průlomová kniha o posvátné geometrii

04.11.2016 08:11

„Údiv je počátek poznání.“

Platon

 

Přátelé,

tak tahle kniha je opravdu „něco“. Je známo, že Platónská tělesa fungují jako urychlovače vývoje. Spojují nás, lidi s vyšší úrovní stvoření, se silami vzniku a podporují nás, abychom měnili a odstranili všechny bloky a nepříznivá spojení.

Dle autorek knihy Posvátná geometrie platonských těles, má toto dílo otevřít bránu, za níž se skrývá mnoho moudrosti a vědění. Měla by přinést požehnání a uzdravení a povzbudit nás k získání vlastní zkušenosti s posvátnou geometrií. Pořád je kam se vyvíjet a skrze nové vědomí se formuje nová skutečnost.

Formy posvátné geometrie, které jsou rovněž známy pod pojmem „platonská tělesa“, představují základní stavební kameny pro všechno, co na světě existuje. Jedná se o tetraedr (oheň), hexaedr (země), oktaedr (vzduch), dodekaedr (éter) a ikosaedr (voda).

Od Platóna k současnosti…

Řecký filozof Platon podrobně popsal tělo a k jeho prvkům přidružil platonský obraz světa. Formy produkují jasná, zářící, vysoce kmitající a strukturovaná poselství.
Tato světelná informace posvátné energie je schopna obnovit svatost a tím také proces léčení ve všech směrech. Rovněž může nám lidem umožnit pozvednout naše podvědomí na vyšší úroveň, vstoupit v kontakt s vyšším věděním, a tím získat nové poznatky, popř. rozvinout dovednosti, urychlit proces světelného těla, zahojit rány v energetických polích, získat sebevědomí, splynout se záměrem naší duše a tím také více rozvíjet své sebevědomí.

 

Inovativní kniha Posvátná geometrie platónských těles nás uvádí do problematiky posvátné geometrie a jejího působení v praktickém užití a může nás provázet na naší vzrušující cestě k sobě samým ukazuje, že všechno, co nás na této planetě obklopuje, se skládá ze „zformované“ energie a „in-form-ací“.
Láska, léčení, úspěch, blahobyt a štěstí budou posíleny, porozumíme-li zákonům posvátné geometrie a začneme je ve svém životě používat.

„V posvátné geometrii dostáváme pomocníka, s nímž dokážeme věci rozluštit, změnit je a opět uvést do dokonalé harmonie se stvořením a původním matrixem.

Dokonalost přitahuje dokonalost. Vyšší principy mohou měnit nižší úrovně. Obráceně to nefunguje, a aby došlo k opětovnému uzdravení, požehnání a štěstí, použijte nejvyšší proti nižšímu.

Klíč k tvoření držíte v rukou. Postačí, budete-li ho používat se srdcem, rozumem, duchem a duší, a uvidíte, jak se váš život i svět změní.“

Pochopení posvátné geometrie nám může pomoci opětovně vybudovat světelný matrix v nás a připomenout poškozeným energetickým strukturám jejich dokonalost. Tímto způsobem  upřednostníme energii, do níž se chceme vrátit a která je na duchovní úrovni stále dosažitelná. S pomocí posvátné geometrie se dostaneme do souladu se záměrem naší duše. Rozvineme sebe-vědomí, vědomí sebe sama, a víc a víc integrujeme do života nejvyšší sílu.

1. kapitola knihy je věnována Metatronovi a jeho krychli, další kapitoly probírají ostatní Platonská tělesa.  Kniha je obohacena mnoha meditacemi a cvičeními, je jen na každém, zda doporučené postupy vyzkouší a použije. Poslední kapitola poskytuje mnoho informací o Síních Amenty – skrytých, leč nejposvátnějších síní na Zemi Nacházejí se v jiné dimenzi v nitru Země. Jsou to místa, kde po eony byli zasvěcováni všichni mistři a mistryně světla a všichni vzestoupení mistři (Hermes Trismegistos Thoth, Isis, Melchizedek, Enoch, Salomon, Abraham, Mojžíš, Ježíš Kristus, Marie Magdalena, Matka Marie, Apollónius z Tyany, Pythagoras, Mistr Hillarion, Serapis Bey, Mistr Saint Germain, Lady Portia, Merlin a mnozí jiní vzestoupení mistři a mistryně)

Síně Amenti obsahují, odhalují a stráží mysterium Květu života.

V knize najdete i Zasvěcovací meditaci do Síně Amenti. Autorka ji zde uvádí se souhlasem bytostí světla. Lidé, k jejichž úplnému zasvěcení nemohlo z nějakých důvodů dojít dříve, mají nyní příležitost ho dokončit. Těm, kdo potřebují k naplnění svého životního plánu informace, se nyní nabízí příležitost využít cesty přímého přístupu ke zdroji.

Tak ať jsme požehnáni a ať se splní náš plán, na jehož uskutečnění pracujeme – ať již s pomocí informací z této knihy nebo jinak!

Sofie

Sdílení příspěvku je  možné i vítané, při uvedení poznámky: Pro www.novoucestou sepsala Sofie H. Děkuji.

 

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com