odolat pokušení stavět se svatými

25.02.2016 10:29

Najděte způsob, jak konkrétně vyjádřit vámi věřené pravdy.
Nestaňte se protivnými přesvědčujícími, odmítající světské radosti života a neustále meldujícími o nutnosti změny. Ale buďte připraveni nepopřít sami sebe a svá přesvědčení, kdykoli bude někdo chtít nebo potřebovat naslouchat.

Nikdy nejděte dál, než kam vás pustí vaše Duše, ani kdyby se zdálo, že to poslouží dobrému účelu.
Nikdy se nechovejte proti své přirozenosti a netvrďte víc, než skutečně hluboce a nevyvratitelně cítíte nebo víte.
Nepřesvědčujte. Respektujte názor každého. Nesouhlasit – je vaším právem, snažit se někoho přesvědčit je vaší manipulací.
 

Nežijte způsobem života, který odporuje vašim touhám jenom proto, že vypadá duchovněji. Nešiřte Pravdu způsobem, který vás vysiluje.
To vše je projevem vašeho strachu, že nevíte dost, že nejste dostateční. Neboť hádá se a přesvědčuje o svých duchovních prozřeních a vhledech pouze ten, kdo potřebuje potvrzení od ostatních v podobě jejich souhlasu či následování. Jenom ten, kdo si není jistý sám sebou. Jenom ten, kdo potřebuje utvrdit o svých vlastních slovech.
 

A jelikož vrátit se o kus zpět a vyrůst do nezávislosti na souhlasu druhých se jeví být náročné, snadnější se zdá být posílení v podobě přesvědčených či následujících.
A jakkoli snadnější skutečně je, je také mylnější. Každý z vás za život dojde k veliké příležitosti neboli zkoušce, chcete-li. Můžete velmi vyrůst, když správně rozeznáte, kdy si stojíte za svým přesvědčením z hloubi Duše a kdy vám pouze pýcha a zatvrzelost nedovolují připustit vlastní zmýlení.
 

Pokud budete předávat svá skutečná prozření, vaše Pravdou probuzená a věděním posílená Duše dokáže rozvibrovat a rozechvět Duše ostatních. Když budete odpovídat z hloubi svého vědění či přesvědčení, za účelem pomoci a nikoli se vystavit odivu, dokážete odpovědět na otázky jasně, konkrétně, beze zloby a s naprostým pochopením, že musejí být položeny.
 

Budete povzbuzovat druhé, aby se s vámi přeli o každé slovo, protože víte, že můžete dát odpověď, kterou potřebují. A pokud nějaká otázka přesáhne vaše vědění, vzpomeňte, že nejlepší odpovědí je prosté „Nevím“, protože chápete, že vaše nevědomost nikterak nesnižuje vaši hodnotu. A že odpověď neznáte a nevidíte prostě proto, že spadá do prozření jiných. Sami budete vnímáni jako velicí a s respektem na vás bude pohlíženo, když přiznáte vlastní nedokonalost a povzbudíte druhého ve hledání dalších zdrojů odpovědí, v jeho dalším růstu.

Vaším velikým vítězstvím je, když odoláte pokušení dávat odpovědi za každou cenu, přesto, že se necítíte být jisti. Protože jinak dáváte najevo, že raději povede žáka špatnou cestou a zmátnete ho nepravdou, než abyste ukázali svoji nevědomost.Takové přesvědčování druhých a nejistota odpovědi bude ihned vycítěna a ztratíte důvěru naslouchajících.

 

Pokud budete hlásat to, co vlastně neznáte a mluvit o velkých pravdách, které jste sami neprožili, věřte, že lidé to v sobě pocítí. Bude to jejich Duše, která bude reagovat a varovat je před nesprávným směrem či učitelem. Protože Duše vždy ví.A pak vám ti silní a odvážní přestanou naslouchat a zůstanou kolem vás lidé ještě více tápající, než jste vy sami. Ještě s menším pocitem vlastní hodnoty a schopností nalézat odpovědi. Takové setrvání, jakkoli je vaší volbou, nikomu neposkytne žádnou příležitost, jen utvrdí všechny zúčastněné v jejich omylech. Matoucí zůstane matoucím a i slepě následující zůstane takovým. Nikdo z vás nic nezíská. Což není zlé, ale je to škoda.
 

Takové chování vychází ze strachu, že váš přirozený dar, vaše skutečné schopnosti a síla nejsou dost vysoké a nejsou o dostatečně vznešených pravdách, a je odrazem vašeho přesvědčení, že si v Božím Záměru nejste rovni.Je odrazem vašeho názoru, že světec je více svatý než bezdomovec. Nenechejte se zlákat svým egem a strachem, které vás uvedou na cestu nenaplnění, protože nebudete žít a mluvit pravdivě! Faktem je, že se budete snažit vypadat více moudří a duchovně zralí jen do té doby, než dojdete skutečného Osvícení.
 

Pak pochopíte hlubokou pokoru všech světců před kýmkoli z vás a ve chvíli, kdy byste se mohli považovat za skutečně veliké a pravdu odhalující, ztratíte touhu ega být ostatními oceňováni jako takoví.

 

Zdroj: ROZVPOMÍNÁNÍ - Helena Nebeská
https://www.gaia2010.sk/index.php?option=com_content&view=category&id=14&Itemid=34

 

 

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com