vibrační hodnoty dle bovisova biometru

06.04.2015 16:11

Vibrační hodnoty dle Bovisova biometru


 

Jak se cítíte? Už vám někdo osobně, nebo doma, v práci, měřil energie - vibrační hodnoty?


Pro srovnání:

1000 jednotek bovisů odpovídá 1 nm (nanometru) běžné vlnové délky, udává však více.

1000 jednotek je smrtelně nízká hodnota
2000 - 4000 jednotek bývá na negativním křížení více zón, také hodnota rakoviny.
4500 - 5000 jednotek má negativní, unavený či nemocný člověk, znečištěný dům.
6000 - 6500 jednotek je hodnota fyzické energie zdravého člověka - neutrální hodnota.
7000 - 8000 je zvýšená fyzická energie člověka díky místu či duchovnosti; vyčištěný dům.
8000 - 12000 vibrují lepší orgonity, čímž neutralizují zóny ve svém okolí.
10 000 jednotek je měřeno u Diamantové vody a míst a lidí kteří ji často užívají.
11 000 a více jedn. mají místa označ. jako léčivá; místa síly, kde stojí menhir..
13 000 měl prý léčitel Kristus
13 500 jednotek je průměrná nemateriální intenzita na energetické či éterické rovině.
14 000 jednotek vibrují určitá místa v hinduistických a buddhistických chrámech.
18 000 jednotek a více vibrují výjimečně vyzařující místa síly, i zasvěcené orgonity. 


Bovisův biometr je měřící prostředek, který vynalezl francouzský fyzik Alfred Bovis (1871 - 1947), který slouží k radiestetickému určení energetické vibrační kvality místa, osoby nebo věcí.
Ve zkoumání Bovisovy stupnice pak pokračoval inženýr Simenoton, který z ní vytvořil takový biometr, s nímž mohla být prostřednictvím radiestetického kyvadla zjištěna intenzita záření či energie v daném místě. Stupnice vznikla na základě vlnové délky elektromagnetického vlnění. Uchytil se tak pojem Bovisovy jednotky, odpovídající vlnové délce jedné tisíciny nanometru.
1000 jednotek Bovisů tak odpovídá 1 nm z pohledu klasické fyziky, ale tato hodnota představuje tak zvané jednotky účinku. 

Dnešní člověk, byť zavalený informatikou, dozrál k tomu, aby poznal existenci nehmatatelného.

Radiestetickou metodou (kyvadlem, virgulí např.) lze testovat vibrační úroveň či hodnotu místa, bytu, domu, člověka, zvířat, potravin a souvislosti, které mají na tyto hodnoty zásadní vliv. 

Místo vykazující hodnotu nižší než 5500 jednotek stahuje i vibraci člověka, který tam přebývá, do oslabeného stavu náchylného k nemocím a takové místo je i pro zvířata a rostliny škodlivé; zatěžuje již biochemické procesy na buněčné úrovni. 

Na průsečíku Hartmanovy patogenní mřížky například spadne hodnota na 2000 jednotek, což je úroveň bující rakoviny. Taková místa je třeba energeticky vyhodnotit, vyčistit a pozvednout například pomocí kladných zářičů, orgonitů. 

Větší část lidstva se ve smyslu vitality nachází mezi 3000 až 5000 jednotkami, což je alarmující. 

Pro upevnění svého zdraví, vitality a síly je vhodné čistit a navyšovat vibrace u sebe i v prostoru, kde spíme a pobýváme. 

Hodnotu - výši vibrací u člověka nebo fyzického místa si můžeme změřit pomocí virgule, kyvadla a vhodně zvolené stupnice či metody. 

 

 

 

 

Měření Bovisů - kyvadlem, virgulí


 

Chcete si vyzkoušet určování vibrací?

Práce s kyvadlem: 

Práce s kyvadlem je jednoduchá, jenom musíme přijmout, jak se pohybuje. Nejlépe v duchovně vyšším stavu, bez myšlenky, jak by se mělo pohybovat nebo jaký výsledek bych očekával, čili bez hodnocení našeho vědomí. (Já přepnu vědomí v krátkosti do Alfy a do středového pole - znají a používají Kranio-terapeuti, a položím si otázku.) Otázky klademe tak, aby kyvadlo mohlo reagovat ano/ne, nebo kroužit jako nerozhodné. Na odečítání hodnoty, čísla, použijeme mentální a nebo fyzickou stupnici, nejlépe půlkruh rozdělený na 1 - 10 neboli 0 - 100% a podle úhlu kývání přečteme odpovídající úhel. Pokud používáme virguli - pružinu, buďto počítáme v duchu a sledujeme potvrzující pohyb u konkrétního čísla a nebo dokážeme odhadnout míru sklonu v souvislosti s odpovídající hodnotou; je potřeba si toto vše natrénovat, většinou to nejde hned ale třeba během týdnů zkoušení a člověk je docela sběhlý až po mnoha měsících praxe. Nelze tu dávat přesný návod protože neexistuje, každý jsme individuální a také tyto nástroje nám fungují rozdílně. Kdo by měl zájem, mohu vysvětlit a naučit osobně, i v terénu (určování zón, vody a čehokoliv). 


Práce s virgulí: 

Práce s virgulí je trochu jiná technicky. Virgule - pružina - se drží jinak než kyvadlo. Výhoda: S pružinou můžete měřit cokoli i za pohybu, za chůze nebo jízdě automobilem (ne při řízení), protože ji držíte v obou rukách. Můžete tak pohotově vnímat rozdílné reakce při chůzi a není třeba se neustále zastavovat jako v případě kyvadla, které potřebuje klid na neovlivňované kývání. Tím se mi jeví virgule jako podstatně praktičtější do terénu a pro rychlejší detekci oproti kyvadlu.
S virgulí se více učíme pracovat mentálně a s vizualizací. Můžeme určit cokoliv a ptát se na cokoli, co vidíme očima nebo v mysli. Důležitá je tu otázka koncentrace, a přitom vypnutí veškeré logiky. Zacílíme tedy dotaz (kolik vibruje tento dům, toto místo, tento člověk) a v duchu odpočítáváme od řekněme čtyř tisíc (níž to snad nebude), takže pět, šest, sedm.. a vnímáme, u kterého čísla (počtu tisíc) virgule potvrdí reakci. Pak můžeme použít kontrolní metodu tak, že počítáme dál a virgule nám již odchází z potvrzení pryč protože dům má 7 tisíc, když počítáme dále "8, 9..." tak virgule již nepotvrzuje takovou hodnotu. Znovu se tedy v počítání vracíme zpět, níže, "9, 8, 7..." a opět by nám virgule měla potvrdit u těch 7 tisíc, v tomto případě (příkladu). Můžeme ještě upřesnit a vycítit, zda přesně 7 tisíc a nebo spíše 7,5, zatímco 8 již určitě ne, atd. Je to především otázka delší praxe, tyto reakce vnímat a pohotově dokázat měřit a určovat cokoli. 

 

 

 

Svalový test životní energie


 

Zjistěte si sami, co vám ubírá energii. 


Jak zjistit dobrá a špatná místa a zářiče - test svalů: 

Každý člověk má své oblíbené místo. Na pohovce v obývacím pokoji, pod pergolou na zahradě, u krbu nebo třeba u dvou velkých dubů v lese.
Existuje také opak: stůl v restauraci, kam si nikdo nechce jít sednout, místa v kanceláři kde se člověk špatně soustředí, nebo les, který vůbec neláká k procházce. 

Proč je tomu tak? Proč se člověk cítí někde velmi dobře a někde je mu nepříjemně? Souvisí to především s kvalitou a množstvím přítomné energie v prostoru. 

Oblíbeným a rychlým testem vyzařování a působení energií je test svalů. Tímto testem vyhodnotíte nejenom místa, ale také kvalitu vyzařování různých předmětů, amuletů, drahých kamenů a jejich vhodnost k Vám. 

Jak na to? 

Pravou rukou se paží chytíme testovaného stromu, levou ruku natahneme vlevo. Druhý člověk se nám po napočítání do tří pokusí dvěma prsty levou ruku sklopit - tlačit dolů a my se budeme snažit mu vzdorovat zatím co pravá ruka se drží stromu. Pamatujeme si svoji sílu v levé ruce. Potom se chytíme třeba plotu, nebo ničeho a opět opakujeme testování a snahu vzdorovat levou rukou. Zjistíme nejspíše, že strom nám skrze pravou ruku poskytoval energii - sílu, a tak se nám dařilo vzdorovat lépe, než když jsme strom nedrželi.

Tímto testováním lze také vyhodnotit - ukázat si, jakou povahu energie mají například zářiče jako křesťanský kříž (velice oslabuje protože rozděluje energie), mobil (velmi oslabuje byť jej jen držíme a nevoláme), nebo symboly namalované na papír - ten pak zmačkáme, uchopíme a rozdíly jsou také velmi jasně znát (např. napsané číslo 666 velmi oslabuje, byť je papír pak zmuchlaný do ruky); lze zkoušet energii kamenů, vyhodnocovat jejich nabíjení atd. 
Svalovým testem vlastně vyhodnocujeme, kolik mají předměty životní (život podporující) energie, nebo kolik nám jí ubírají. 


Jak to funguje? 

Lidským tělem procházejí meridiány, jimiž proudí životní energie. Každý meridián souvisí s některým svalem a orgánem v těle. V ruce máme čakru, jež lze přirovnat k velkému a velice složitému akupunkturnímu bodu. Je spojena s meridiány v těle a jeden z nich prochází svalem na rameni, který se stará o to, abychom mohli paži zvedat a napínat. 
Sval je silný, pokud meridiánem proudí hodně životní energie a slabý, pokud proudí málo životní energie. Některé předměty nám životní energie dodávají a některé ubírají. Svalovým testem to vyhodnotíte snadno a správně. 


Pozor například na křesťanské kříže... 

Lidé mají zejména na vesnicích špatný zvyk - mít doma pověšený křesťanský kříž. Jak jsme se mnohokrát skutečně přesvědčili v konkrétních desítkách případů, často tato místa a místnosti "vybavené" (zatížené) křesťanským křížem provází zdravotní potíže a především únava a nedostatek energie
Když si pak lidé osobně vyzkouší svalovým testem, jak jim takové zářiče ubírají životní energie, jsou vždy velmi překvapeni, protože by nečekali, že jim křesťanský kříž okamžitě odebere (stejně jako mobil) energii - tolik síly z ruky a těla, a většinou se jich rádi a rychle zbavují. Ani já to nevěděl, dokud jsem to mnohokrát nezkusil svalovým testem na sobě. 
Následně lidé po zbavení se kříže zjišťují, že se nejen lépe vyspí, mají více energie a vitality, ale také se například začne lépe dařit pokojovým rostlinám, kterým se samozřejmě v blízkosti destruktivně působícího kříže dobře dařit nemohlo. 

Podobně cítíme slabost v kostelech - skrytým záměrem tu bohužel bylo pomocí křížů a dalších způsobů udržovat boží stádo - ovečky v poslušnosti a podřízenosti. Povšimněte si, že kazatelny mají půlkruhový tvar - tento tvar chrání kazatele před ubíráním životní energie! Na rozdíl od věřících oveček, těm je snížena životní energie směrem do destrukce. Pánové pak pokračovali směrem na pivo - rychle zase energii doplnit a ženy se shlukovaly ke klevetám a pokračování negativních nízkých energií a pak na sluníčko do pole - zase si energii doplnit. 

Znovu prosím - vyzkoušejte si sami jednoduše svalovým testem, co kříž způsobuje - jak ihned oslabuje energie proudící do vašich svalů (ale především životní energie a vitalitu). Nedovolil bych si to zde uvádět, kdyby to nebylo tak zdraví nebezpečné. Můžete to zkoušet snadno tím svalovým testem, kdokoli a kdykoli, opakovaně, a je to prostě tak, ten kříž výrazně oslabuje energie. 

Pozor také na módní nesmysly jako nošení křesťanského křížku na krku. Sebekrásněji vyvedený křížek vám ubírá soustavně energie - tříští ty životní. Chcete si dobrovolně nechat snižovat vitalitu, energii a elán? Pokud ne, všech křížů se rychle zbavte. Odnést kříž do bazaru asi není to nejlepší řešení - přece nechceme takto působící zářič předat někomu jinému, aby mu škodil. 

Pozor na působení symbolů kříže s Kristem! Zapojte selský rozum a uvědomte si, zda je rozumné pověsit si doma symbol mrtvoly a co takový symbol vyzařuje.
Pověsili byste si doma oběšence? Byť by to byl oběšený nejmilejší člen rodiny, pravděpodobně byste k němu spíše správně a logicky chovali nadále lásku a úctu - jen v srdci. Vytestujte si to sami svalovým testem. 

Stejně nevhodné jsou rituály "přijímání těla páně a krve páně" - energie takovéto věci jsou velmi podobné kanibalismu. Máte chuť na něčí krev nebo tělo? Ale v kostele je to "v pořádku", máte to i s posvěcením - koho? 

Mějte tu největší úctu ke Kristu jako k léčiteli, který na zemi skutečně žil a léčil. To je naprosto v pořádku. Ostatních (církevních) nápadů a zvyků se v zájmu i svého zdraví zbavte; pokud budete podporovat a šířit všeobjímající bezpodmínečnou lásku ze svého srdce, je to to nejlepší, co opravdu můžete udělat v tom nejčistějším a upřímném záměru. 

Pro zajímavost a své uzdravení si také vyzkoušejte, jak vyzařují různé "svaté" obrázky, podobizny, sošky včetně Panny Marie a dalších. Možná budete překvapeni. 

Církev záměrně svými stavbami špuntovala životodárné akupunkturní body a meridiány Země, jimiž má naopak volně proudit silná životní energie pro každého.
Dílo dovršili ještě použitím energie rozdělujících křížů vchodem kostela počínaje a jeho střechou konče. 

Kdo by chtěl jít do detailu, zamyslí se nad stínem mnohých svátků a zvyků jako jsou vánoce. Datum vánoc stanovila církev. Podle datování se Kristus narodil již v říjnu. Vánoční zvyky jsou udržovány kvůli podstatnému zvýšení prodeje a určitému pozlátku. Důsledkem a ovocem je opět ovládání oveček a široké veřejnosti nejen k tomu aby hodně utratili, ale aby svoji "lásku" a obdarovávání někoho soustředili k určitému datu, zatím co správné je dávat dárky a dělat radost a prokazovat lásku ze srdce kdykoli takovou věc chceme vyjádřit a druhého potěšit. 

Všímejte si tedy, co snižuje vaše energie a držte se toho, co je skutečně zvyšuje...

 

 

převzato z www.zony.vbrne.cz | kamil pokorný

 

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com