magie vašeho domova

06.04.2015 15:26
Dávejte si pozor, abyste své příbytky nezaneřádili zbytečnými a pro život zcela nepotřebnými pocity, 
informacemi a skutky. 
„Milujte sebe, milujte se navzájem a milujte život.“
Je dnes deštivo, nevlídný šedý den? Zítra určitě vysvitne sluníčko a včerejší kapky deště 
se rozzáří jako rosa z briliantů...
Pro pevné struktury není jednoduché změnit emocionální zbarvení získaných informací. 
Cizí věc je silně zatížena energetikou svého předchozího majitele (nebo dokonce více majitelů).
Nasytíte-li svůj domov negativními informacemi, on je bude jen zesilovat 
a vy sami zůstanete bez jakékoliv ochrany.
Domovníček je informačně-energetická bytost mystického charakteru. 
Je nižší úrovně, avšak jeho nejdůležitějším úkolem a hlavním posláním je ochrana domova.
Pokud domovu nic nehrozí a nic nenarušuje jeho zdraví, jeho energetický obal 
je den ode dne silnější a dům se promění v uzavřenou celistvou soustavu.
Každý pravý domov je stvořen a uzpůsoben tak, aby sloužil jedné rodině, 
nikoli aby jej obývalo vícero rodin, z nichž každá je jiná a má na vedení domácnosti odlišný názor. 
V takovém případě se domov jednoduše přestane orientovat a ztratí přehled o tom,
kdo je jeho pánem, podle čí energetiky by se měl naladit, a čí energii by měl naopak v rámci 
sebeochrany odmítat. V energetickém poli domova se vytvoří podmínky pro vznik rezonance, 
a jak víme z fyziky, rezonance vždy působí destruktivně.
Pokud vám na zdraví vašeho domova nezáleží, riskujete, že budete bydlet v „anomálním“ domě, 
tedy v takovém domě, který už není celistvým mikrosvětem a nemá uzavřenou strukturu. 
O svůj domov bychom se měli doslova chvět, jako to dělali naši předkové.
Upírský dům je takový, kde jeho majitelé nebyli schopni vybudovat zdravou 
energoinformační strukturu domova bez trhlin a škvír.
Mezi majiteli upírských domů nejčastěji nalézáme osoby, 
které mají ve zvyku probírat své domácí problémy s přáteli, známými nebo kolegy. 
Pak se totiž stane, že elkou část energie domova s sebou odnesou cizí lidé, 
takže se jí nedostává, a vzniká tak snadno rozpoznatelná energetická disharmonie.
 
Chcete-li se stát „lékařem domovů“, není nutné, abyste přečetli velké množství přemoudřelých knížek. 
Stačí, abyste pochopili, že vy sami vlastníma rukama vytvoříte svět kolem sebe a vnášíte do něj jak dobro, tak zlo. 
Pochopíte-li včas, kde leží hranice mezi oběma principy, zbavíte sebe i své blízké zbytečného utrpení 
a mnohdy též nemocí.
 
Ve všech dobách člověka poháněla kupředu jeho TVORBA. 
Pouze tvorba nás dokáže zachránit v neštěstí, vyvést z bezvýchodných nebo zdánlivě bezvýchodných situací, 
podržet nás, když už nemáme sílu jít dál, a ukázat nám cestu, cítíme-li se v našem zcela
nejednoduchém životě ztraceni. Je to tvorba, co našim životům dává smysl. 
Je podstatou i smyslem bytí každého z nás.
Dokáže-li člověk k životu přistupovat tvůrčím způsobem, znamená to, že přežije. 
Totéž se vztahuje i na náš domov. 
Panuje-li v něm tvůrčí atmosféra, znamená to, že je schopen uchránit svou existenci.

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com