končí čas magie

07.11.2016 10:13

Měli jsme naši tradiční úvodní přednášku a Martin načítal jako vždy duše účastníků. Už jsme se naučili brát jako samozřejmost, že určité typy duší jsou magické. Například víly, k těm magie patří odedávna, je to součást jejich přirozenosti. Takže automaticky píšu na lísteček: víla, magie ANO... Ale Martin se najednou zarazí: "Počkej, to je zvláštní... Já tam magii nevidím." A stejně to vypadalo i u dalších duší, u kterých jsme byli zvyklí vnímat magickou energii. Přírodní bytosti, strážci rovnováhy, elfové..., všichni se najednou ukazovali bez magických schopností.

Bylo to pro nás zajímavé zjištění, ale vlastně nás to vlastně zase tak moc nepřekvapilo. Vývoj k tomu již delší dobu směřoval. Ale netušili jsme, že se to stane takto plošně. Znamená to, že se s v energetické rovině něco zásadního zlomilo, že už není potřeba, aby světlé duše, tedy duše vytvořené v souladu s Božím řádem, používaly k prosazování Božích kvalit magii. 

Možná nezaškodí, abych přiblížila, jak vnímáme magii a její místo v rámci tvoření. Magie je možnost použít energii na realizaci svého záměru, ať je tento záměr v souladu s celkem (Bohem, Božím řádem), či není. Duše, kterým nebyla dána při jejich stvoření schopnost magie, mohou svou energii používat pouze souladně. Pokud netvoří v čistotě a správné úrovni, jejich záměry se nerealizují. U duší s magií byla vždy určující síla záměru, nikoliv jeho souladnost.

V tomto kontextu je pro mnohé asi překvapující, že vůbec byly stvořeny souladné duše, kterým byla tato možnost dána. Nicméně je to tak, že Tvůrci, kteří tvořili v souladu, stvořili řadu takových duší, protože potřebovali reagovat na množící se nesouladné energie, které se začaly šířit v této části vesmíru. Pro extrémně nesouladné situace, kdy bylo třeba reagovat rychle a účinně, nebo udržet v těžkých podmínkách důležité kvality, byly tedy tvořeny duše s magií. Prostě do bitvy se hodí víc meč, než kytice růží. Tyto duše s magií byly vysílány do míst, kde jich bylo potřeba, a duše bez magie, např. andělé, zajišťovaly, aby duše vystavené takto extrémním podmínkám nezapomněly, aby se neztratily, aby zůstaly ve spojení s původní Boží čistotou.

Tak to tady, v prostoru, který jsme zvyklí vnímat jako Zemi, sluneční soustavu, naši galaxii, fungovalo s nějakými přestávkami a výjimkami mnoho tisíc let.

Přesto jsme vnímali, že magie je zákonitostí, která funguje pouze cca do výše 18-20 dimenze. Ve vyšších dimenzích magie již nefunguje, není tam možná. Už delší dobu jsme pozorovali, že pokud nějaké duši stouply vibrace nad 18 D, magie se ztrácela. Jedinci s takovouto duší pak náhle museli čelit nečekaným situacím ve svých životech, protože jejich energie již nepracovala tak, jak byli zvyklí. Mnozí to vnímali, jako že se jim náhle přestalo v životě dařit. Nicméně se změnilo pouze to, že museli mnohem víc dbát na čistotu svých záměrů. Nestačilo znát přibližný směr kudy jít, ale byli vedeni k tomu, aby začali jemněji vnímat sebe i ostatní.

Teď nastává čas, kdy se do stejné situace dostávají i osoby s dušemi, které mají nižší vibrace než 18D. Jinými slovy, všechny duše jsou v tuto chvíli vedeny k větší čistotě, pravdivosti, jemnějšímu vnímání a k pochopení souvislostí. Duším, které až dosud zacházely s magií, ale stále zůstává schopnost koncentrace energie do určitého bodu. 

Pro ty, kteří mají duše bez magických schopností se tedy zdánlivě nic nemění. Byli vždy směrováni k tomu, aby tvořili v souladu, ve správné výši. Pokud to tak nebylo, neměli šanci na úspěch. Ale často bohužel neměli šanci uspět i tehdy, když přemýšleli a cítili věci správně. To proto, že naráželi na mnohé magické energetické bariéry různého původu. Pokud se tedy magie rozpouští i v úrovni pod 18D, znamená to, že se otevírá a zvětšuje prostor pro láskyplné a souladné tvoření.

Znamená to ale i to, že končí éra různých duchovních zkratek, kdy se mnozí mohli dobrat žádoucích výsledků, síly, moci, zdraví, aniž by měli hlubší pochopení duchovních souvislostí. Končí doba, kdy vás mohl někdo uzdravit energií, kdy jste mohli řešit nějaké dílčí problémy a situace, aniž byste vnímali svou duši a širší kontext tvoření.

Během krátké doby se postupně rozpustí i různé magické konstrukce, sítě a zásobárny energie vzniklé díky všelijakým magickým rituálům, metodám, církvím a společenstvím. Zmizí tak spousta rušivých vlivů, díky kterým nebylo možné vidět a cítit pravdu a v našich životech se ukáže, že spousta věcí je jinak, než jsme si až dosud mysleli. 

Máme se rozhodně na co těšit :-)

 

(c) Iva Uhlířová, 2016. Článek smí být dále šířen a kopírován pouze v neupravené a nezkrácené podobě a pro nekomerční využití. Podmínkou je uvedení autora a zdroje článku s aktivním odkazem.

 Více zde: https://www.benodis.cz/news/konci-cas-magie/

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com