probíhající transformace | jak to funguje

26.09.2016 08:28

Veškeré posuny vědomí, chování i konání jednotlivců se dějí velmi pozvolna a přirozeně.
Zcela individuálně a automaticky, pro každého přímo „na tělo“, s ohledem na všechny okolnosti. Nelze plošně a hromadně navyšovat Vědomí všech, přestože Světlo, Láska a Informace jsou pro všechny v současné době mnohem snadněji dostupné.
Vnímám duchovním zrakem i citem, že každému je všemožně pomáháno a dodáváno jen tolik nových informací a světla, kolik je schopen zpracovat a přijmout, aby se cítil co nejpohodlněji. Navyšování vědomí probíhá velmi šetrně a pozvolna směrem ke všem zúčastněným částem každé souhlasící Bytosti, která si to žádá.
Vnímám u jednotlivců velké rozdíly ve schopnosti přijmout a především včlenit nové informace a světlo do běžného života.
Všudypřítomné vysoké světelné vibrace podporují nové vzorce chování, zcela odlišné od starého paradigmatu. Jsou nepřetržitě k dispozici každému, kdo se jim otevře a nebojí se je přijmout. Nebojí se opustit starý způsob života založený na myšlení a víře, že vše lze řídit hlavou. 
Kdo je schopen se pustit starého a nechat se nést PROUDEM MILOSTI ke stavům navýšeného Vědomí, velmi rychle zaznamená příjemné změny ve svém životě.
Kdo není schopen se pustit a má potřebu se držet starého, zažitého, přesto už nevyhovujícího, bude se nadále točit v bludném kruhu a stejné lekce opakovat, aniž by zažíval lehkost BYTÍ.
Vnímám opravdu velké rozdíly v pochopení procesu transformace i mezi blízkými přáteli. Kdo napořád zamával všem svým strachům a zažitým „jistotám“ má vyhráno. Komu se daří navázat spojení se svým nitrem a vnímá Přítomnost skrze intuici, napojený na Zdroj, ukotvený ve svém středu, velmi přirozeně začne žít život plný radosti, lásky a štěstí.

DVA BUDOU NA POLI ŽIVOTA – JEDEN BUDE NA VLASTNÍ ŽÁDOST VZAT DO PROUDU MILOSTI, DRUHÝ PONECHÁN SVÉMU ROZUMU.

Z pravdy svého srdce Drahomila a Drahomil

Nemáme potřebu uplatňovat autorská práva a jakkoliv omezovat šíření našich příspěvků. Tlumočíme informace z kolektivního vědomí Kristovské setby, které má každý v sobě. Stačí se jen naladit a připojit. 

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com