nové, svobodnější postoje k životu

25.02.2016 10:19


Poslední dobou probíhá na Zemi velký přesun lidí a globálně čekají lidstvo opravdu velké změny. Organizované změny pro novou dobu, kdy bude nová renesance v postoji člověka k životu, k víře, ke společné práci.

Lidé budou úplně jinak řešit věci kolem majetku a bydlení. Vzniknou nová společenství, kde budou zodpovídat všichni za každého. Teď si to nikdo neumí představit, protože žití v současnosti je postavené na zisku, na lpění k hmotnému majetku. Málo kdo si dnes uvědomuje, jak je takový postoj k životu omezující. Nové generace budou svobodnější a budou mnohá povolání, která budou vnímána jako služba ostatním a nikdo nebude mít potřebu pouze hromadit. Nové generace projdou zkouškou a budou nuceny hledat lepší řešení na principu vzájemné a dobrovolné pomoci, skrze uvědomění. Láska k Bohu a přátelství k ostatním bude samozřejmostí.
 

Zatím ale lidé vysílají tolik energií pro zmatek, že tím žije z velké části i vše na Zemi. Opravdová změna kolem nás je tak blízko a je tak důležité pro každého, aby už teď vnímal, srdcem cítil, že patří do společenství velké rodiny, která pracuje pro krásný svět. V modlitbě a rozjímání, ve chvílích uvědomění se může každý alespoň přiblížit svým pocitem k tomuto láskyplnému vnímání světa. Dotknout se svým srdcem lásky Boha a chápat, že nám zde nic nepatří. 
 

Současná Země je divadelní scéna, vše je iluze a jenom jako, a je velký dar uvědomit si své postavení. Svoji roli a hlavně čas, kdy se spustí opona. Jen nikdo nebude tleskat. Všichni totiž hrají a je moc důležité, kterému režisérovi kdo věří. Kdo si osvojil ve svém nitru učení Ježíše Krista a propojil se s ním, ví, co je opravdová cesta, pravda a život. Opustí vědomě hru iluze a přijme skutečný život v pravdě.
 

A protože všichni již dost dlouho prochází světem, mohl každý získat už dostatek citu i inteligence, aby poznal pravý život, pravou lásku a začal mít velkou touhu poznat sám sebe, jak dalece je na SKUTEČNÝ ŽIVOT připraven. Přichází nám naproti doba, kdy pravda a světlo nebude přicházet v náznacích, po troškách, šetrně a skrytě, ale zjevně a jasně, nezpochybnitelně. Na přímou otázku přijde každému přímá odpověď.
 

Pro mnohé to bude těžké se s tím vyrovnat. Ale prozatím bez tmy, beze strachu a bez pocitu samoty nikdo není schopen vidět opak. Musí každý člověk odpojený od sebe sama, od svého nitra, zažít prázdnotu, aby chtěl a toužil být tam, kde je Láska a Život. A mnoha lidem se otevře nitro a duchovní zrak a pak ve chvílích vzácných bude mnoho inspirace, pomoci a vedení všude kolem dost od těch, kteří nás s láskou doprovázejí z vyšších úrovní vědomí a poznání.

 

 

Přijala O.B.

 

 

Nemáme potřebu uplatňovat autorská práva a jakkoliv podmiňovat šíření našich příspěvků.Tlumočíme informace z kolektivního vědomí Kristovské setby, které má každý v sobě. Stačí se jen naladit a připojit. 

Informace odjinud

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com