÍ. NESOULAD, TEDY NEROVNOVÁHA , NEBO-LI NEVYSTŘEDĚNOST, TVOŘÍ ZASE JEN TUŽBY, PŘÁNÍ A CHTĚNÍ, KTERÁ JSOU JAKOU-SI ZÁPLATOU PRO DOPLNĚNÍ VZNIKLÉHO PRÁZDNÉHO MÍSTA. TOHO MÍSTA, KTERÉ JSME JAKO LIDÉ ODMÍTLI DÍKY NEŠŤASTNÉMU VZORU VŠE ROZDĚLOVAT, TŘÍDIT A SOUDIT. ZDE JE VIDĚT, ŽE POLARITY PLUSU A MÍNUSU JSOU OD SEBE DALEKO. VZNIKL MEZI NIMI PRÁZDNÝ PROSTOR A PROTO SE  DUALITA SNAŽÍ TOTO MÍSTO ZAPLNIT SKRZE  SVÉ DVA PÓLY A TAK SE KAŽDÝ PÓL SNAŽÍ SÁM ZA SEBE TU PRÁZDNOTU VYROVNAT A POUŽÍVÁ K TOMU LIDSKOU MYSL. POLARITY SAMI O SOBĚ NEJSOU NIČÍM.  STEJNĚ TAK, JAKO ČLOVĚK UZNÁVAJÍCÍ POUZE JEDNU POLARITU NENÍ NIČÍM, ALE JEN ILUZÍ NAPLNĚNOU SAMOTOU A STRACHEM. PROTO U ČLOVĚK VZNIKNOU TY TOUHY MÍT, VLASTNIT, OVLÁDAT , ŘÍDIT, SOUTĚŽIT ATDTENTO VZOR - PROGRAM SE OBJEVUJE JAK VE SVĚTĚ FINANCÍ TAK VE SVĚTĚ VZTAHOVÉM ATD. KDYŽ SE PEPÍČKU ZEPTÁŠ LIDÍ, KTEŘÍ JSOU VE SVÉM STŘEDU CO POTŘEBUJÍ DO SVÉHO ŽIVOTA ODPOVÍ TI S ÚSMĚVEM:  NIC, VŠECHNO MÁM. KDYŽ SI JE BLÍŽE PROHLÉDNEŠ, ZJISTÍŠ, ŽE JEJICH MÓDA NENÍ ZROVNA AKTUÁLNÍ, JSOU PROSTÝ A OBYČEJNÝ, ALE TAK SILNÍ, KLIDNÝ, USMĚVAVÝ A ŠŤASTNÝ, JAKO BY TI PŘIPADALI LEHKÝ, JEMNÝ A ZÁROVEŇ CÍTÍŠ, ŽE SE JICH NIC NEDOTKNE, ŽE JSOU POD VELKOU OCHRANOU, JAKO BY ANI V TOMTO TVRDÉM SVĚTĚ NEBYLI :-). A ONO TO TAK JE. ONI NEŽIJÍ V TOMTO SVĚTĚ A PROTO SE JICH ZÁKONY TOHOTO SVĚTA NETÝKAJÍ. PROTO JSOU POD TAKOVOU OCHRANOU A PROTO JSOU I TAKÉ TAK MOUDRÝ, JELIKOŽ VE SVÉ HLAVĚ NEMAJÍ TOUHY, PŘÁNÍ, ALE ANI NUTNOSTI, ČAS, ANI BÍDU A ANI ZKÁZU.  JEJICH VIBRACE, JEJICH NALADĚNÍ, KTERÉ DOSÁHLI PRÁVĚ SVÝM VYSTŘEDĚNÍM SVÉ VNITŘNÍ POLARITY, NEDOVOLÍ NĚČEMU NÍZKÉMU, ABY ZASAHOVALO DO JEJICH ŽIVOTA DO JEJICH BYTÍ. TO JE ZÁKON TOHOTO VESMÍRU, NA BÁZI ELEKTROMAGNETICKÝCH A ŽIVLOVÝCH ZÁKONECH TVOŘENÍ DLE STVOŘITELE.

TITO LIDÉ, KTEŘÍ JSOU VE SVÉM STŘEDU, NEJSOU PRÁVĚ OBTĚŽKÁNI ILUZORNÍMI FALEŠNÝMI POTŘEBAMI, PROTOŽE PRO NĚ NEEXISTUJÍ. TÍM, ŽE JSOU VYSTŘEDĚNI, ZANIKAJÍ VŠECHNY FALEŠNÉ PROJEVY ILUZORNÍHO SVĚTA NA JEHOŽ JEDNÉ STRANĚ JE PLUS PÓL A NA DRUHÉ MÍNUS PÓL. ČÍM JE VĚTŠÍ VZDÁLENOST MEZI TĚMITO PÓLY, TÍM VĚTŠÍ VZNIKÁ ILUZE, METRIX, DIVADLO, KTERÉ OBČAS HRAJE SCÉNU O KOMEDII, KTEROU PAK NÁSLEDNĚ AUTOMATICKY VYSTŘÍDÁ HRA O TRAGÉDII. PROTO NEODHALÍ-LI ČLOVĚK TUTO ILUZORNÍ DIVADELNÍ HRU NA DOBRO A ZLO, PAK  NENÍ JEJÍM POUHÝM DIVÁKEM, ALE STÁVÁ JEJÍM HERCEM - OBĚTÍ. 

TAK SNAD JSEM TI TO TEĎ PEPÍČKU VYSVĚTLIL SROZUMITELNĚJI :-), POZDRAVUJ SVOJI PARTNERKU A PŘEJI, ABY JSTE NAŠLI STŘED V SOBĚ, PROTOŽE PAK HO NAJDETE V KAŽDÉM A VE VŠEM. 

S ÚCTOU K TOBĚ MERLAIN

 

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com