schopnost rozlišovat a vymezovat si osobní hranice

25.02.2016 10:50

Někdy mám pocit, že se všichni ti duchovní lidičkové plné srdíček a slov o lásce pomátli. Ten pocit je stále přítomen, někdy je větší, někdy menší. Nejlepší je této pro mne inspirace využít k napsání dalšího svého postřehu, protože zavádějící a matoucí informace jsou pro člověka daleko nebezpečnější, než třeba sama bolestně prožitá zkušenost. Když jakýkoliv člověk hlásá do světa informace toho rázu, že všichni máme již hotovo, jsme zachráněni a čeká nás jen zázračná budoucnost v novém světě, neměl by také zapomínat na to podstatné a nejdůležitější. A to, jak se má do takového stavu reality, která je různě popisována, vůbec dostat každý další jednotlivec. 

 

 

Samozřejmě vím a cítím, že celoplanetárně se dějí převeliké přeměny, ale aby se vše dostalo také k nám na Zem, je zapotřebí říci i to B…. A to je, že jen na nás záleží, zda se změny uskuteční i zde v realitě, kterou žijeme. Je třeba vše řečené nejen umět plně přijmout, ale hlavně stáhnout do hmoty a ukotvit to v ní. To však nejde jen čarovným mávnutím kouzelného proutku! Vše se děje přes nás jako jednotlivce a naše těla, která to zde uzemňují. Ten nejdůležitější aspekt však spočívá právě v práci nás samotných, aby se změny pak mohly promítnout do celé naší reality, kterou si sami tvoříme. Jen tak čekat na zázrak je dosti neefektivní.

 

Avšak spoustu lidí stále čeká dál bez toho, aby vůbec začali něco dělat sami. Ukonejší se takovými sladkými řečmi o tom, jak jsou skvělí a úžasní a z nebe nám všichni naši vesmírní bratři fandí s již profláknutým sloganem „už brzy“,…. místo toho, aby zapnuli svůj selský rozum. Raději budou přijímat informace zvenka, navštěvovat vědmy, kartáře a astrology, než aby si sami svoje informace stáhli ze svého zdroje a vycházeli ze svých zkušeností. Raději se nechají dál manipulovat druhými, protože je to pohodlné, hýčká to ego, ale nikam se s takovým přístupem nikdo nedostane.

 

Na tom je totiž založeno celé to „ falešné“ duchovno, které hraje s kartami matrixu s medovými řečmi o lásce. S maskami lásky si každého nevědomého omotá kdejaký samozvaný spasitel kolem prstu jako žvýkačku. Když pak někdo napíše třeba jen jiný úhel pohledu, mají hned plno připomínek a naučených frází, jak nejlépe svého vyvoleného nebo sami sebe uchránit před tou smečkou, která vlastně vůbec neví, která bije. Nedej bože, aby se ten druhý vyjadřoval třeba i ostřeji nebo použil peprnější výraz, protože někdy už není jiná možnost, a „pravý duchovní člověk“ takové věci přece neříká. Za všech okolností si udržuje svoji strnulou a vážnou tvář. Popis: smiley

 

Za sebe však říkám všem „VYKAŠLETE SE NA VŠE, s čím jste většinou v této oblasti nevědomě manipulováni, a ŽIJTE SVOJE ŽIVOTY JAK NEJLÉPE DOVEDETE PODLE SEBE, a ne podle předloh a šablon někoho jiného. Nikomu nevěřte. Nevěřte ani mně, protože toto je jenom můj pohled a moje zkušenost, kterou nikomu nevnucuji, jen se veřejně projevuji a stanovuji si tím tak svoje hranice. Každý si na tu svojí pravdu přijde pouze svojí zkušeností, vlastním pozorováním a PRAKTIKOVÁNÍM VE SVÉM SOUKROMÉM ŽIVOTĚ.“

 

Tím se dostáváme k tomu, abychom si uvědomili, že i záměrně manipulované knihy, články, channelingy nebo lidé, kteří vám toto umělé duchovno nabízí prostřednictvím čehokoliv, jsou pro nás POTŘEBNÍ k tomu, abychom se na nich učili ROZLIŠOVAT podle svého cítění – a to, kde je opravdový soucit a opravdová láska bez okázalých projevů srdíček a medového balastu, nebo kde se kdo skrývá pod rouškou lásky za asistence různých zdrobnělinek  a symbolů lásky. Je třeba však definovat SVOJE JASNÉ HRANICE a tím již nedávat prostor pro ty, kteří tento nevědomý stav lidí využívají ke svému prospěchu.

 

Pokud si vy sami v sobě nenastolíte ROVNOVÁHU a budete ji jen přijímat zvenka jakoby naoko, budete pro matrix stále potřební, protože ho budete stále PODPOROVAT. Tato manipulace se dá najít téměř v každém odvětví a úrovni, ve které žijeme.  Až od Vás zazní jasné NE všem manipulátorům a jejich nástrojům,stanete se pro matrix nebezpeční. Velice snadno prohlédnete všechny hlouposti a nepravosti, které se zde dějí ve jménu pravdy a lásky společnosti, národa nebo jedince. Teprve pak můžeme začít tvořit NOVÝ SVĚT, kde každému bude zachována jeho SVOBODNÁ VŮLE.

 

To také neznamená, že se budeme přátelit a jednostranně spolupracovat s každým, kdo si to bude nějakým způsobem vynucovat a tím vás využívat ke svému prospěchu. Nebo že každému otevřeme svůj příbytek a necháme ho v něm bydlet podle jeho podmínek a představ. Znamená to pouze to, že se budeme UMĚT RESPEKTOVAT A TOLEROVAT NAVZÁJEM a tak dávat prostor pro vše nové, co bude prostřednictvím tohoto vzájemného respektu přicházet v opravdové LÁSCE, ÚCTĚ A POCHOPENÍ, že dokážeme přijímat všechny bytosti jako CELEK, kterého jsme součástí a zároveň neseme zodpovědnost za sebe a své činy. Lásku tam pak nemusí nikdo zvát, LÁSKA TAM PROSTĚ BUDE. Ten, kdo vám nabízí naivní a přesládlé svoje pravdy plné frází, vás jen odvádí od vaší podstaty, kterou má každý v sobě. Stačí se jen otevřít možnosti, že MY SAMI JSME TI, na které čekáme a kteří jediní nás mohou zachránit. NIKDO JINÝ!

 

Ano, dějí se pak věci, když každý žije to o čem píše nebo mluví… Když vychází ze svých vlastních prožitků a zkušeností… Pak takovým lidem jsou ukázány záblesky skutečného tvoření v jednotě nebo dokáží vidět věci, které nás jako lidstvo čekají. To jim dává sílu vytrvat a motivovat tím další a další. V tomto rozpoložení mohou dále sdílet své nadšení se všemi, kdo o to stojí. Ovšem nejsou to situace, které zde již trvale zůstávají. Zůstává zde jen jejich otisk -  semínko, protože půda pro všechny zde není ještě vytvořena…. Proto je důležité, aby si každý sám ve svém srdci k takovým zážitkům a prožitkům vlastní zkušeností došel. To pak násobí vytvořenou realitu, která se začíná před očima měnit, ale pouze těm, kteří se na té změně aktivně podílí a postupně z duality vystupují.

 

Je moji prožitou pravdou, že vnímám, že tyto děje a situace se dostávají do stále rychlejších obrátek. Lidé, kteří nejsou schopni prohlédnout manipulace, které jsou čím dál více viditelnější, se těžko budou přizpůsobovat energiím, které se zde každým dnem násobí, protože stále lpí na svých iluzích. Každý podle plánu své duše dojde tam kam má … To neznamená, že všichni se ocitneme ve stejném světě…Každý bude žít v takové realitě, kterou si sám vytvoří…

 

Není mým záměrem zde cokoliv zavrhovat, ale poukázat na to, že všechno co kolem nás můžeme pozorovat, můžeme využít ke svému prospěchu a růstu,když vše v klidu přijmeme a tím tak získáme na věc správný úhel pohledu. Mým úkolem je zde pouze pojmenovat věci správnými jmény a dát tak ostatním lidem možnost se rozhodnout podle svého vnímání k tomu, čemu budou dál věnovat svoji POZORNOST a ENERGII.

 

Přeji všem správnou volbu ve jménu zdravého SEBE – VĚDOMÍ,

SRDCE – LÁSKY,  

ROZUMU – MOUDROSTI.

A s CITEM vše PRAKTIKOVAT plně do svých životů v PŘÍTOMNOSTI.

 

Děkuji, že JSTE - JSME.

Renata

 

Nemusíte moje poznání a cestu přijímat, stačí, když ji budete respektovat. Děkuji.

 

Nemáme potřebu uplatňovat autorská práva a jakkoliv omezovat šíření našich příspěvků. Je nesmyslné jakkoliv omezovat JEDNOTU, která je zároveň absolutní SVOBODOU.

Tlumočíme informace z kolektivního vědomí Kristovské setby, které má každý v sobě. Stačí se jen naladit a připojit. 

 

Informace odjinud

 

Pro ty, kteří cítí, že se chtějí propojit nebo jinak potkat:

 

informaceodjinud@gmail.com

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com