nové splétání naší reality

04.03.2016 14:56

SOLARA – ZPRÁVA NA ROK 2016 

 

Přehled roku 2015

Rok 2015 byl hlavním přechodným rokem obrovské změny, která rozšířila naše vnímání, zostřila naše rozlišování a odstrojila, vysvlékla naše staré systémy víry, a přitom posílila naši schopnost zůstat Opravdoví vprostřed nesčetných výzev a šokujících událostí. To všechno nám pomohlo posunout světy na mnoha úrovních.

Jak jsme posunuli světy, začala masová migrace po celém světě. Hordy uprchlíků bez domova zoufale hledaly útočiště. Velká část POSUNU SVĚTŮ proběhla v naší vědomé pozornosti, jak stále větší množství lidí opouštělo potápějící se loď duality a začalo se přesouvat do Nové Reality.

Po celý rok jsme objevovali, že většina našeho odporu ke změnám se rozpustila. Mnozí z nás se cítili jako housenýli nebo motenky, ani housenky ani motýli, ale něco mezi tím. Nebyli jsme ani uvázáni opratěmi k dualitě ani plně zakotveni v Nové Realitě. To nám dalo pocit, že jsme nebyli ani Tady ani Tam, ale někde mezi a stále jsme potřebovali podnikat rozhodné akce, abychom se plně vynořili.

Rok 2015 nám také přinesl ponoření se do jedinečných nových energií E Mao Mao ze za Závojem Závoje. Když bylo cítit E Mao Mao, tak nás tyto čerstvé energie naplnily inspirací, nadšením a novotou, neboť jsme mohli jasně vidět a cítit, jak se Nový Svět rodí všude kolem nás.

 

Rok rozhodnutí

Rok 2016 je mocným Rokem rozhodnutí. Mnozí z nás dělají rozhodnutí, která mění život, aby nakonec vykročili z duality a začali plně žít Opravdové životy jako Opravdoví jedinci. Toto rozhodování je mnohem jednodušší než dříve, neboť budeme buď podporování v těchto rozhodnutích nebo k nim budeme dotlačeni. Jakékoli rozhodnutí, kterému se budeme snažit vyhnout, bude v budoucnosti jen těžší.

Během tohoto roku bude hodně událostí, přirozených i vytvořených člověkem, které budou sloužit jako mocný katalyzátor změny. I když některé tyto události mohou být svou povahou traumatické, vystřelí nás z duality do větší Opravdovosti. Zatřesou mnoha iluzemi, prohloubí naši lásku a soucit a budou naše vědomí napínat, až dokud se nestaneme autentickými bytostmi.

Před několika lety jsme se s mým partnerem vědomě rozhodli přestat oslavovat staré svátky, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Díkuvzdání a Halloween. Tyto svátky nezahrnují přírodní cykly jako jsou slunovraty a rovnodennosti, ani Silvestr, přestože je to taková energetická brána. Přestože jsem všechny ty svátky milovala, nechtěla jsem být přišpendlená k rozpisu svátků duality a k nafouklé komercializaci těchto zvláštních svátků. Vím, že všechny mají za sebou svou historii a některé mají nádech posvátnosti, ale možná je čas vytvořit nové svátky nebo prostě žít život, kde je posvátný každý den.

Vím, že mnoho lidí je k těmto svátkům stále velmi připoutáno a přijímají z nich útěchu, takže bych nikdy nenavrhla, aby se nechaly odplynout, pokud toto rozhodnutí nepochází zevnitř. Přesto jsem si všimla, že letos mnoha lidem Vánoce zkazily přírodní události jako divoké ohně v Austrálii a Kalifornii, tornáda v USA a záplavy v Anglii a Jižní Americe.

Když se dějí katastrofické události, všechno se rychle převrátí, otevře. Lidé přejdou z oslavy veselých svátků do stavu přežívání, který je extrémně, na cestě, reálný. Okamžitě se změní priority. Zatímco je takováto situace bez pochyby těžká a je výzvou, možná tito lidé dostanou také velký dar vysvobození z nudy a sladění se s realitou.

Rok 2016 je v mnoha ohledech Bílým Plátnem. Nejsme připoutáni k tomu, co jsem udělali dříve.Nejsme připoutáni ke svým starým zvykům, vzorcům a vírám. Můžeme vytvářet naprosto nový Opravdový Život, pokud chceme. Můžeme se přestěhovat na druhý konec planety tam, kam nám ukáže naše srdce, nebo můžeme vytvořit nový Opravdový Život tam, kde právě jsme. Je to na nás a jakákoli volba je dobrá. Můžeme si vybrat, že zhmotníme své Nejdivočejší sny. Můžeme si zvolit, že otevřeně ztělesníme to, kým ve skutečností jsme.

Můžeme si vybrat, že odejdeme ze zaměstnání, které nás nenaplňuje a vytvoříme nová, která jsou sladěná s naším Pravým Účelem. Můžeme nechat odejít staré vztahy, které nejsou sladěné s naší Pravou Cestou, nebo ty, ve kterých lidé nemohou otevřeně sdílet hloubku své lásky. Partneři s pohodlným vztahem mohou zjistit, že jsou voláni k tomu, aby žili na odlišných místech, aby dělali odlišné věci. To jim dá možnost buď dále rozšiřovat svůj vztah, aby překryl vzdálenost, nebo ho nechat odejít. Někteří z nás si vyberou hlouběji se zavázat svému existujícímu partnerovi a tím přenést svou lásku na hlubší, opravdovější úroveň.

Je životně důležité, abychom tento rok dělali spíš vědomé změny, než abychom zůstávali zaseknutí ve svých starých rozhodnutích. Pokud se necítíme voláni k tomu, abychom se přestěhovali, tak se vědomě rozhodněme zůstat tam, kde jsme. To je docela jiné, než se cítit, jako že se nemůžeme přestěhovat, a zazlívat osudu, že jsme zaseknuti v současné životní situaci.

Je to také rok kolektivních skoků. Malé skupiny lidí mohou opustit svou nudnou práci a spojit se, aby vytvořili vzrušující nový podnik, nebo se skupina spřízněných lidí může rozhodnout přestěhovat se někam společně a žít naprosto novým způsobem.

Vše, co se vědomě rozhodneme tento rok dělat, bude sladěno s naším Pravým Místem a s rozšířenou vizí zakódovanou v naší Jedné Bytosti. Jsme připraveni sloužit celou naší bytostí a skočit do akce v rámci našeho kolektivního účelu.

Tento obrázek ukazuje, co se děje, když se přesouváme z duality do Extrémně Obrovské Reality. My jsme na tomto obrázku růžovým kolečkem (magenta). Na obrázku č. 1 zcela přebýváme v dualitě, nevíme, že existuje něco jiného. Extrémně Obrovská Realita přebývá v neviditelném, které vidí jen několik z nás.

Dále, Brána 11:11 vytvořila oblast Překrývání se vývojových spirál duality a Jednoty. Tento proces nastal v roce 1992. Obrázek č. 2 ukazuje, že jsme nyní vstoupili do oblasti Překrývání se systémů reality duality a Jednoty a vědomě se přesouváme do Ultra Obrovské Reality. Jak tak činíme, část nás samých opouští kouli duality.

Na obrázku č. 3 za sebou necháváme více duality a kráčíme hlouběji do Jednoty. Na obrázku č. 4 jsme se úplně vyhákli z duality a zcela obydlujeme Novou Realitu.

Na tomto procesu je zajímavé, že jasně ukazuje, že jak se přesunujeme hlouběji do Extrémně Ohromné Reality, neustále odcházíme z duality. Abychom udělali krok vpřed do Nové Reality, musíme dát své chodidlo pryč z duality. Tak se to děje vždy. Kdykoli zažijeme hlavní průlom nebo silné naplnění energií E Mao Mao z poza Závoje za Závojem, části nás, které vibrovaly v hustším zvuku duality jsou uvolněny. Zvedneme své chodidlo z duality a jak děláme krok vpřed, vědomě ho stavíme do Nové Reality.

Protože takto se to přirozeně děje, nemusíme obracet svou pozornost k tomu, abychom se odhákli z duality. Místo toho se zaměříme na pohyb vpřed do větší Opravdovosti. Když následujeme nápovědu našeho Vědění Srdce, každý krok, který děláme, nás vede naším Pravým Směrem. A každý krok, který děláme do Nového a Opravdového znamená, že děláme krok ven z duality. A pro každý krok, který uděláme do Nové Reality, se objeví nové nástroje, neobjevené dovednosti a tvořivá inspirace. Dostáváme podporu, kterou potřebujeme a za námi je řada zářících Zelených Světel!

 

 

Změna umístění

Tento rok probíhá hluboká změna místa. Probíhá hlavní změna perspektivy a pro některé také fyzická změna místa.

Naše staré životy se stále přeměňují na nové. Dokončení a nové začátky nesmazatelně splývají. Mnoho „starého“ buď opouští planetu nebo se přeměňuje na „Nové“.

Krevní destičky, které vytvářely naši minulost se posouvají. Ne z místa A do B, ale spíš jako z A do M do F do Q do X. Když se díváme na krajinu naší minulosti, už není položena hladce a lineárně.Obrovské kusy naší minulosti se přesunuly do naprosto nečekaných pozic. Když je vidíme na novém místě, tak nám to nejen dává nový pohled na naši minulost, ale také nás to od ní osvobozuje.…

 

E Mao Mao

E Mao Mao je starodávný havajský výraz pro: „Za závojem závoje“. Od roku 2015 zažíváme přílivy čisté energie E Mao Mao. Tyto přílivy se dají okamžitě rozeznat, neboť je cítíme jako velmi čerstvé, nové a rozpínavé. Přestože jsme to dříve nezažili, tuto energii pocházející ze Za závojem závoje cítíme jako velmi mocnou a hluboce podpůrnou.

Když jsme naplněni energií E Mao Mao, okamžitě nás to vrhne do naprostého hlubokého ticha ze Za závojem závoje. Je to hluboký klid, i když se nacházíme uprostřed veškeré vřavy světa, což naše bytosti velmi výrazně uklidňuje. Naše vědomá pozornost se náhle rozšíří a všechno cítíme jako nové, rozsáhlejší a reálnější. Čím více zažíváme energie E Mao Mao, tím hlubší klid a pokoj cítíme.

Když zažíváme silné ponoření se do energií E Mao Mao, můžeme se cítit téměř paralyzováni potřebou být absolutně tiší. Jsme náhle vytaženi z čehokoli, co se děje ve vnějším světě kolem nás do úplně jiné reality. Když se to stane, jediné, co můžeme udělat, je lehnout si, napojit se na energie E Mao Mao a zcela s nimi splynout.

Je zde cítit velmi hluboká láska, která nás objímá, s pocitem, že je nám dobře. Tento proces ponoření se do E Mao Mao nás také projasňuje a léčí z účinků vln šoků kolem nás způsobených pokračujícím hroucením se duality do sebe. E Mao Mao naplňuje všechny Buňky naší bytosti energiemi Nové Reality. A i když se vrátíme do světa a dáme se znovu do práce, energie ze Za závojem závoje nás úplně neopustí.

Občas, zvláště když jsme velmi silně naplněni energiemi E Mao Mao, se může svět duality zdát velmi vzdálený, jako vrstva, která je velmi velmi daleko. A přestože mohou nastat události, které se nás snaží vtáhnout zpět do duality, víme, kdo jsme a kde jsme; víme, kam jdeme a víme, co dělat. Jsme stabilizačními perutěmi míru a lásky světa a můžeme vyzařovat toto vědění, že VŠECHNO JE DOBRÉ, abychom pomohli učinit přechod ze starého světa duality tak hladkým, jak je jen možné.

Tato ponoření se do E Mao Mao nás berou na naprosto novou, nekonečně rozsáhlejší úroveň vědomí. Když se to stane, můžeme jasně cítit Novou Realitu. Jsme naplněni obnovenou energií a nadšením z toho, že můžeme manifestovat Novou Realitu. To nám umožňuje dělat věci, které jsme chtěli dělat už dlouho. Spouští to kvantové průlomy na nesčetných úrovních. E Mao Mao nám pomáhá rodit Novou Realitu do rozšířeného TADY A TEĎ s radostnou inspirací a tvořivostí. A energie E Mao Mao jsou v rozpouštění duality mimořádně účinné….

 

Udělat si přehled našeho systému reality, zopakovat si ho

Systémy reality, jako jsou šablony duality a Jednoty, jsou tapisériemi. Zaplétáme do nich vlákna svých bytosti, abychom je oživili. Všichni jako jeden, naše vlákna obraz jednak tvoří a jednak ho drží pohromadě. Kdyby nebylo našich vláken, tapisérie, tapeta by neexistovala. To samé platí o systému reality; naše víra je jeho zdrojem potravy. My sloužíme jako jeho jídlo a jeho životní síla.

Tady máme fotografii Roztržené tapety duality. Je to obrázek, který jsme dlouho vídali. Nedává žádný pocit novoty nebo inspirace, ale je nám známý, což pro některé znamená pohodlí. Pro jiné je jen roztržený a nudný, s žádnou energií.

 

 

Roztržená tapeta duality

Vlákna našich bytostí se vplétají do Tapisérie duality velmi dlouho. Udržujeme dualitu při životě, i její vzory a víru nedotčené. Až do nedávna, tj. … Když někteří z nás zjistili, že už nechceme žít v systému reality duality. Už jsme dál nechtěli držet pohromadě tkanivo roztržené Tapisérie duality.

Cítili jsme volání divukrásné Nové Reality, která čekala na to, až bude zrozena na fyzické Zemi. Je cítit nádherně živě, pulzuje čerstvou novotou, zářivé barvy a láska větší, než si umíme představit.

Tehdy začneme opatrně vytahovat vlákna našich bytostí z Tapisérie duality. Někteří z nás to začali dělat před mnoha lety, zatímco ostatní to právě začali dělat teď. Ale váhu má to, že stále větší počet z nás stále vytahuje vlákna svých bytostí z Tapisérie duality a to má výrazný účinek.

Jak vymotáváme vlákna našich bytostí z Tapisérie duality, vytváří to obrovskou změnu v samotné dualitě. Nejen že staré obrázky začínají být k nerozpoznání, „Byly to hory nebo žirafy nebo konvičky na čaj? Nemůžu si vzpomenout, co to bývalo.“ Ale co je nejdůležitější, jak jsou vlákna našich bytostí vytahována, uvolňuje se celá matice, osnova, duality, až nakonec nebude schopna držet pohromadě!

Jak stále větší množství z nás vytahuje svá vlákna, svou energii, víru a zaměření z Tapisérie duality, ta se ještě více rozplétá. Brzy tu nebude dost vláken na místech, která ji drží pohromadě, a Tapisérie se přirozeně zhroutí.

Jak vytahujeme vlákna svých bytostí z Tapisérie duality, nedáváme je jen někam stranou. Místo toho je opatrně vetkáváme do nové Tapisérie Jednoty, svaté tkaniny Nové Reality.

 

Nádherná Tapisérie Nové Reality

Když tak činíme, tvoříme Nový Opravdový Svět, který chceme obývat. Vytváříme Opravdové Životy vprostřed umírajícího světa duality. Spojujeme se jako Jedna Bytost a používáme přitom všechna ta vlákna živých barev, která máme – ta, která jsme si po velmi dlouhou dobu šetřili na něco opravdu zvláštního. A tak vetkáváme Systém Nové Reality do fyzické Země.

 

 

An je nová realita

Energie AN – symbolizovaná Sluncem a Měsícem jako Jedna Bytost, je stále silnější a živější, jak stále více lidí cítí její rezonanci. To proto, že AN je zjevením Nové Reality.

I když energie AN byly na planetě dlouho, byly tu tehdy jen proto, aby zasely určité vybrané civilizace jako starověký Egypt, Inky v Peru a Druidy v Anglii, aby tyto civilizace mohly vytvářet památníky, které měly složit jako kameny dotyku upomínek v dobách, kdy tak mnoho lidí mělo zapomenout na svůj opravdový původ. Tento vliv AN je jedním z důvodů, proč mají staré chrámy v Peru, Egyptě, Turecku a např. Rapa Nui tolik silných podobností v kamenném zdivu, v opracování kamene.

AN také zasadila semínka upomínek všude po planetě, zvláště ve formě textilních látek a keramiky, které obsahovaly Klíče AN pro budoucnost, zakódované v jejich zdobení a zvláštní kombinaci živých barev. Tato zakódování AN byla zázračně zachována při životě v mnoha „kapsách“ planety, i když existovalo mnoho tlaků na tato neposkvrněná společenství, aby se přizpůsobila modernímu světu a opustila své staré způsoby.

Poté, co tato semínka upomínek byla zaseta po celém světě, byla energie AN vymazána z pozemské historie a zmizela z našeho vědomého věděni. Pouze v tomto životě je upomínka AN, která byla dlouho uložena v naší buněčné paměťové bance, aktivována.

Dnes, během posledních dní duality, se energie AN vrátila, jen je tentokrát na naprosto jiné úrovni. Není tu, aby sela semínka pro budoucnost, jako dříve. Čas pro to, aby semínka AN rostla, je Tady a Teď. Jak semínka AN rostou v našich srdcích, rostou také v zemi fyzické Země.

Lidé po celém světě, kteří se znovu spojili se svou Opravdovostí, Pravdou, nosí tato semínka AN v paměťové bance svých buněk. Jako Opravdoví Jedinci Rodiny AN, zajišťujeme pro tato semínka Nové Reality úrodnou půdu, aby mohla kvést. A Nový Svět bude zrozen skrze nás!

Energie AN je rezonancí našeho Opravdového Domova. Je nám šitá přesně na míru. Je hluboce osobní, nadmíru milující a soucitná. AN je Nová Realita!

 

Přehled roku 2016

Rok 2016 bude nadmíru intenzivním rokem, kdy o naši pozornost budou bojovat mocné, vzájemně si konkurující reality. Jedním z našich primárních úkolu bude tento rok zasadit a vyživovat Semínka Nové Reality vprostřed rostoucího zmatku. Přesto vidíme, že ze zmatku demise duality vyrůstá pravý soucit, hlubší láska a povýšená Jednota. Zmatek je vlastně urychlovačem a spouštěčem růstu Semínek Pravdy.

Začátek tohoto roku je jako brána startu. Je zde vlna energie pohybující se vpřed, okamžitě jakmile vstoupíme do Nového Roku. Ať už jsme připraveni nebo ne….. JDĚTE! Je to zapnuté! Udělejte to!!

Rok 2016 nám přináší mnohačetné možnosti pro obrovské změny, vnitřní i vnější. To nás naplňuje ohromným nadšením, i když nejsme schopni s určitostí říct, proč jsme tak nadšení, ale nadšení je opravdové. Tento rok je plný překvapení na nesčetných úrovních. Ano, bude více šokujících událostí, jak se dualita bude snažit udržet si kontrolu. Navíc stále více povykují bezhlaví ignoranti, vypuštění nízkými demagogy. Budeme se s tím muset vypořádat dříve, než to příliš převládne. Ale mezi překvapení roku patří také naplnění našich Nejdivočejších snů, které se mohou zhmotnit tak jednoduše a ladně, že budeme ohromeni, jak je to jednoduché, když proud teče a my jsme ve Správném Čase na Správném Místě.

Nezáleží na tom, jak se rok sám odehraje, rok 2016 nám opakovaně ukáže, že nyní musíme plně žít svou pravdu; už nemáme jinou možnost. Když se budeme snažit dělat kompromisy o tom, o čem ve svém Srdci Srdcí víme, že je pravda, bude nám špatně, budeme zaseknuti nebo očividně oslabeni.

Toto je rok, kdy se ti, co se zdají ovládat planetu, budou snažit nám utáhnout oprátku, aby nám odebrali mnoho z našich svobod. Tento pokus o uchopení moci vlastně způsobí to, že více lidí si uvědomí, o co opravdu jde. Po celý rok se budou dít stále více zřejmé pokusy odebrat nám naše svobody. Některé země už postavily mimo zákon používání solární energie nebo právo žít mimo rozvodnou síť. Začalo to být tak absurdní, že Spojené Státy se dokonce snaží přijmout zákon proti domácí výrobě mýdla! Ale tak nějak paradoxně, vprostřed tohoto stále zřejmějšího uchopení moci silami duality vlastně získáváme nekonečně opravdovější, mocnější, všezahrnující SVOBODU než, jakou jsme kdy měli!

Toto bude rok, kdy se kdykoli může stát cokoli. Nikdy dříve naše kolektivní vědomí nestálo před větší výzvou, díky všem těm hlubokým změnám, které se dějí. Může to být jeden z těch roků, kdy se budeme potřebovat jako druh hluboce a jasně podívat, abychom viděli, kam jdeme a co můžeme udělat, abychom přivedli věci do větší rovnováhy. Nová Realita nakonec byla ukotvena na fyzické Zemi; Je tady. A my jsme nyní došli k času, kdy se ve všem jedná o to žít to, co víme, že je pravda.

Rok 2016 bude obsahovat mnoho výzev týkajících se našeho pocitu bezpečí a pohody – jak falešných, tak pravých. Je na nás, abychom rozlišili, které jsou pravé. Mnoho lidí je tak zamotáno ve sledování kolapsu duality, že nevidí Nový Svět, který se rodí, ale on se rodí. Je také na nás, abychom neustále rozpouštěli strach a znovu se vystřeďovali v Nové Realitě.

Po celý rok budou odpadávat závoje a přinášet daleko větší průhlednost skrytých agend a opravdových motivů těch, co jsou u vnější moci. Od té doby, co jsme byli zbaveni tolika iluzí, můžeme nyní jasně vidět hru sil. Mnohé z našich smyslů se převrátilo vzhůru nohama a velmi rozšířilo. Už nevěříme tomu, čemu jsme byli naprogramováni věřit.

Zároveň tkaní naší Jedné Bytosti očividně posiluje a začíná být odolnější. To se děje ve velkém měřítku po celém světě, mezi námi všemi, kteří jsme opravdoví a praví, i s těmi, které nikdy ani nepotkáme nebo nepoznáme na osobní úrovni. To, co nás spojuje, splétá dohromady, je láska, soucit a opravdovost.

Naše Jedna Bytost je v těchto dnech Vysoce ostražitá a my se navzájem cítíme více než kdy dříve.

Slyšíme také pláč a volání naší Matky Země, Pachamamy, po ukončení rozvratů, dělení, min, široce rozšířeného ničení našeho vzduchu, vod, jídla a zvířat. Všechno to cítíme a činí nás to velmi citlivými ke všemu, co pokračuje, ať už je to skryté či ne. Rok 2016 bude Velkou Dobou Přenosu, jako žádná jiná.

Jsme vprostřed tání – průlomu umírajícího paradigmatu duality. Útrapy toho, kdy se tento falešný klam zhroutí do sebe, jsou na nás někdy moc, na to, abychom je unesli, a tehdy jsme naplněni strachem, panikou a zmatkem. To se může stát každému z nás a je to jen symptom doby, ve které jsme. Musí nastat velké Ho´o Pono Pono, a my jsme ti, kteří mají Udělat Věci Správnými.

Je čas, abychom na sebe vzali zodpovědnost, kterou všichni jako obyvatelé Země neseme a převzali zodpovědnost za planetu a vyléčení lidstva jako Jedné Bytosti!

Tento rok nám přináší lavinu nových nápadů a nespoutané tvořivosti. Je zde ohromná řada skvělých myšlenek, které čekají na to, až je přijmeme. Ohromná tvořivá vlna, na které jsme se po několik minulých let vezli, bude dále jen sílit. Být tvořiví nám dává v tomto Novém Roce spoustu radosti, zvláště když projevujeme Novou Realitu na fyzické úrovni a s ostatními sloužíme Aktivní Jedné Bytosti, abychom vytvořili hluboké, strukturální změny, které jsou tak potřebné.

Roky 2016 a 2017 tvoří jednotku, i když jsou docela odlišné. Rok 2016 je doba, kdy ukončíme mnoho starých situací. Ukončíme mnoho stránek našich starých životů a způsobů bytí. V roce 2017 se nebudeme potýkat s tolika starými situacemi, protože budeme zaměřeni na žití a a rozšiřování Nového. Mnoho situací z těchto dvou roků, jak osobních tak na planetární úrovni, dosáhne kritického bodu, a pak budou pokračovat dál, dokud nedosáhnou rozřešení v roce 2018, ať už tak či onak. V té době bude jasné, jestli budeme schopni převrátit na této planetě systémy reality nebo ne.

Klíč, jak úspěšně proplout rokem 2016 je zůstat ve stavu Ve Správnou Dobu na Správném Místě.Abychom na to vždy pamatovali, jsme Tiší Pozorovatelé daleko za říšemi pozemského dramatu, zatímco vstřebáváme rezonanci Opravdovosti a Lásky Čistého Srdce. Vědět, bez ohledu na jakékoli vnější zdání, že VŠECHNO JE DOBRÉ.

Všechno, co obývá Novou Realitu má přirozenou ochranu, která nám pomáhá zůstat vyladění, uzemnění a jasní v dobách turbulencí. Pokaždé, když se část starého zhroutí a stará mapa vybledne, vědomí lidí na planetě se rozšíří, a přitom se odkryje a posílí větší část Nové Krajiny.

Rok 2016 je rokem dvou silných spodních proudů, z různých systémů realit, které se snaží o naši pozornost. Je to rok, který nás tlačí až k našim hranicím a klade před nás výzvy až do morku kostí. Rok velké vřavy a šokujících událostí. Rok, ve kterém buď ukážeme utrpení lidstva záda nebo vstoupíme dovnitř a zahalíme je do křídel naší Lásky. Rok plný kvantových průlomů, na které jsme čekali. Rok, ve kterém můžeme uprostřed hroutícího se světa duality zhmotnit své Nejdivočejší Sny. Rok, ve kterém se řada starých cest zhroutí pod našima nohama. Rok, ve kterém naše bytosti naplní Nové a Pravdivé.

Je to rok, ve kterém si buď vybereme, že budeme odháknuti z duality nebo z ní budeme odháknuti násilím. Rok, ve kterém osídlujeme Novou Realitu jako nikdy předtím. Rok, ve kterém se zázraky stanou běžnou věcí. Rok ve kterém jedeme na obrovské tvořivé vlně a přitom cestujeme po cestě osvícené nekonečnou řadou Zelených Světel. Rok, ve kterém se prohloubí naše láska a rozšíří se daleko za hranice toho, o čem jsme si mysleli, že je možné. Rok, ve kterém zjistíme, že není jiné volby než žít svou Pravdu.

TEĎ NEBO NIKDY! ŠŤASTNÝ OPRAVDOVÝ ROK!

Vítejte v roce 2016!!!

 

 

S opravdovou PRAVOU LÁSKOU AN,

Solara

S milující vděčností za skvělé příspěvky:

Denise, Emanáku, Inger, Liubovi, Michaeli, Nion, Sanan, Satreye

Solara

www.nvisible.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com