skončí doba vysvětlování, nastal čas činů ..........

17.02.2016 12:13

Doba se zrychluje a je nám stále rychlejí ukazování, kde dělám chyby a jakým směrem se vydat. Samozřejmě všichni ti, kteří zůstávají ve svých hlavách a naučených programech nic nepozorují. Žijí si svým "životem", kde otrokem i otrokářem jsou Především sami sobě. Mají stále větší nároky, a to Především v hmotě světě. Neustále plánují dopředu, do budoucnosti, žijí na dluh, a neuvědomují si, že jim utíká mezi prsty Přítomnost. K tomu všemu si v tom velice libují a většinou se chovají jako mistři světa. Ego velí a rozhoduje v jejich životech. 

Na druhou stranu ti, kteří doposud částečně pochopili, kde se ukrývá naše Největší síla, se nacházíte na místě, odkud MOHOU pozorovat dvě cesty, které se jim ukazují. Teď je jen na nich, kterou si vyberete. Z toho, co kolem sebe pozoruji, vím, že jich stále ještě mnoho volí starou cestu duality a falešných pozlátek. I když se zdají být do určitého Stupně probuzení, k tomu, aby vystoupili z duality to nestačí. Dualita nás do určité úrovně uvědomění pustí, nicméně sami v hlavě se nedokážeme pustit starých myšlenkových programů a jedeme dál v posuzování, kritizováni, pocitech viny a oběti, domnělé jistoty, chytračení apod. Co je platné, když na sociálních sítích Sdílej různá moudra druhých a sami tak vůbec nežijeme? Příkladů nacházíte každý den spousta. Ano, chce to odvahu vykročit tam, o čem jenom dokážeme mluvit. Naučili jsme se automaticky a až přespříliš důvěry celebritám a jiným zaručeným zdrojům, a nevidíme, že naše kamarádka Alenka nám ukazuje cestu svým každodenním příkladem. Že je bez "normální práce"? No a co? Kdo Může posoudit, zda nedělá pro společnost a hlavně pro sebe víc než ten, který chodí do práce a dělá práci, která je uměle vytvořená a navíc ho ta práce nebaví? Alenka se věnuje rodině, svým dětem a tomu, co ji baví a naplňuje. Vždy má tolik peněz, kolik potřebuje k tomu, aby přežila, i když je to v této době stále těžší. Právě na takových příkladech známe, že tam už nejspíš našli to, co my stále hledáme.

A což teprve abychom důvěřovali sami sobě! To už je opravdu na nás moc! To po nás přece nemůže nikdo chtít! My přece MUSÍME protože ...  nebo to něco  NEJDE protože .... a další řada zaručených výmluvy, proč se nemohu chovat tak, aby to bylo v Soulada s naší přirozeností .... Jsme zahlcení spoustou mýtů, kterým jsme uvěřili a stále odmítá viděla, že i to, co se vydává za dobro je pouze cílen manipulace. Stav se sice tzv. "duchovního lidmi", pracovníky světla, karbaník, Různé kauce, učiteli, vychovatelné, lektory života a nabízíme druhým návody na život, aniž abychom našli návod na ten svůj. Toto všechno jsou stále role a hra duality. Pokud náš záměr není čistý a nepochází z daru, které jsme dostali od Boha a nevychází z naší přirozenosti, zaplete se dál do karmického kruhu se všemi našimi klienty.

Ani ti, co se rozhodli pro druhou cestu - cestu do Jednoty, to nemají jednoduché. Neustále jsou prověřování Různé zkouska, zda jsou ve svém rozhodnutí pevní a zda opět nesejde na starou cestu. Největší zkoušky jim právě uštědřují ti, co se sami pasovali do nadřazených rolí, az pozice a vychytralosti dualitního myšlení na ně zkoušejí své manipulátorské kousky. Bohužel, vždy se setkávají s úspěchem u stáda, nikoliv však u těch, které už se druhou cestou jednoty a svobody vydali. Ano, chvíli MOHOU být zasazen jedovatými šípy, ale oheň, který se v nich doposud rozhoří je silnější a spálí to, co jim už nepatří.  Jdou dál nepochopení svým nejbližšími, ale na to si však dávno už zvykli.

Změna však přichází v tom, že už dál nemohl mlčet a cítí potřebu se ve své síle projev. Ale jak to vydá, když neustálé vysvětlování už nikam nevede? Doba, která byla určena k tomu, aby ti, co chteji pochopit pochopili a našedlé do rozjetého vlaku, doposud vypršela. Nastal čas činů. Dnes už nemá cenu komukoliv něco vysvětlil, velice to zdržuje Osobní vzestup a vědomí těch lidí, kterým se pro něj rozhodli. Rozhodli se již více neodevzdávat svoji sílu jinam než sami sobě, protože by se tak vzdali Svého pravého JÁ. Začali pracovat na svých DARECH, které jim umožňují se projevuje v jejich Božské podstatě. Prostřednictvím těchto daru promlouvají k srdcím těch lidí, kterým se rozhodli  NASLOUCHAT. Jejich povinností není kohokoliv učit a vychovávat, ale prodával dary, které jim byly určení a ukazovat směr. Prodávejte tak dál Vědomí Jedinečnosti. Kdo slyší, porozumí. Nic se nedá vnutit. Jen nabídnout. Jen tak zůstane zachována Svobodní vule A VOLBA každého Jedince.

A Zatímco se na scéně odehrává poslední bitva matrixu, do které je zataženo téměř celé lidstvo a svou nevědomostí se boje účastní, v tichosti přicházejí Probuzení Poslové SVĚTA a svoji NOVOU ZEMI začínají tvořit v bezpodmínečné lásce. Nepřicházejí však z pozice spasitel někoho vyvoleného, ​​ale KAŽDÝ VE švu JEDINEČNOSTI Švehla božské poslání Přicházím projev skrze SVÉ DARY SÁM SOBĚ. To je cesta, kterou doposud množili, nastoupili a čekají na ty, kterým se je rozhodli následovat.

Vše nasvědčuje tomu, že se dva světy stále viditelněji rozdělí. Viditelně pro ty, co následují změnu. Ostatním je vše skryté, nechtějí nic vidět nebo jejich záměry jsou falešné. Blíží se k okamžiku, kdy dojde k nějaké zásadní události, která bude viditelná všem, protože vzestupujících lidí na osobní úrovni stále přibývá.  Není ovšem jasné, co se tedy opravdu stane a kdy. Myslím, že každý sklidí, co sám zasel, a kterou cestou se rozhodl jít.

Jedno je jisté: kecy nikoho nespasí, nebude koho uplatit, peníze nikoho nezachrání, nevědomost nikoho neomluví.

 

ZDROJ:

https://www.informaceodjinud.estranky.cz/clanky/ukotveni-noveho-vedomi/skoncil-cas-vysvetlovani–nastal-cas-cinu.html

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com