osud

06.04.2015 15:22
Osud znamená dvě věci: osud jako takový, který je poskytován shůry, a osobní cesta 
jedince, směřování ke Světlu. Božská mysl se snaží nasměrovat člověka k Duchu. 
Co znamená šťastný osud? To je, pokud se člověku podaří vychutnat celou šíři, 
plnost života a splynout s nevysychajícím pramenem blaženosti a úspěchu. 
Dříve či později se k tomuto prameni dostaneme všichni, je to jen otázka času. 
Leč chtěli bychom se tak učinit co možná nejdříve, není-liž pravda?
Osud není nepřítelem člověka, není mstivý. Moudrost a osud vystupují společně 
a vystupují ve své řadě jako dilema, které nás nutí hledat pravdu. 
Osud se jeví jako překážka, brána, kterou je možno odemknout, 
avšak pouze správným klíčem. Tím klíčem je náš správný vztah k osudu 
a v tom spočívá mystérium dveří k feng shuej: bráně, kterou vchází blahodárný 
proud energie čchi. Poté, co opravíme svůj přístup k životu, zjišťujeme, 
že se situace zlepšuje; ovšem pokud se opět začneme chovat nepořádně 
a vrátíme se k původnímu nesprávnému vnímání bytí, dveře se opět uzavřou. 
Dokonce i svízelná situace se může obrátit v dobrou, pokud se přihodí člověku, 
který má správné psychologické postoje. Setkává-li se silný jedinec s problémy, nepříjemnostmi, neopouští ho radost nehledě na veškeré nebezpečí 
a tato veselost je zdrojem jeho úspěchu i duševní stability.
Důležitým komponentem cesty, kterou byste si měli volit, je láska. 
Láska je svobodným duchem, přímým opakem ega. 
Ego se snaží lásku řídit. V praxi to vypadá tak, že člověk chce vše podřídit sobě, 
nad tím vším mít svrchovanou kontrolu. Je to však velmi nebezpečná cesta: 
dříve či později přijde sobec i o to, co už má. Pouze vztahy prosycené láskou 
ke všem tvorům, ke všem projevům života mohou zajistit permanentní průtok čchi. 
Platíte láskou za to, že jste byli obdarováni.
To je nejspíš to nejobtížnější. Je těžké milovat vše, co vás obklopuje, 
a mít z toho všeho radost a dobrý pocit, aniž byste přetrvávali v napětí 
a činili si příliš velké násilí. Leč právě v lásce je skryto tajemství úspěchu a štěstí. 
Začněte si v sobě trénovat lásku. 
Každé ráno myslete na to, jak překrásný je život kolem vás a jak ho milujete. 
V prvních chvílích po probuzení si vzpomeňte na případy, 
kdy jste se setkali s projevy nezištné lásky. 
Vizualizujte sami sebe na místě člověka, který se ke všemu a všem staví s láskou. 
A nyní si představte, jak lze vyjevit svou lásku ve světě a co je k tomu zapotřebí. 
Neměli byste zdůrazňovat náboženské postuláty a přemýšlet 
o lásce k bližním či vzdáleným: jednoduše milujte. 
Na začátku po vás nikdo nežádá, abyste milovali nepřátele: snažte se chovat 
s obrovskou láskou k těm, s kým je vám příjemně; to úplně stačí. 
Danielle Lynn v knize Svatý prostor hovoří o důležitosti práce s domem
a o tom, že dům ztělesňuje koutek vesmíru. Autorka však popisuje konkrétně 
obydlený prostor. Vytvořit dům, který daruje štěstí, útulnost a prosperitu, 
lze na jemné a neviditelné úrovni. 
Je to krok kupředu, je to vskutku modelování posvátného prostoru v mezích vlastní duše.
Můžete se stěhovat z domu do domu, brát v potaz rozmístění nábytku, výskyt 
ostrých rohů - avšak ten dům, ten chrám, který si nosíte v sobě, od vás nikam nezmizí. 
V tom se podobáte hlemýždi, který je rovněž svázán, spojen se svým obydlím. 
Proto také je vnější zařízení domu nepochybně velmi důležité, ale mnohem 
důležitější a vážnější je zajištění vnitřního komfortu a pohodlí.
 
Danielle Lynn v knize Svatý prostor hovoří o důležitosti práce 
s domem a o tom, že dům ztělesňuje koutek vesmíru. 
Autorka však popisuje konkrétně obydlený prostor. 
Vytvořit dům, který daruje štěstí, útulnost a prosperitu, 
lze na jemné a neviditelné úrovni. 
Je to krok kupředu, je to vskutku modelování posvátného prostoru 
v mezích vlastní duše.
Můžete se stěhovat z domu do domu, brát v potaz rozmístění nábytku, 
výskyt ostrých rohů - avšak ten dům, ten chrám, který si nosíte v sobě, 
od vás nikam nezmizí. 
V tom se podobáte hlemýždi, který je rovněž svázán, spojen se svým obydlím. 
Proto také je vnější zařízení domu nepochybně velmi důležité, 
ale mnohem důležitější a vážnější je zajištění vnitřního komfortu a pohodlí.
 
 
Můžete si podle výpravných knih feng shuej prozkoumávat ploty a vrata, 
vybírat si dekorativní látky a potahové materiály, přemýšlet 
o motivech na výzdobě zařízení pokoje - avšak pokud v chrámu vaší duše 
panuje nepořádek, žádné vnější techniky vám nepomohou. 
Nejprve zpevněte svůj vnitřní dům!
 
Zmiňovali jsme ego. Někteří lidé si volí masku sobectví jako obranný prostředek. 
Nicméně ego nepřítele lásky není samo schopno lásky. 
V lepším případě můžete získat navrch nad vzájemnými vztahy vašeho okolí. 
Ale o přípravě pole pro příjem životních energií se zde mluvit nedá. 
Prostoupení láskou, prodchnutí, ztělesnění - je jediný normální způsob existence. 
Dva lidé dosahují ryzí radosti pouze tehdy, když se oba upřímně snaží vytvořit 
mezi sebou kanál lásky. Jejich vlastní nezávislé aury ve svých vlastních hranicích slouží jako nevyčerpatelné zdroje, které je propojují a přitahují.
Velmi dobrým osobním pomocníkem duše je fotografie, kde se usmíváte, 
a kterou máte neustále na očích, aby vám tuto situaci stále stimulovala. 
Je to filtr, který magnetizuje vnitřní prostor celého vašeho organismu počínaje hlavou. 
Tím, že si v duchu vybavujete radostné vzpomínky, dáváte do pořádku vnitřní okolí 
svého mozku. Povšimněte si barev, které převládají při vzpomínkách, 
a spojte je s teorií feng shuej. Zapamatujte si barevnou škálu, zapamatujte si pocity, 
které vyvolává každá barva zvlášť - a snažte se co nejčastěji potkávat tyto barvy 
ve svém běžném životě. 
Takovým způsobem budete otevřeni podivuhodným možnostem duchovního 
a materiálního obohacení!
Všichni se stáváme velmi zranitelnými, jakmile začínáme přetvářet vlastní mentální okolí. Nejlepší obranou je zaplnit si ho láskou. 

 

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com