krystaly

07.04.2015 21:19

 

Krystal je pevná látka, v níž jsou stavební prvky (atomy, molekuly nebo ionty) pravidelně uspořádány v opakujícím se vzoru, která má pravidelnou, identifikovatelnou a opakující se mřížku nebo vnitřní strukturu. Jejich krystalická struktura dokáže pohlcovat, uchovávat, soustřeďovat a vysílat energii, zejména v podobě elektromagnetického vlnění. Krystaly jsou součástí naší planety, staré 4,6 miliardy let. Krystaly lze označit za DNA planety Země, za chemický otisk její evoluce. Některé krystaly byly vystaveny velkým tlakům, jiné narůstaly postupně v hlubinách, další ležely ve vrstvách nejrůznějších hornin a jiné se rodily pozvolna. Minerály vznikají v nejrůznějším prostředí, kdy se spojují chemické prvky a sloučeniny, tlaky a teploty, aby se vytvořil konkrétní kámen za účasti tektonické činnosti zemských desek (pohybů částí země, když se od sebe vzdalují světadíly).

Křemen je minerál s chemickým vzorcem SiO2. Křemen vytváří celou řadu odrůd, mezi které patří hvězdovec, čirý křišťál, růžový růženín, hnědá záhněda, chalcedon, achát, onyx, ametyst, tygří oko, železitý křemen, jaspis, žlutý citrín, černý morion a další. Křemen je běžnou součástí žuly, pískovce a mnoha dalších hornin. Křišťál je hojně využívaným kamenem ve šperkařství a v laserové technice. 

Některé krystaly jsou piezoelektrické, což označuje schopnost krystalu generovat elektrické napětí při jeho deformování, popřípadě jev opačný, kdy se krystal v elektrickém napětí deformuje. Piezoelektrický jev se vyskytuje pouze u krystalů, které nemají střed symetrie. Nejznámější piezoelektrickou látkou je monokrystalický křemen. Této vlastnosti se užívá v laserových zařízeních, kde piezoelektrické krystaly vyrábějí zvukové vlny používané v chirurgii. Přesně zacílený paprsek dokáže zasáhnout postiženou část hluboko uvnitř těla a odstranit nádor bez potřeby dalších invazivních zákroků. Stejně tak mají schopnost být nápomocné lidskému tělu, například krystaly turmalínu se přikládají na bolavá místa podél páteře nebo na akupresurní body. Tlakem se zahřívají a tak léčí některé neduhy. 

Křišťál je bezbarvá odrůda křemene. Čirý a průsvitný křišťál byl od dávných dob považován za symbol rovnováhy a čistoty. Křišťál je nejúčinnější léčivý krystal a nejsilnější zesilovač energie na této planetě. Pokud v ruce držíte křišťál, vaše biomagnetické pole se zdvojnásobí. Čistí a uzdravuje jednotlivé orgány a jemnější vyšší těla a současně vede ke hlubokému očištění. Příznivě působí na funkci mysli, je vhodný pro posílení soustředění, paměti a učení. Jeho krystaly v sobě uchovávají informace jako přírodní počítač a současně představují duchovní knihovnu, která čeká, až do ní někdo vstoupí. Ukazuje příčiny nemocí, zvyšuje naši vnímavost, posiluje auru a pomáhá soustředit myšlenky. Podněcuje činnost imunitního systému a pomáhá při hojení popálenin. Křišťál vám pomůže poznat se více do hloubky, odkrýt své vnitřní Já a skryté části psychiky, ukáže vám traumata z dětství, které jste ještě nevyřešili, a vynese na povrch zdroj problematických situací, kterým v současnosti čelíte. Slouží také k naprogramování, předpovídání budoucnosti, neutralizuje elektromagnetický smog - je vhodně si ho dát k počítači a televizi a zvyšuje energie dalších nerostů. Křišťál je živoucí energií, která má schopnost reagovat na energií lidí a jejich myšlenky. Krystaly mají vědomí a jsou mezi sebou v kontaktu. Každý krystal má svou vibrační rezonanci.

Působení krystalů na tělo. Každá naše buňka má malý elektrický náboj, který z nás dělá pohybující se masu energie, která je spojena s okolním prostředím a reaguje na ni. Na co myslíme a co cítíme je přenášeno naší obrovskou elektrickou sítí nervových buněk. Nerovnováha vibrací jdoucí z buněk našeho těla může vést k nemoci nebo nepříjemným stavům. Křišťál je velmi účinným nástrojem v procesu léčení, protože napomáhá zlepšení spojení mezi buňkami těla. V krystalu neustále proudí volné elektrony, což působí na naše elektromagnetické pole, obzvláště na srdce (srdeční tep) a mozek (mozkové vlny). Krystaly zesilují spoustu typů vln, například zvukové vlny a vibrace myšlenek. Krystaly léčí holisticky, což znamená, že působí současně na fyzické, emoční, mentální i spirituální rovině. Krystaly léčí auru a přes léčení aury se vyléčí fyzické tělo. Aura je spojena s tělem přes systém čaker. Práce se systémem čaker umožňuje práci s léčením mysli a fyzického těla. Křišťál uklidňuje příliš aktivní orgán a nabuzuje nedostatečně činný orgán, vyrovnává přebytek nebo nedostatek energie a navozuje stav, aby v těle energie proudila přirozeně. Křišťál uvádí energie do harmonického stavu během krátké doby a pomáhá nám rychle dosáhnout vyšší stav mentálního a spirituálního vědomí.

Většina nemocí je výsledkem kombinace několika faktorů, jež se projevuje jako nerovnováha v jednotlivých rovinách. Může se jednat o emoční, mentální či spirituální nevyrovnanost, v některých případech dochází k přerušení kontaktu mezi fyzickým tělem a jeho biomagnetickým obalem. Jiné energetické poruchy mohou vyvolat faktory spojené s okolním prostředím, jako jsou geopatogenní zóny. Krystaly léčí holisticky, což znamená, že působí současně na fyzické, citové, mentální i spirituální rovině. Dokonale slaďují energie a odstraňují nerovnováhu tím, že se dostanou až ke kořenu problému. Pracují na základě vibrací a uvádějí do rovnováhy auru (biomagnetický obal), který obklopuje každého člověka. Jejich vibrace pronikají tělem a aktivují spojovací body s čakrami, které regulují vibrace těla. Krystaly léčí auru a přes léčení aury se vyléčí fyzické tělo.

Krystaly lze užít i jako tišící prostředek bolesti, kdy krystal nebo hůlka nám slouží jako zdroj přirozené frekvence místa těla či orgánu. Princip je podobný vysílači a rádiu - když je rádio naladěno na frekvenci, která odpovídá frekvenci vysílače, dojde k elektromagnetické rezonanci a my slyšíme z rádia určitou píseň. Krystal a hůlka mohou fungovat jako ladičky - když je vezmeme do ruky, namíříme či položíme na určitou část těla, mohou nám pomoci vyladit tuto část na korektní vibrace - krystal tedy slouží jako prostředek ke znovuobnovení frekvence daného místa. Vibrace určitého krystalu harmonizuje věci a lidi kolem nás s jejich vyššími energiemi. Každý kámen má jiné určení a my můžeme využít této kvality k léčení nebo vyrovnání potřebné energie.

Schopnosti krystalů. 1. Krystaly umí poskytnout, zesílit, přitáhnout, přeměnit, uchovávat, soustřeďovat, vysílat, pohlcovat, uvolnit, regulovat, spořit a přenášet energii. 
2. Krystaly poskytují léčení, očištění, uvolnění bolesti, vyrovnávání čaker, dají se dát do koupele.
3. Krystaly vyšších vibrací nám poskytují přístup k čistotě, vědomí lásky a jednoty, uchovávají a zprostředkovávají nám vědění a spojení s vnitřním Já a vnitřním zrakem. Jsou součástí oslav a rituálů.
4. Krystaly nám pomáhají zklidnit mysli, soustředit se, jasně myslet, zlepšit paměť, celkově se uvolnit.
5. Krystaly nám pomáhají v komunikaci se spirituálními bytostmi, astrálnímu cestování, provázejí nás v meditaci.
8. Krystaly zvyšují skupinovou dynamiku, uzemňují nás a učit se zdravým hranicím.
9. Krystaly se využívají jako "paměť" a rezonátor. Pokud se krystal křemene připevní k palivovému systému automobilu, dokáže snížit spotřebu pohonných hmot.

Srdcem krystalu je atom a jeho součásti. Sám atom představuje dynamický mechanismus sestávající z částeček rotujících kolem středu. Jakkoli krystal vyhlíží pevně a klidně, ve skutečnosti ustavičně rotuje ve víru molekulární vibrace naladěné na jednu konkrétní frekvenci. To propůjčuje krystalům jejich energii. Vnitřní struktura krystalu definuje systém (krystalická mřížka), ke kterému patří a který krystal ovlivňuje. Vnitřní struktura ovlivňuje jak energie proudí krystalem. Krystal se zařadí do konkrétního systému podle počtu svých plošek. Krystaly lze roztřídit podle systému do sedmi základních kategorií - krychlové (pyrit, granát), šesterečné (křemen, akvamarín), jednoklonné (jadeit, selenit), kosočtverečné (alexandrit, kočičí oko), čtverečné (zirkon, chalkopyrit), trojklonné (labradorit, měsíční kámen), klencové (turmalín, dioptaz) a dvou dalších kategorií - amorfní nekrystalové (obsidián, jantar) a organické formy (korál, perla). Vnitřní struktura krystalu a její přesná replikace plošek a hran zůstává a nezáleží na tom, jak je krystal tvarován navenek – i když se z krystalu odlomí jeden jeho kousek, krystal má stejné léčivé účinky.

Barva krystalu vychází z minerálu a příměsi, které jsou při tvoření nebo přehřátí krystalu sloučeny.  Některé krystaly jsou uměle obarveny nebo upraveny pomocí horkého vzduchu, aby vytvořily jiné barvy, např. ametyst nebo záhněda jsou rozehřány, aby vytvořily citrín nebo prasiolit.

Poznatky - Kameny od A do Z od Judy Hall, Kameny 2 od A do Z od Judy Hall

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com