spirituální ego, duchovní pýchy

26.09.2015 10:40

Milí přátelé, 
nastal čas, abych napsala pár slov, která vám mohou pomoct ve vlastním uvědomění a to má velký vliv na cestu, kterou jdete. Jsou to přímá slova, aby došlo k hlubokému zamyšlení čtenáře. 
V dobách, kdy nebyl internet, lidé hledali informace pomocí knih. Knih nebylo mnoho a tak často volili podle své intuice nebo podle toho, kdo jakou knihu doporučil. Knihy byly drahé a člověk nevlastnil knihovnu o stovkách svazků, ale jen pár vybraných knih, které obvykle stály za to. 
Dnes, ve světě internetu, se informace šíří jako lavina. Mnozí si na internetu dokazují své sebevědomí nebo svůj vliv na ostatní, podle počtu "přátel" hodnotí výsledky své práce a více než čtenář na druhé straně je zajímá výška sledovanosti příspěvků. Každá informace "musí" být sdílena, aby o ni někdo nepřišel. 
Však posuď sám, zda se i ty v síti nechováš stejně. 
Knihy se vydávají o 106, každý den vychází nesčetně mnoho channelingů a spirituální svět se nachází ve velkém boomu. 
Zde je několik typů k zamyšlení. Odpovědi hledejme uvnitř sebe. Vždy máme možnost volby a tyto otázky a možné vysvětlení nás povedou k hlubšímu zkoumání svých pocitů. SPIRITUÁLNÍ EGO - DUCHOVNÍ PÝCHA Se raduje a sklízí své plody: 

*** Opravdu si myslíš, že ten, kdo je spirituálně za druhou stranou závoje, bude na internetu sdílet každou svou emoci, každé své procitnutí a myšlenku?

Nebude, nemá na to zkrátka čas. Život na Zemi je o radosti a užívání si každého okamžiku, o vědomém žití. Člověk tak omezuje svou činnost po internetu, po mobilu, po speciálních aplikacích, protože vnímá život z jiné reality a užívá si každou chvilku sám se sebou nebo v kontaktu s přírodou, ostatními světy, případně v osobním kontaktu s ostatními. Navíc pokud poslouchá své tělo, pak vnímá to, jak ho vyzývá k pohybu místo vysedávání u PC a nebo ho vyzývá k tomu, aby eliminoval záření, které z těchto zázračných zařízení proudí. 

*** Opravdu si myslíš, že člověk, který k tobě z videí promlouvá, je vysoce vyspělou bytostí, když ostatní zahrnuje strachem a sám vystupuje a jedná jako střed vesmíru, který všechno zná a ví přesně, jak to bude? 

K tomuto není třeba komentář. To, aby člověk měl světu co říct, to už je velká věc. Nejprve to musí mít zpracováno u sebe, aby o tom mohl hovořit před ostatními a uvádět sám sebe v živý příklad. A děje se to? Podívej se na ty stovky videí na youtube,které s radostí lidé sdílí na Facebooku a dualita, převlečená za světlo, si mne ruce a raduje se. 
Spirituální lidé se vyskytují před kamerou pouze výjimečně. Nemají tuto potřebu a pokud ji mají, obvykle jsou k tomu vyzváni na základě žádosti od světelných bytostí. Pak je i jejich poselství energetické. 

*** Opravdu se domníváš, že čtení mnoha článků a sledování řady videí tě někam vibračně posouvá? 

Jen setina videí a článků tě vibračně posouvá - to znamená, že na konci channelingu nebo po sledování videa máš vyšší vibrace než na začátku sledování - a to jsou ony energie zpoza závoje.
V tom lepším případě tě texty a videa nesnižují, ale i to je poslední dobou spíše výjimkou. Spíše vibračně snižují. Věř nebo ne, ale mnohdy máš vyšší vibrace než člověk, kterého z videa posloucháš nebo než "channeling", který přijal někdo, kdo nemá zpracovány základní věci. A je jedno, kdo za slovy tohoto channelingu stojí a jak známé je jeho jméno ve spirituálním světě. (Je jedno, zda ta slova pak říká Archanděl Michael, Ježíš, Kryon, Vědomí světa ... zkrátka kdokoli, jehož jméno zní tak, že by se to mohlo dobře číst.) 

Aneb - není Archanděl Michael jako Archanděl Michael, není Ježíš jako Ježíš, není Kryon jako Kryon atd. .... vždy záleží na čistotě média.

Člověk vždy může nabídnout jen energie, které skrze něj dokáží projít. Pokud je channelingové médium zablokované v energiích (tzn. samo manipuluje), těžko ním projdou vysoké vibrace, aby je mohl i čtenář na druhém konci cítit. Jsou to pak jen planá slova a těch je plná internetová síť. Není výjimkou, že se po takovémto poslechu / čtení musíš energeticky čistit, protože se cítíš hůř než na začátku a nebo se ti začnou postupně dít věci, o které jsi nežádal. To asi pak nebude moc světelný text nebo ano? 
Vibrace, které jsou za textem - videem, lze poznat již po pár slovech, tak není důvod text / přenos sledovat dál. Později tě to už ani nenapadne otevřít. Emotikona wink 

Pokud je text překládán - vždy záleží i na čistotě překladatele - to je největší zádrhel všech překladů, které jsou překládány jen z důvodu pocitu nutnosti něco spirituálního dělat nebo z důvodu výdělku. Energeticky nekvalitní překlad je zbytečná práce překladatele. Každý channeling ze světla totiž nese vibrace a ta je důležitější než samotný text. A je důležité, aby vibrace zůstala v textu zachována. To se bohužel ani u překladů channelingových knih ve většině neděje. Pak ztrácí čas i čtenář. Kniha mu kromě informací, ke kterým má přístup každý, nic nepřináší. Knihy skutečnosti jsou vzácné právě tím, že nesou jedinečné vibrace, které stojí za textem. A proto není náhodou, že si často médium volí své překladatele samo. A někdy věru není lehké ho najít. 

Udělej si jednoduchý pokus: Zapni si některé z kolujících spirituálních videí (poslední dobou jsou "IN" rozhovorová videa, tak máš dostatek možností k výběru. Emotikona wink 
Text nemusíš ani poslouchat, neb stejně jde pouze o tu vibraci, která je ze slovem a vnímej, co dělá tvá aura. Nebude výjimkou, že se stáhne, pokud bude silná a pokud už je v oslabení, pak je snadné ji nabourat. Pravděpodobně si pak již téměř žádné video nezapneš (samozřejmě světlé výjimky existují). A tím se začneš více soustředit na sebe, začneš vnímat své potřeby, své pocity a otevírat se svému vyššímu vědomí. Okamžitě se v tobě začnou probouzet schopnosti, ke kterým vzhlížíš (jasnovidění, jasnocitění, jasnoslyšení ....) - to se však nikdy nestane, když budeš slepě sledující přihlížející. To je proces, který vždy začíná v každém jednotlivci zvlášť a nadbytečné informace a cizí energie tento proces jen zdržují a narušují. 

Dokud zůstáváš teoretikem, jsi v davu statisíců podobně naladěných lidí. 
*Opravdu si myslíš, že jsi pak ta "bílá ovce" mezi černými? Jsi na tom úplně stejně jako ti, co nečtou a nic nesledují. Jako tvoji sousedé, kolemjdoucí atd. Protože to, že vystoupíš z davu je o tom, že vše aplikuješ do praxe. Pak se opravdu stáváš "bílou" ovcí a jsi od těch "ostatních" lehce odlišitelný. To je ten spirituální zázrak, po kterém každá duše touží. A to je cesta, kterou si duše v začátku inkarnace určuje. Zda ní pak jde, to už je další věc. 

*** Opravdu se domníváš, že člověk, který vystoupil z duality, neustále spirituálně něco čistí, harmonizuje, něco někam posílá nebo odstraňuje? Opravdu jde tvé duši o to, aby tímto způsobem neustále pracovala? 

Pracovníci světla (Tím myslím pouze ty "bílé" ovce - ostatní lidé jsou na cestě. Sice se tak nazývají, ale k vibraci pracovníka světla se teprve blíží.) pracují pouze na výzvu fyzického jednotlivce (a to ještě záleží na okolnostech), na výzvu spirituálních bytostí nebo na výzvu samotné Lady Gaia. Rozhodně neustále nezkoumají to, co by mohli kde vyčistit; kde by mohli co energeticky postavit; jak by mohli ostatním pomoct; co u sebe mají odstranit; do jakého minulého života se podívat; jakou část krajiny vibračně "spasit", kdo je kde napadl, co se jim kde otevřelo atd. 

Přátelé, to přichází samo. Lady Gaia sama nejlépe ví, s čím potřebuje pomoci. Ona není nevědomá, hloupá nebo naivní. Je na tom ve svém probuzení lépe než my a pracovník světla dokáže její slova vnímat nebo cítit a na jejich základě pak teprve jednat. A věř, že toho má Lady Gaia na sobě daleko víc než ty sám a přesto žádá o pomoc pouze v nepravidelných intervalech. Vždy podle toho, čím právě prochází a velmi mnoho situací zvládá sama už jen tím, že pracovníci světla ji podporují svou září a svým úmyslem bez jejich vědomého zásahu. To je nejcennější pomocí. 
To, že je pracovník světla sám zářivým kanálem neustále proudících vibrací skutečnosti. Lady Gaia pak nepotřebuje soustředěnou pomoc, protože spoustu věcí zvládá jen díky této neustálé pomoci. 

V dualitě se však často děje to, že ji "černé" ovce, které se vidí jako "bílé", mají neustále potřebu pomáhat a podporovat. A přitom oni sami jsou ti, kdo osobně potřebují největší pomoc. Jinak by vnímali to, že právě jejich rozzářené světlo už pomáhá, aniž by oni něco vědomě dělali. To je pro lidi nové. Protože se pak pro ostatní cítí méně zajímaví a najednou tím končí taková ta dualitní hra - na světlo a tmu. Tím světlem jsme totiž neustále. Tak není potřeba na to ostatní neustále upozorňovat a své světlo ostatním nutit (včetně Země). Země od nás světlo dostává tím, že záříme a dostává ho od nás 24 hodin denně. Našim cílem by tedy mělo být zářit celý den, a tudíž i celý den nevědomky pomáháme. A mezitím se můžeme zvesela věnovat dalším činnostem. Zázrak? Ne. Jednoduchost! Síla skutečnosti! Emotikona win


A když Lady Gaia někdy vyzve ke skupinové práci, je to vždy v případě, kdy něco sama zpracovala a potřebuje někoho ve fyzickém těle, aby mohla nějakou svou transformaci dokončit. Pak jsou pracovníci světla připraveni pro vědomou práci se Zemí. A Země je této formě práce nesmírně vděčná. 

*** Opravdu se domníváš, že kopírováním článků nebo technik se stáváš mistrem v dané oblasti nebo máš lepší karmu?

Tohle přece nezáleží na počtu sdílených článků, ani na počtu technik, které si zaplatíš, abys uměl. Mistr ve svém vlastním světle je ten, kdo dokáže své vlastní světlo rozvinout. Tím, že zkopíruji nějakou techniku a třeba ji nazvu jako svou, se nic, ale opravdu nic s mým světlem neděje. Ego dává sice nějaké informace k tomu, jak je to silné, z pohledu skutečnosti však liji vodu do nádrže, která je plná. A do nádrže již nic dalšího nedodám. 
Lidé se domnívají, že čím víc toho nasdílí, tím většími odborníky jsou. Čím víc certifikátů dostanou, tím lepšími mistry jsou. Dodává jim to pocit důležitosti ve světě, kde se cítí nedůležití. To však vůbec nic neznamená. 

Všechny bytosti světla nás vnímají podle naší záře a to, že něco nasdílím, nebo že získám certifikát neznamená, že se mé světlo zesílí. Je to jen papír, který je z pohledu energie bezcenný. To naše zář určuje naše mistrovské kvality. A zář se nedá koupit ani se nezvýší tím, že se naučím něco nazpaměť. Emotikona wink 
Když se na společném setkání zeptám lidí, které vidím poprvé, zda znají pojem "čakry" a umí s nimi alespoň základně pracovat, obvykle dostanu odpověď, že to všichni ovládají. Řeknu si, tak ano, jsou to všichni mistři v základech energie a tak je požádám, aby si čakry sami zharmonizovali. Následuje chvilková práce na jejímž konci je téměř u všech stejný stav čaker jako na začátku. Tzn. že se nic nezměnilo. 
A to je právě to, že tito lidé mají načteny stovky knih. Vyjmenují vám vše, co se čaker i nečaker týká, řeknou vám informace, které byste jen stěží hledali, ale jsou to stále jen teoretici. Jsou ve svém světle stejní jako ti sousedé, kolemjdoucí ... jak jsem o tom psala v předchozím odstavci. Teorie z nikoho mistra nedělá. V dualitě ano, ale v energii skutečnosti ne. A stejně tak ani lektor, který dokáže krásně vykládat o čakrách, není lektorem skutečnosti, pokud sám čakry nemá v harmonii. Je to opět jen teoretik, který ti nic vibračně nepřinese. Jen ztrátu času a provětrá tvou peněženku. Ale možná si to tak přeješ a máš to tak nastaveno. Pokud ti to takto vyhovuje, je to v nejlepším pořádku. Hraješ si na světlo v dualitě a máš na to plné právo. Nikdo nemá právo tě za to odsuzovat ani soudit. Čas tvého prozření teprve přijde. 

Existuje "sdílení" a "sdílení". Sdílení článků, které vibračně nic nepřináší, je další kapkou ve vibracích, které kompletují to, co tě tvoří. 
Sdílej jen to, s čím tvé srdce opravdu souhlasí a dává ti jasně najevo, že je to ono. Kdyby to udělali všichni, facebookové sítě by byly téměř prázdné. Emotikona smile Někdy se může vyskytnou něco, co stojí za pozornost, i když to není vibračně zvyšující, pak ale zvaž, zda ta informace je i pro ostatní přínosná a nevyvolá v nich jen formu strachu. Pak jsi ty částečně odpovědný za to, že šíříš strach. A této odpovědnosti se nelze vzdát. Jsme odpovědní za vše, co sdílíme, co říkáme, co píšeme, na co myslíme. Naučte se tedy i v tomto být sví a nehrát se sebou hru ega.
Potažmo ti, co kopírují různé systémy, jsou pořád jen kopií a nikdy nepřijdou na to, kým opravdu jsou. Nemohou. Sami se stávají kopií a svou jedinečnost díky tomu nemohou vidět. 

*** Opravdu se domníváš, že tím, že něco nazveš velkolepě to takové opravdu je?

Když jsem před lety na semináři použila slovo "jedinečnost", bylo to něco fantastického. Ta vibrace lidem dala najevo, že se jedná o skutečně mimořádnou věc. Tehdy šlo o jedinečnost osobnosti. A ano, i dnes je tento pojem stále nádherný, ale z úst, která tu jedinečnost osobnosti u každého cítí. 

S různými názvy se roztrhl pytel. Dnes je všechno jedinečné, mimořádné, fotonové, nadsvětelné, speciální, v matrixu atd. ... lidé už neví, jak by co nazvali, aby to zaujalo. Často je to však jen reklama na něco, co té vibraci určitě neodpovídá. Ve spiritualitě obzvlášť. Pojem "světlo" totiž už zní pro některé příliš obyčejně.

Každý den k nám proudí speciální vibrace, přesto je nemusím vnímat jako nějaký boom, protože to tak zkrátka je a zítra tomu nebude jinak. Vibrace Země se přece zvyšují, tak je logické, že každý den budou vyšší. Proč kolem toho dělat povyk. Emotikona wink 
Někdy se taková vibrace setká s dobrou konstelací hvězd. To už je zajímavější, ale opět to není nic až tak mimořádného. 
* Člověk, který je ve svých vibracích mimo dualitu, to téměř nezaznamená, protože jeho vibrace se této vibraci okamžitě přizpůsobí. 
* Člověk, který je uvízlí v systému duality, má pak výmluvu pro to, co se mu děje - bolesti hlavy, malátnost, nehody atd. ... Jen se tak však vzdává vlastní odpovědnosti za to, že si za svůj stav může sám a hledá viníka vně sebe. Ano, velkému množství těch, kteří si říkají, že spirituálně pracují, tohle vyhovuje. Opět jen poukazují na to, nemají zpracována základní témata spirituality a jsou to ideální kandidáti na to, aby si s nimi hrála převlečená tma. Jsou to loutky svého vlastního Já a díky tomu jsou pak i loutkou pro ostatní, nízkovibrační světy. Stejné vždy přitahuje stejné. 

Nikdy s tebou nemůže nikdo manipulovat, pokud ty sám v některé oblasti svého života s ostatními, se Zemí nebo se světlem nemanipuluješ. 

*** Opravdu se domníváš, že je cesta vzestupu možná jen skrze utrpení? 

Některé systémy stále tvrdí, že proto, aby se duše očistila, musí projít očistcem. Nu, pokud jsi na toto naladěn, pak ti přeji, ať tě cesta utrpení baví, protože jinak to zábava opravdu není. Všichni si při inkarnaci na Zem zvolili cestu bez utrpení - každá duše, která nyní prochází vzestupem. 

Pokud nám však utrpení vyhovuje, není důvod, abychom ho nemohli prožívat a tak si jej nevědomky plánujeme a pak ním žijeme. A to nejen v běžném životě, ale i ve spirituální rovině. Máme pak spirituální prožitky, které lze zařadit do žánrů hororu a my jsme tím pro sebe i pro ostatní zajímaví a výjimeční. 
Máme však možnost přestat hrát sami se sebou hru na oběť a tyrana / "nebo toho, ke komu vzhlížíme" a máme možnost opustit toto staré nastavení a změnit život ze dne na den. Stačí se jen přestat bát změn. A udělat první krok. Vesmír se spojí a nebude to trvat dlouho a život je pak veden už jen v pozitivních vibracích. 
Nikdo nepřijde a nepotrestá nás za to. Dál procházíme zkušenostmi, ale ty naše nejsou dramatické, protože se učíme ze zkušeností jiných. V tom je právě výhoda napojení na akašické záznamy všech lidí na Zemi. 

*** Opravdu se domníváš, že se tvá energie netříští, když jsi součástí různých skupin, které ti nic pozitivního nepřináší? 

Zvlášť v době mobilních technologií se rozšiřují spolky, stránky, sdružení, která se nazývají různorodě (i světelně) a spolupracují na různých věcech. 

Představ si, že jsi jemnou sítí. Z té jemné sítě vedou různá vlákna právě ke skupinám, kde jsi členem. A je jedno, zda jsi člen aktivní nebo pasivní, to vlákno tam zkrátka vede a k tobě putují po tomto vláknu zpět vibrace, které se ve skupině nachází, ať chceš nebo ne. To jsou základní zákonitosti výměny energií. 
Sám se tedy svobodně a citem rozhoduj, ve které skupině zůstáváš, co kde na internetu sdílíš nebo s kým uzavíráš virtuální přátelství, protože jsou to stále provázky, které vedou ze tvého nitra. Pokud jsi silný ve svých základech, oslabení necítíš, ale rovněž nemáš potřebu se sdružovat s těmi, kteří se tě vibračně snaží stáhnout zpět.

Člověk, který ve své spiritualitě tápe a je členem různých "spirituálních spolků", je velmi snadno ovladatelný a vlastně ani sám neví, kým je. Je čím dál více roztěkaný, roztříštěný a nesvůj. Je totiž ovládán desítkami, stovkami nití a každá ta niť chce něco jiného. Jen si to představ, co pak vzniká. Přeješ si tento stav? Máš možnost to kdykoli změnit a vystoupit z toho, co ti nic nepřináší. Pasivní členství je též někdy jen na škodu. Zvaž to svým srdcem sám a mnohým se jen tímto jediným krokem může velice ulevit. 

*** Opravdu se domníváš, že je správné, když "pracovník světla" manipuluje s ostatními a pracuje na nich bez jejich souhlasu? 

Všichni dostáváme jedinou odpověď. V okamžiku, kdy kdokoli, posílá cokoli, někomu, kdo mu k tomu nedal vědomý souhlas, se tento člověk pasuje do role "Nad- Boha", který o ostatních rozhoduje a těm, kterým posílá, ty pasuje do role obětí. Co vám to připomíná?
Cožpak jsou ostatní nesvéprávní, že o sobě nemají právo rozhodovat? A kdo určil, že za ně někdo rozhodovat může - zrovna ten, kdo něco posílá? 

A další otázkou je: "Je skutečně láskou to, co dotyčný posílá a co on láskou nazývá?

Ani světelné bytosti nám neposílají energie bez naší vědomé žádosti! Výjimkou je jen náš anděl strážný, se kterým máme od začátku inkarnace dohodu. 

Tímto uvádíme do chodu obrovské globální procesy.
Jsou to banální chyby pracovníků světla ve spiritualitě, které se všichni naučili v systému duality, avšak které mají fatální následky. Je třeba tuto chybu v sobě odstranit a pak se vzestup může povést. Tento člověk totiž přestává manipulovat svým světlem. A to je zázrak. Děkuji za všechny vědomé. A za ty, co tato slova ještě nechápou, i za ty děkuji, protože i jejich čas přijde. 

K tématu manipulace doporučuji přečíst si poslední channeling Kryona: 
Propojení pólů z 8.8.2015 a channeling z 11.09.2013, kde je to pěkně vysvětleno - Síla Tvého světla, síla manipulace. (titulní strana www.zemeandelu.cz)

JAK TEDY ROZLIŠIT A POZNAT, CO JE PRO MĚ TO SPRÁVNÉ?

Je to jednoduché. Odhoď všechno, co dosud víš a nauč se vyprázdnit hlavu. 
Pak se zaměř na své srdce a ono tě povede. Pak už nebudeš mít chuť sledovat něco, co ti jen zatěžuje hlavu, přestaneš sám manipulovat a tudíž pak nenecháš se sebou manipulovat, začneš se rozvíjet ve svém světle a začneš odkrývat svou vlastní jedinečnost a to, čím osobně přispíváš této Zemi. Je to krásná cesta. Bez překážek, které ti klade ego, protože ego přestává být nepřítelem, ale je to jen kousek části tvého Já, které s tebou nemanipuluje, ale jen se stará o přežití na této Zemi. 

Odblokuj své srdce a zbav ho strachu. Je to jeden z důležitých úkolů k tomu, aby ses vibračně posunul dál. 
A každý na Zemi má tuto cestu takto nastavenou. Je jen na něm, kdy po ní půjde, případně kdy se na ní vrátí, pokud z ní sešel. 
Každý na Zemi se dokáže stát bytostí, která vystoupila z manipulace a stala se z ní bytost, která žije ve vibracích skutečnosti na planetě Zemi. An´Anasha. 

Děkuji, že jsi věnoval svůj vzácný čas pro tento text a zamyslel se nad tím, co jsem se tu snažila vysvětlit. Témata jsou daleko obsáhlejší, ale shrnula jsem je do co nejpříjemnější podoby. 
Přeji ti krásné radostné dny a mnoho objevů na cestě za svým pravým Já. 
Marketa Selinijana
www.zemeandelu.cz

.... TEXT si můžeš v úhledné, přehledné formě stáhnout v PDF na https://www.zemeandelu.cz- titulní strana.

.... Tento TEXT je součástí projektu ARANTIA®. Není možné ho zkracovat (slovy vytrženými z kontextu lze snadno způsobit nepochopení nebo strach), a pokud bude kopírován, pak celý včetně těchto odkazů. Děkuji.

 

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com