odpovědi 2015 B

26.09.2015 13:22
Otázka č. 20 Andrea
Krásné sobotní ráno milá skupino. Jedinečné, krásné milé buňky. Pomozte mi přijít na to, co je dobré, na tom, co se stalo v úterý v Uherském Brodě. Stále přemýšlím, co by na to asi řekla paní Iva Adamcová. Možná je to moje EGO, kdo se ptá a přemýšlí, ale když je vše dobré, tak toto je dobré. Chodí mi, že osud už je dávno nastavený, a že kdo měl zemřít, prostě zemřel. Že tito lidé si to již dávno dohodli. Ale stále se nemohu zbavit lítosti nad nevinnými lidičkami. Vím, že paní Adamcová říká, že lítost není moc dobrá emoce, protože litujeme někoho, někde, kde nemáme být, ale toto se stalo v České republice a ne někde na druhé půlce zeměkoule. Snažím se o soucítění a asi mi EGO tu lítost podsouvá. Doopravdy šlo jen o karmu či osud? Moje mamka řekla, že už se bojí vyjít ven, tak to já ne. Jestli tady mám být tak budu a vím, že jsem si ještě toto a mnoho nesplnila, co jsem si předsevzala, takže strach nemám. Ale stále nevím, co je dobré na této události. Nechám to na Vás a na Vašem posouzení, a když je vše Boží vůli a záměr, je i záměr, aby umřeli nevinní lidé?
Pravda je taková, že osud hmoty planety je stanovený. On se vyvíjí. DNA se samo rozvíjí, tak, jak přicházejí noví lidé na svět a jak staří umírají, ale je to pouze jenom hmota, která je oživována vědomím, které je uloženo dlouhé milióny let pod touto hmotou. Člověk, který odloží tělo, odchází do neprojeveného světa, ale tento neprojevený svět neopouští planetu. Je to pořád podsvět planety hmot. My se rodíme tak dlouho, dokud náš obleček, který si navlékáme jako další tělo, neobsahuje během toho života, takzvaný nulový odpor. Lítost člověka nad tím, co se stane, vím, je to hodně těžké pochopit, je ale odpor, a i ten si nabalujeme. To znamená, že když ještě něco budeme litovat, dejme tomu v této fázi na čtvrté čakře, tak se ještě pořád budete rodit do osudu, kdy někoho ještě pořád litovat budete. To znamená, že se pořád někde něco kolem vás bude dít. Ono není totiž koho litovat. Ono totiž, vše co se prožívá v této hmotné fázi, se děje jenom hmotě, Duch je vždy živý a absolutně netrpí. Trpí jenom hmotná fáze, za kterou se považujeme. Uvědomte si, že tam se vybíjely věci, do kterých vy dnes z té dálky ani nevidíte. To je všude na světě. A je jedno, jestli je to u nás v České republice nebo někde jinde na světě. Anebo je to u vás, na druhé straně ulice. Je to úplně to samé. Je to vybíjení karmy. To znamená, že lidé, kteří tam v tu chvíli byli a byli tímto opravdu dramatickým způsobem zasaženi, ti si museli sklidit svou karmu. Uvědomte si, že ten člověk se mstil za posměšky a útoky z okolí. Tento člověk vlastně plánoval pomstu, za odpory, které byly tvořeny směrem k nim. I kdyby tam někdo z těch lidí byl přítomen a neudělal tyto odpory, jisto jistě měl nějaké jiné odpory, anebo zrovna mu končil bod B, na přímce života. A potřebovalo se během velice krátkého okamžiku, ukončit běh hmoty, ve které se tady pohyboval. To není necitelnost, je to jenom realita světa. Nikdo to nemohl zastavit. Tak, jako nikdo nemůže zastavit nic dalšího. Můžeme se z toho pouze poučit. Bohužel jak vidíte, děly se po této události mnohé další věci, které se týkaly egoistických odporů. Kritika, posty, které držela policie, pak zase do toho šťouralo spoustu dalších lidí, kteří by se možná chtěli dostat na posty lidí v policejních sférách. To jsou nekonečné odpory, které tam jsou. Lidé vždy hodnotí to, co se stalo, místo toho, aby se poučili, kde byl prapůvod veškerých zdrojů záští a odporů, které se tam vytvořili. Tak je to ale nastavené. Je to nastavené, že člověk když se pohybuje v místě, kde se něco takového stane, tam má být, protože je tam přitahován karmou svých vlastních odporů, aby byly vybity. Nedívejte se na to hmotnýma, lidskýma očima. Ale nestrannýma Božskýma očima, kterýma už někdy opravdu mrkáte všichni, i na té FB skupině a já to tam docela silně cítím. Samozřejmě teď si budete pomáhat jeden druhému, abyste si tyto věci uvědomili. Držím pěsti, ať toho vidíte víc. To, co dělá ve vás tu lítost, je hmota, Andrea. Ale podvědomě víte, že s touto věcí se nedalo nic dělat. Kdyby my lidé jsme měli skutečně svou vůli, tak zastavíme veškeré věci. Ale ono je to obráceně. Vědomí hmoty po určité době samo umírá. To znamená, dejme tomu, musíte si odžít 500 životů a po posledním oblečku vědomí hmoty, vaše zemře automaticky. A během tohoto života vy prožijete mystickou smrt neboli smrt EGA. A uvědomíte si vaše Božství, ale jedině v procesu umrtvení egoismu, po mnohých zkouškách, po stamiliónech let. Je to úlevné. A tehdy zjistíte, že všechno v DNA, se odehrává jako program, že neexistuje peklo ani nebe. Peklo je totiž to, co tady považujeme za špatné a Nebe je to, co považujeme za dobré. Ale vy už víte, že dobro, zlo neexistuje. Existuje to, co je. A tehdy, kdy to tělo, vaše hmota, přestane dělat ty odpory a ty křiky, které tam jsou, zažijete Boha neboli
Království Nebeské sami v sobě. A to je pátá dimenze. Dimenze, kdy umírají negativní emoce, které přestanou existovat, a vy se prožijete pouze časem hmotné planety a číslem posledního oblečku, do stavu bez odporů, kdy budete žít Království Nebeské ve hmotě.
Otázka č. 21 Kristýna
Poslouchám Ivanku-Opava z 28.09.2013, po dlouhé době a přijde mi, jako bych některé momenty slyšela poprvé. Zajímavé, máte to také tak?
Ano, mají to všichni. Na to vezměte jed. Je to vždy kvůli tomu, že buď se třeba zamyslíte, něco vám dochází. Je to záměrně. Nadjá vám směřuje úhel pohledu na věci, které vás zaujmou, a tím vám dává dostatek času proto, abyste si něco prožila ve zkušenostech, nebo vyházela ze svých minulostních šablon něco a něco vám uteče. Já jsem byla loni v květnu Na Lávce s Gabrielou Filippi a pak se posílala nahrávka a psala mi paní, která byla přímo v hledišti. Nadšená, spokojená, a když pak přišla nahrávka, a pustila si ji znova, tak si nepamatovala vůbec prvních 18 minut. Psala mi a byla v šoku. Jak je to možné, že to vypadalo, jakoby přišla pozdě, ale ona tam byla od prvního okamžiku. A také o sobě pochybovala. Ano, je to tak. Je to, jako když čtete knížku poprvé, podruhé vnímáte něco jiného a potřetí také něco jiného. Tak, jak se vyvíjíte, slyšíte další a jiné věci. Je to úplně v pořádku.
Otázka č. 22 Šárka
Před chvíli jsem se probrala z dvoudenního ataku migrény. Zažívám ji mnoho let. Už od 18 ti, nyní mi bude 40 let. Prošla jsem snad vším. Od cvičení, rehabilitace, přes všechna možná analgetika, vyšetření na magnetické rezonanci. Užívání antimigrenik, po Bílou magii v podobě rodinných konstelací, kineziologii, léčivé kameny. Celou tuto šílenou cestu jsem zakončila před třemi lety, kdy jsem konečně pochopila z Ivančiných přednášek pravdu. Jenže, i když jsem si za ty roky v sobě leccos ujasnila a mnohé prožila a viděla, přesto se mi stále migrény vrací s větší razancí. OK, já je přijímám. Vždy jen tak schlíple ležím, potácím se mezi deliriem a spánkem a vědomím. Nejím, jen piju a žiju. Říkám si, tak jo, aspoň se vyspím. Skrze tyto zkušenosti jsem naučila své děti mě v žádném případě nelitovat a ukazuji jim na svém příkladu, že se z toho „neposeru“ a až to přejde, jede se v klidu dál. Ale vlastně nevím, co mi ta hlava chce říct, když nestačí, že přijímám a děkuji za umazání kousku karmy. Možná je to tím, že stále dokola opakuji nějakou blbost, kterou bych měla odbourat.
Šárko, já mám pocit, že jsem Vám nedávno odepisovala, ale ono to také může být někdo jiný, protože máte někdy velice podobné věci. Zaprvé, když je takový atak migrény, může být někde v minulosti, kdysi dávno v dětství nějaký prožitek strachu, obavy z budoucnosti. Ten strach mohl být obrovsky razantní. Mohlo se dít něco v rodině, obava o někoho, o maminku o babičku, o sourozence. Ale může Vám to startovat pocit, který se vrací, to také může být. Ale hlavně je to to i v přítomnosti, obava o něco. Buď o stav, třeba zachování rodiny, nebo starost o děti, o uživení, o spousty věcí, co bude. Ať situačně, nebo hmotně. Zkuste se podívat zpětně do sebe, jestli někde taková věc tam nebyla a uvědomit si, že ten strach s takovou velikou razancí Vám tam vlastně hodilo EGO. Další věc, a to jsem odepisovala v tom dopise, je to, že tak jak se vyvíjíme, tak se dějí veliké změny v našem mozku. Jednak je to tlak mezi levou a pravou hemisférou, který se teď obrovsky mění. Oni přepínají ty hemisféry, což probíhá už od 80 tých let. Mě teda nikdy hlava nebolela, jedině tehdy, když na mě sahali, ale poslední dobou mám občas také stavy, kdy mi třeští třetí oko, ale s tímto stavem se musíme vyrovnat, protože planeta se teď vzdaluje od hranice, kterou jsme proletěli. Buďte rádi, když jste dostali takovýto stav hmotných těl, protože pro ty lidi, kteří ještě prožívají obrovské negativní emoce, to je mnohem dramatičtější. Musíme to teď zkrátka vydržet. Také nám bylo řečeno, že až projdeme do stavu, kdy planeta bude očištěna, to znamená, v jejich smyslu to bude, až lidé, kteří v 5D nemají být, dožijí své životy, tak potom během jednoho jediného okamžiku, že my ztratíme všechny své nedostatky. Takže necháme se překvapit, co na tom bude pravdy a co ne. Ale určitě spousty lidí, co dělá ve zdravotnictví, jak lékaři, jsou zmatení a nešťastní, protože oni vlastně neví, co lidem je. Člověk tam přijde s nějakou nemocí nebo s nějakým problémem, a lékaři, když si stěžují ti lidé na nějaké příznaky, tak oni vůbec nekorespondují s tím, co v těch výsledcích je. Lékaři většinou musí konstatovat, že vlastně neví, co tomu člověku je. Takže to zdravotnictví je teď v takovém údivném postoji, a myslím
si, že spousty lidí je v údivném postoji, protože jeden den skoro umírají a druhý den jim nic není. Teď ta hmota dostává obrovské tlaky na sebe a máme to všichni. Já se také přiznávám, že je mi kolikrát, jakoby na mě spadl vagón.
Otázka č. 23 Marcela
Vše jsme si naplánovali, a co když toto používá člověk, které si tím obhajuje své počínání, kterým ubližuje svému nejlepšímu příteli? Není toto duchovní egoismus? Stále nad tím přemýšlím, jelikož ta suverénní jistota, já a moje štěstí a ostatní se s tím musí smířit, mi dohromady s opravdovou láskou a smířením nějak nejde dohromady?
Správně Marcelo. Nezapomeňte, že jsem vám všem vysvětlovala, že vaše Božství ví, protože je jeden jediný Bůh a jedna jediná hmota. Jediný Bůh znamená, že je jediný Bůh nalitý do všech lidských schránek, nejenom lidských, samozřejmě, to vy víte, ale budeme mluvit o té nejvyšší etapě. A jediná hmota, což je DNA planety, což je všechno hmotné, na co se podíváte. A toto všechno, má jedno, jediné vědomí. To znamená, že ten člověk si takto ulevuje a šlape po druhých jako slon v porcelánu, jeho Božství jeho hmota ví, že podléhá a zapisuje si sám karmu a ona ho dožene. Je to v pořádku. Je to odpor, který si vytváří sám sobě a směřuje ho sám na sebe. On to jednou pochopí, můžete mu domluvit, nemůžete s tím nic dělat, ale přijde doba, kdy uvidí, že zneužíval slov, která byla namířená a směřována úplně jinam. Vy samozřejmě víte, že čistotu činí úmysl, když už potom úmysl je čistý a neskončí to jakoby dobře, tak ten člověk si nemusí dělat výčitky, protože nechtěl ublížit. Ale pokud jsem jak „buldozer“ a ničím ostatní osudy a ostatní lidi kolem sebe, a myslím si, že oni se s tím musí smířit, nenene… Každý útok, byť jen myšlenkou, nejenom tělní, ten člověk sklidí.
Otázka č. 24
Moje pravdy -Lazarev. Léčení fyzického těla je jen odsouvání problémů do budoucnosti?
Ano. Jestliže není správný postoj v člověku, to znamená v hmotě, v lidském těle, a vy pouze vyléčíte hmotné tělo, přijde další zkouška a zjistí, kdy ten člověk to zase neumí a zase dělá podobnou věc. Ale pozor, věci, které jsou zasahováním zpětně do karmy, toho člověka, také nejsou řešením, což je pozice léčitelství, protože vy nemůžete ovlivnit dobu, kdy se to naučíte. I to máte v těle zaznamenáno. Jaký posun uděláte, o kolik umenšíte odpory svého nynějšího těla. A v jakém dalším těle vy se dožijete úplného zastavení. De facto žijeme jeden jediný život, který je velmi, velmi dlouhý a vracíme se do hmoty a vyskakujeme z hmoty ven, než dorazíme do posledního oblečku hmotného těla, které má nulovou hodnotu odporu. Jestliže to do určité doby nepochopím, já musím ještě pořád léčit fyzické tělo. O tom nevím. Pak se o tom jednoho dne dozvím a začnu si vlastně všímat toho, že tělo na mě hází odpory a nejsou moje. Uvědomte si, že vy nejste hříšní. Problém dědičného hříchu, je problém ten, že na sebe navlékáte pouze tělo, kdy musíte počkat na určitý počet životů, než to DNA, vám umožní vyjít z vědomí člověka do vědomí Boha. Já neznám knihy pana Lazareva. Viděla jsem jenom začátek jednoho sezení, který začínal tím, že tam pan Lazarev upozorňoval na cíle člověka. Chcete být šťastní? Chcete být spokojení? Musíte mít dobrou práci. Musíte mít dobré vztahy v rodině. Ale bylo to tam předesláno jako cíl, což je ještě práce s vůlí člověka. Ještě tam cítím určitý závoj Bílé magie. Nevím, nemohu posoudit. Přijetí a pokora je nejvyšší stav při přechodu z vědomí hmoty, do vědomí Krista. Protože jedná síť, která tady je bude čitelná, je Kristová síť, která obepíná nejenom hmotu planety, ale i podsvět planety. To znamená, že tady jde pouze o čas, kdy se vyžijete vlastně ven s posledním osudem těla, kdy dochází k osvícení. Ale tady je tady velmi mnoho lidí, kteří tohle to už dožívají. Je to poprvé v historii planety, kdy je to možné. Od začátku vstupu do 3D až do konce 3D. Je to první várka.
Otázka č. 25 Lucie
Občas, třeba jako dnes je mi úzko, a do pláče a jednou za čas mívám potřebu někomu vše o sobě a svém životě povyprávět. A tak se zabývám otázkou. Mám najít někoho, kdo bude poslouchat, nebo to v sobě potlačit a snažit se myslet zase pozitivně. Je to tak veliký tlak na hrudi. Může to, ale k něčemu být, když se budu zabývat minulostí? Nepřinese to jen více bolesti? Nebo naopak úlevu? Kdo by mi mohl lépe poradit, než vy moje rodinko?
Lucinko, je přece krásné si sednout s přáteli, přítelem nebo přítelkyni a jenom nezávazně si povyprávět. Protože tenkrát, když si procházela všemi těmi událostmi, a možná i dnes, zpětně, když už víš spousty informací, tak ještě pořád ta Lucie žije, Lucie-hmota, která ještě má sklony možná se litovat, nebo něco soudit, kritizovat. Druhý člověk vždy nemá klapky na očích toho, se kterým si povídá a vidí to mnohem nestranněji. Takže ono je dobře, to s někým rozebrat. Já jsem zažívala spousty krásných věci, když si ti lidé přišli jen popovídat, nebo když si přijdou jen popovídat, a vše se může vidět jinými očima. Teď nedávno jsem mluvila s jedním hercem, kterého jsem moc chválila, protože jsem viděla jeho pohádku na Štědrý den, a on tam zářil, on byl neuvěřitelný. A teď ho chválím a on se najednou tak jakoby podivně zatvářil a říká: Ale tam byla tak strašná atmosféra u toho natáčení.
Já: No, ale o to lepší Ty jsi.
On: Já Ti nerozumím.
Já: Podívej se, jestliže jsi toto světlo ze sebe vymáčknul, když za těmi kamerami a klapkami a ve Tvém okolí, bylo velice nepříjemné dusno, tak jsi Mistr. A kdy, jindy toto člověk může prokázat?
On: začal se smát a říká: To je pravda.
V tu chvíli měl vlastně přehodnoceno. Ale člověk to sám hůř vidí. A proto je dobře vždycky najít někoho. Čím čistějšího, tím lepšího. Určitě jde o to popovídat si. Druhý člověk vždy může pomoci nahlédnout do nestranného pohledu. Tak hodně štěstí.
Otázka č. 26 Jaroslava
Ve videu Ivanka vzpomíná, že v šesti letech prožila mystickou smrt. Pojďme si vyjasnit, co to znamená, když nebereme v úvahu různé i pochybné internetové zdroje a jiné. Děkuji.
Kdysi dávno jsem mluvila o tom, co to je mystická smrt, ale je pravda, že je toho tolik natočeno, že jste určitě všechno nemohli slyšet.
Jaruško. Máte pro život ve hmotě nastaveno 500 lidských životů a to nepočítám všechny minulostní kabáty. Ještě před těmi lidskými životy, včetně kamenů. Představte si, že stojíte před velikou skříní. V té skříni je 500 oblečků. A pokaždé si jeden obléknete a prožijete si všechny odpory, které ten oblek sám od sebe obsahuje. Všechny odpory dělá vaše tělo samo, ať chcete, nebo ne. A vy jenom sklízíte jako Božství své zkušenosti z těch odporů. Je to jako divadlo, kam si přijdete sednout a sledujete všechno, co se samo děje. Toto je skutečná realita. Až poslední obleček, dejme tomu 500tistý, ono je to plus, mínus, autobus, to už víte. Takže ten poslední obleček obsahuje během toho života bod, kdy se dostanete, do odporu nula, protože každý oblek musí navazovat. Nemůžete jeden přeskočit nebo zahodit. Vy si musíte prožít celou škálu. Od nejvyšší hmoty absolutní hmoty do úplné nuly. A ten poslední, ten nulový bod, je mystická smrt. Do té doby se považujete ve všech oblečcích za tu hmotu, za ten obleček. Za vědomí hmoty. Za člověka. A proto se bojíte. To je také odpor. Strach ze smrti je odpor, protože vy ještě nevíte, že nemůžete zemřít, že nejste to tělo. Ale v tom posledním obleku, kdy zažijete smrt EGA, to znamená, že už není žádný odpor. Umřete přesně tak jako když jste před tím umírali. A přesto žijete dál. Dožijete si ten svůj život, pak v klidu vylezete z těla a odejdete. A od té doby, přestože se ještě můžete narodit do hmoty v 5D, ale už se smrti nebojíte. Zemřely všechny odporové, negativní emoce. Už je nemáte a už jste obrovským, nádherným stvořením, tak zvaným Božským člověkem neboli Bohem ve hmotě. Do té doby jste byl hmotou ve svém vědomí, to znamená Bohem, který zapomněl, že je Bohem a myslí si pod pláštěm egoismu, že je hmotou. A tomu se říká mystická smrt. Většinou je to nastavené
přesně v osudu člověka tak, jak to potřebuje. Aby se pak nebál. Je to obrovsky úlevné. Pak když by na takového člověka někdo třeba zamířil pistolí, on se nebojí, on absolutně nepanikaří, nic se neděje, protože on ví, že nikdy nemůže umřít. Že odpadne jen tělo se jménem. Tam je už vědění, tam není jenom víra, iluzorní, která není podložená všemi pravdami.
Otázka č. 27 Romana.
Včera jsem vařila šípkový čaj a pak jsem ho šufánkem přelívala do květované konvičky. Dělala jsem to opatrně a soustředila jsem se na ten otvor, protože je malý a ujela mi ruka a já si popálila levou ruku. Stoprocentně vím, že to něco znamená, jen nevím co? Díky.
Levá ruka, víte, že znamená čtvrtá čakra, tam mohou být nějaké lítosti. Nepředpokládám, že by tam byly ještě zášti. Nicméně, chci vás upozornit, že vy se nemusíte nikdy dozvědět, za co to máte. Buďte si jistí, že nic není náhoda, ale nehledat a zbytečně neštrachat někde ve svých myslích. Zbytečně by vás to zatěžovalo, protože byste se pořád upínali na minulost. Je to vybito. Je to zaplaceno. A je to v pořádku. Člověk není hmotou, a dokud si hmotou prožívá své odpory a považuje se za něj, když potom z toho vyleze, tak musí zaplatit do poslední drobnosti všechno. To umenšení, aby se všechno vynulovalo a mohli jsme přejít do jiného stavu vědomí. Takže ono je to dobře. Prožijete si nějakou bolest. Prožijete si nějakou dobu, kdy vám je to nepříjemné, ale vy to určitě zvládnete. Kdysi dávno jsem takto přemýšlela o tom, že jsem si vrazila do ruky takovou jehlici s takového ostrého stromu, který mám na zahradě. Bylo to hluboko, bolelo to, ale mi to nevadilo. Dokonce jsem to tam měla dva dny. Nemohla jsem to vytáhnout. Až, když přijela naše Lucinka, tak mi to vytáhla a vytáhla takovou dvoucentimetrovou jehlu, tak jsme se na sebe třeštily oči. A v noci shora přišel Anděl a říká mi: „Mělo by Ti to být jedno. Nezaobírej se ani tím, co jsi kdy provedla. Je to zbytečně. Nezapomeň, že všechno co se děje, je správné“. Od té doby jsem to také neřešila. Ale stejně po čase by člověk v tom žití poznal, že je zbytečné se někde šťourat, je to únavné. Pak přehlídnete spoustu informací, které se dějí právě okolo vás. Odbyto, zaplaceno, a jedem dál.
Otázka č. 28 Simona
Jak je to s dnešníma, mladýma, začínajícíma jeptiškami. Modly atd. a v 5D?
Simi, když budeš mít sto jeptišek, tak každá bude mít jiný úmysl, proč zrovna ona vchází do této zóny. Je to to samé, jako když budeš mít sto zedníků, kteří se jdou učit na zedníka anebo sto jogínů. Představ si, že tělocvična bude obrovská a budeš tam mít třeba 20 lidí, co cvičí jógu, ale každý z těch lidí tam bude cvičit vlastně jinou jógu. I když cvičí podle jednoho učitele. Někdo bude chodit cvičit jógu, aby se naučil cvičit jógu jenom tělo a svaly, protože si chce vydělat peníze tím, že cvičí jógu. Někdo tam půjde, aby zdokonalil své tělo. To mu bude stačit. A někdo tam půjde pro Boha. To znamená pro zážitky, kdy při cvičení jógy a pozorování nitra uvidí, kdo je a čím není. A ten učitel, který jim tam bude předcvičovat, ten by jim neměl cpát ty nejvyšší moudra. Měl by čekat, až se ti lidé zeptají na své otázky a odpovědět jim přesně v té hladině, kterou on vycítí. Protože když by tomu člověku, který tam chodí kvůli těm penězům nebo kvůli svalům řekl něco o Bohu, tak on by je vyděsil, anebo by si mohli myslet, že jsou špatní, že něco neumí, nebo to nechápou. Tak je to vlastně v celém světě. Některá žena může vstoupit do kláštera kvůli zhrzené lásce nebo kvůli tomu, že se jí na světě nelíbí a chce být zavřená. Je to zkrátka výběr osudu, který tam je. A je to síla odporu podle toho, jaké odpory vstupní jsou, podle toho co ten člověk na sobě nosí. Takže ono je to vždy jinak. Je to zbytečné o tom nějak nadměrně dumat. Každý z nás máte v sobě Boha a ten samozřejmě se pohybuje v místě, kde si zaslouží i své okolí a on ty věci musí dělat, musí se rozhodnout přesně tak, jak se rozhoduje, protože vše celý program obsahuje DNA.
Otázka č. 29 Alenka
Děti spí, peču bramborové placky a u toho jsem si pustila You Tube. Vykoukl tam na mě pan Tomáš. Tak jsem si video zapnula a ouva. V prvních minutách mluví o vytváření si ochrany vajíčka. Technika, kterou jsem kdysi dávno, sem, tam, použila. Co vy na to? Souhlasíte, že dnes už tohle neplatí? Respektive, dnes už se „vajíčkovat“ nevyplácí? Bylo tomu v 3D planetě jinak?
Alenko, o tom jsem už také mluvila, ale musím se přiznat, že toho bylo natočeno tolik, že to nemůžete všechno stihnout, ani najít. Říkala jsem už na základních přednáškách, že jsem následník, pokračovatel Tomášových. Tomášovi žili ve 3D planetě, protože my jsme proletěli sice na konci, ale shromažďovali jsme veliké množství tak zvaných jogínu, kteří meditovali. Já jsem v životě nemeditovala, přesto jsem zažívala stavy, které oni dlouho, dlouhá léta, trpělivě nacvičovali, kdy zastavovali své myšlení. Byly to vysoké duše a jsou krásní, Míla s Tomášem. Udělali obrovský kus práce. A každý následný pokračovatel bude vždy postupovat v dalších, vyšších schodech. Až já ukončím svůj úkol, tak přijde zase někdo další. A za ním zase další, protože vše je pouze vývoj, to víte. Planeta proletěla ze stavu hmoty v březnu 2013, do stavu hmoty Boha. To znamená, zdvojnásobily se vibrace. Ony se pomalinku zvedaly už od 80 tých let, nicméně ve 3D planetě se to ještě mohlo. Navíc tohoto stavu využíval pan doktor Tomáš. To jsou ještě stavy, jestli znáte jeho přednášky, tak musíte slyšet i to, že se účastnil různých magických stavů a paní Míla také. Což já jsem teda nikdy ve svém životě žádný magický stav nezažila. Vždy jsem v sobě cítila ten hlas: „pozor, od toho ruce pryč“. Dokonce si pamatuji, jak mi jeden léčitel přinesl knížku, od pana Bardona. Nikdy jsem nevěděla, až potom později jsem se to dozvěděla, kdo to je. Ta kniha na mě tak vyzařovala, že já jsem ji ani nikdy neotevřela. To jsou věci, které zkrátka v sobě máte, už jste si již prožili. Vibračně vás to odpuzuje i informačně, aniž byste na to museli sáhnout. Ale pan doktor Tomáš tohle využíval, když ho vyšetřovalo kdysi dávno gestapo, on si to zažil. On zažil i různé jiné stavy, které musel prožít a odložit než se dostal k vysokým meditačním stavům. Protože ve 3D planetě meditace e důležitá. Je to tady velice namáhavé, je to veliké úsilí, které vynakládáte, což nemusíte. Ale bylo to tady nastavené na společenství lidí, kteří byli směřování směrem ke mně. Uvědomte si, že v dnešním světě, kdy my máme už tu planetu dvojnásobně zrychlenou ve hmotě, tak kdybyste si dnes sedli do meditace nebo si udělali nějaké představy kolem sebe, tak vy posilujete svého Satana, neboli Sajtána, odpůrce, protivníka, neboli zákon hmoty, své tělo, vědomí svého těla v oddělenosti. Jestliže si udělám vajíčko, tak jsem se oddělil od jednoty. To je logika. O tom nemuseli vůbec Tomášovi přemýšlet. Oni plnili přesně svůj úkol, tak jako ho dělám já. A po mě zase bude takto přesně plnit úkol někdo další a možná pravdy, které vám říkám dnes, už budou polopravdy nebo úplně jiné pravdy. To je vývoj. Jste velmi šikovná, že jste to pochopila, že toto se už dělat nemá. Je to proto, že jsme se dostali do vyšších zón.
Otázka č. 30 Martina
Mám otázku z nového balíčku odpovědí, jak Ivanka vysvětluje Alžbětě o doktorech, opravují domečky, a o léčitelích, umazávají karmu, kde je ta hranice? Kde je to ještě oprava a kde je to zasahování do karmy? Tady ještě stále asi nemám úplně jasno. Moje konkrétní situace vypadá tak, že má práce, která mě živí, je práce s biorezonančním přístrojem. Používají ho také lékaři. Prý funguje na bázi kvantové fyziky, vlnové délky, podobně jako homeopatika. Upravují od informace v těle. Zároveň při tomto sezení si s lidmi povídáme a já vysvětluji odpory na jednotlivých čakrách, jak nás to Ivanka učí. Informace se upraví, a pokud dotyčný člověk přehodnotí a odpory přestane je dělat a navíc pomůže svému tělu úpravou jídelníčku, přístroj pomůže, a dochází k velice dobrým výsledům a nemoc se nevrací. Tyto výsledky se však dostavují i u lékařů, kteří tam tyto informace nepřidávají. Většina lidí, kteří za mnou přicházejí, jsou již otevření pro nové informace. Nikdy jsem o sobě nedávala nijak vědět, vše do mého života přišlo nějak samo bez vůle Martiny. Nabídka půjčky na přístroj od známých a rodiny. I lidé přicházejí na osobní doporučení. Protože přicházejí i lidé, kteří ještě nejsou připraveni na duchovní informace, těm jen lidsky vysvětluji, co v těle způsobuje negativní emoce. Snad takto do karmy nezasahuji, nebo ano? Děkuji
Martino, jste šikovná. Jenom si nevěříte. Vysvětlím Vám to. Zdá se Vám jenom, že lékaři mají stejné výsledky jako vy. Ano, v té chvíli se vlastně fyzicky zničí to, co v těle je. Ale. Vy navíc vysvětlujete a ten člověk pak ještě může mít dvě pozice. Buď to pochopí v tu chvíli, že to tam špatně udělal, takže on to velice lehce pustí, ale určitě mu zůstane v hlavě, třeba malinko, ale zůstane mu v hlavě, že to funguje nějakým jiným způsobem. Než jen u toho lékaře, který
by jen zasvítil, a všechno by zmizelo. Ten první člověk, když se setká s dalším odporem ve svém životě, nebo s další situací, které bude odporovat stejným způsobem, tak se tělo znovu neubrání. U vás ve druhém případě, kdy potkáte člověka, který by eventuálně mohl už zabrat, který je všímavější, a to vy samozřejmě nemůžete vědět, kdo tam přijde a kdo ne. A na kolik procent ten člověk pochopí nebo ne. Ale jsou lidé, kterým už docházejí věci a začínají přemýšlet o těchto věcech. Ten člověk už si dá příště třeba větší pozor. Jsou různé varianty, když budete mít sto lidí, na každého to bude působit jinak, ale rozhodující je to povídání, to pochopení. A teď pozor. Jestliže budete mít člověka, který je v té nejvyšší hladině, a který si v další nové situaci nebo v kontaktu s dalším jiným člověkem, když něco spolu mezi sebou řeší, tyto věci uvědomí a zastaví to, to znamená, že věděl, že se třeba neměl zlobit a třeba to teď dokáže, protože zjistil, že to funguje, tak ten už si to přinesl už i do svého života. Ale pozor, Tato škála toho povídání je strašně důležitá, protože to tělo toho člověka se příště při kontaktu s nějakým vnějším nebezpečím samozřejmě ubrání samo. A o to tady jde. Krok za krokem, vydávat informace. Je to mravenčí trpělivá práce, kterou to tady opravdu musíme odšlapat a nelitujte ani jedné vteřiny. Já pevně věřím, že vy toho nelitujete. Ta pusa mele a mele, já to sama znám. Stojí to za to, protože těm lidem to něco dá. Jednou mi Dan řekl, že jsem devět hodin mluvila na přednášce, a když jsem skončila, tak někdo zvedl ruku a zeptal se na něco, o čem jsem celých devět hodin mluvila. Že on sám by možná vyletěl z kůže, ale s údivem viděl, jak já jsem se znovu nadechla a znova jsem povídala, protože to mělo smysl, zase znova vysvětlit úplně všechno tomu jednomu člověku. Ono jich tam možná bylo víc lidí, kteří to měli nastavené trošičku šejdrem, a třeba zrovna tato odpověď jim zase pomohla. To nikdo nemůže vědět, ale stojí to, za to. Přeji Vám hodně úspěchů, protože toto je začátek, kdy se informačně začínáme napojovat na vyšší vědomí. Teď je to velice složité ta doba, jsou tady všechny skupiny, všechny hladiny. Jednou se to všechno přemění a lidé se dožijí Božství v těle, kdy tyto věci se nebudou potřebovat, odpadne to, protože naše tělo se ubrání samo všemu. A budou se opravovat lékařsky pouze jenom staré orgány. Ale do toho máme ještě hodně dlouho. Hodně štěstí

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com