mystérium zrcadla

06.04.2015 15:25
Skutečné intelektuální centrum, ležící v hlubině mozku, je zrcadlo, 
které odráží všechny lidské záměry a intence. Je to zrcadlo vědomí, jež samo ví, 
že může odrážet věci při změně úhlu odrazu. Jestliže tedy zrcadlo chápeme jako vědomí, všechna doporučení o hojném používání zrcadel k nasměrování energie v prostoru 
se nám jeví ve zcela jiném světle. 
Dříve zrcadla v domě nebyla od toho, aby se v nich člověk vzhlížel. 
Po mnoho století je lidé považovali za důležitou pomoc čchi, jež jim pomohla při hrozbě, 
že se dostanou do slepé uličky, a mohli bez překážek pokračovat na své pouti. 
Využili k tomu odraz vlastností svého vědomí. 
Snažte se, aby se vaše myšlenky často týkaly stromů nebo vody - jsou to mocné pohlcovače zhoubných vibrací. Nejvyšší úroveň spočívá ve snaze nasměrovat své vědomí 
na představy konkrétních stromů a na pocity, jež tyto představy vyvolávají. 
Uvědomte si, co se děje v duši, když se díváte na strom nebo vodní hladinu 
a zapamatujte si tento pocit - a snažte se ho při vizualizacích znovu vyvolávat.
Zrcadlo vědomí - to je pracovní nástroj bohů, s jehož pomocí se pokoušejí nasměrovat člověka na cestu dostatku. 
Místnost neodrážející povrch (bez jiskry vědomí) je mrtvá zóna, která představuje 
skutečné nebezpečí pro zdraví. Zrcadla vědomí se odnepaměti využívají pro vylepšení nepříznivého okolí, takže je lze nazvat prostředkem první pomoci ve feng shuej. 
Pokud se budete řídit uvedenými radami, dům (mysl) se naplní pozitivní energií čchi 
a lidé spojeni s tímto domem budou vždy energičtí, podnikaví a obyčejně i úspěšní ve všem, do čeho se pustí. Na rovině každodenního feng shuej je potřeba pokaždé, 
když se podíváte do zrcadla, pro sebe pronést pozitivní tvrzení. 
Tím se vytvoří informační proud ke kódování jednoty prostranství a mentality.
 
 
Je velice důležité pohybovat se mezi dobrými a milými lidmi. 
Snažte se zvolit si pro život takové sociální prostředí, kde vás budou obklopovat citliví, ohleduplní a pozitivní lidé, plní ušlechtilého nadšení. 
Pokud jste neustále mezi lidmi posedlými nízkými, démonickými touhami, mezi malými, závistivými, duševně i duchovně ubohými a pokroucenými lidmi, začínáte postupně 
a zcela nepozorovaně klesat na jejich úroveň. Destruktivní egregor narušených osobností 
je schopen potlačit i ty nejčistší, avšak slabé, nezpevněné duše a mysli. 
Nejlepší cvičení na to je - zpřetrhat kontakty s nízkými lidmi. 
Nelze si připouštět myšlenky jako „vždyť je to můj starý známý“, 
„ale já se z ním znám tak dlouho a jsem na ni zvyklá“. Starý ještě neznamená dobrý. 
Většina lidí s temnou duší na vás prostě parazituje. Člověku je vlastní přebírat mnohé zvyky, způsoby řeči a chování toho, s kým komunikuje. Všechno jsou to velice jemné věci, 
které bezprostředně ovlivňují získávání světla, radost a štěstí. 
Neslušná slova, nízké záměry, špatné a nečestné skutky - to vše nás zatahuje 
při kontaktech s nedůstojnými lidmi na orbit ubohosti, chudoby a neštěstí. 
Slova, jež takoví lidé používají, se výrazně odlišují od nízkých slov duševních ničitelů. 
Za pomoci čistých, dobrých slov se vytváří vnitřní prostor rozkvětu. 
Takovými slovními anděly, již se obracejí k vyšším duchovním podstatám,
je třeba naplňovat svůj vnitřní životní prostor.
V závislosti na tom, jakou má člověk slovní zásobu, vidí svět kolem sebe. 
Jestli v jeho řeči převládají nadávky, znamená to, že okolní svět je naplněn démonickými, destruktivními podstatami, které člověk pohybující se ve špatné společnosti vlastně sám vyvolává. Všimněte si, že jakmile vysvobodíte svůj komunikační prostor, 
vyčistíte ho od špíny a závalů, okamžitě na toto místo přijdou noví lidé, 
mezi nimiž bude nemálo světlých a pozitivních individualit.

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com