úplná typologie pozemských andělů aneb co doreen virtue ještě neobjevila

28.10.2015 12:11

 

Od okamžiku, kdy se Martinovi otevřela schopnost  jasnovidění, s překvapením postupně zjišťoval, že duše všech pozemských bytostí zdaleka nevypadají stejně. A když si tak prohlížel pravou podstatu jednotlivých duší, začal se postupně skládat dílek k dílku a vznikal nám před očima velice zajímavý obrázek Božího Stvoření. 

Dnes máme již poměrně propracovanou typologii duší, která není založena na povrchním zařazování podle vnějších znaků a projevů, ale podle skutečné podoby, vibrací a původu duší. I když jsme si vědomi toho, že jsme teprve na začátku a že jsme zdaleka ještě neobjevili a neosvětlili vše, jsou naše poznatky natolik úžasné, že cítíme nutnost se o ně podělit. Přiměla nás k tomu i nová kniha Doreen Virtue  Říše pozemských andělů, která slibovala nové informace v této oblasti. Se zklamáním jsme ale zjistili, že Doreen má jen částečné povědomí o celé věci a mnoho skutečností jí stále ještě zůstalo utajeno. A i když si velice ceníme její odvahy a průkopnictví na tomto poli a jsme si vědomi toho, že její poznatky mnoha pozemským andělům velice pomáhájí, cítíme nutnost posunost hranice poznání dál.

Než se pustíme do pojmenování a charakteristik jednotlivých typů duší, rádi bychom vás upozornili na to, že se jedná o typologii platnou pro Českou republiku. Namátkou jsme totiž zjistili, že složení duší v jednotlivých národech se poměrně liší. Může se tak stát, že některé typy duší, které se u nás vyskytují poměrně často, jinde nenajdete a naopak.

Pro lepší představu a orientaci použijeme uspořádání duší podle výše jejich vibrací.  Některé druhy jsou si totiž vibračně velmi podobné a může proto snadno dojít k záměně, pokud jasnovidná osoba nevidí zcela jasně nebo pokud určujeme typ duše jen podle vnějších znaků. 

Byli bychom rádi, kdyby tato typologie nebyla vnímána jako někaké kastování. Nižší, hutnější vibrace tedy nejsou o nic horší než vibrace vyšší. Naopak, v tuto chvíli jsou Zemi velmi prospěšné bytosti s vibracemi, které jsou nejbližší Zemi. Tyto duše byly vytvořeny právě proto, aby pomohly planetě Zemi v jejím nejtěžším období. Cítí spojení se Zemí, nedělá jim problém žít ve fyzickém těle a dokáží poměrně dobře plnit úkoly, které si předsevzaly. Právě těmto bytostem vděčíme za duchovní růst posledních let. Jsou pevnou základnou a hlavními tahouny duchovního obrození na Zemi. Duše s vyššími vibracemi mohou mít stále ještě potíže s pozemskou existencí, hůře se jim realizují jejich vize a ideály a snadněji se pak propadají do depresí a podléhají pocitům skepse a sebedestrukci. Často to také souvisí s tím, že si dávají před svým narozením poměrně vysoké cíle, které pak na Zemi není tak snadné naplnit. K jejich pocitu méněcennosti přispívá paradoxně také to, že v hutnějších pozemských vibracích se jim mnohem hůře a pomaleji otevírají duchovní schopnosti než pozemským andělům s vibracemi bližšími Zemi. Nicméně pro další duchovní rozvoj na Zemi je potřeba, aby se i tyto bytosti začaly probouzet, vzpomněly si na své poslání a naučily se využívat své schopnosti. Cítíme, že právě tyto duše potřebují ze všeho nejvíc pomoci a objevit, kdo skutečně  jsou,  a následující informace uveřejňujeme především kvůli nim.

 

Druhy pozemských andělů dle  stáří a dimenzí, pro které jsou určeni nebo z nich pocházejí:

 

 

Duše z 1. kola tvoření vesmíru:

·         staří andělé (serafíni, cherubíni, Panna Marie...) - vibrace v přirozeném stavu bez těla až 22D, pokud jsou inkarnováni v lidských tělech, vibrují zatím většinou jen na úrovni 10-12D, někteří již i 18D,

·         Wiké, Tvůrci mnoha duší, silné magické schopnosti - vibrace v přirozeném stavu 16 -18D, v lidských tělech donedávna jen12D, nyní mnozí už 13 -16D,

·         ostatní Tvůrci z 1. kola tvoření již do vývoje na Zemi nazasahují a ani se sem neinkarnují  (až do února 2015 však vývoj na Zemi výrazně ovlivňovali),

·         strážci rovnováhy, bojovníci Světla, držitelé čistoty a Božské inspirace - vibrace v přirozeném stavu až 16D, v lidských tělech donedávna max. 11D, v posledních měsících mnozí vzestoupili na 14D-16D,

·         strážci rovnováhy s magickými schopnostmi - vibrace v přirozeném stavu až 13D, v lidských tělech v současnosti většinou 11-12D.

 

Noví Tvůrci:

·         duše Benodis, Tvůrci duší a nosných myšlenek (energetických "konstrukcí", na kterých stojí náš svět), Duch svatý, bez magických schopností - stvořeni s vibracemi 13-14 D, nyní již v přirozeném stavu bez fyz. těla vibrace 16 - 18D, v lidských tělech donedávna většina 11D, nyní je možnost dostat se na 18D ( i více),

·         Geandrielé, Tvůrci duši a realizátoři Božího plánu, hlavní tvůrci duší k Zemi náležejícím- stvořeni s vibracemi 13-14D, nyní v přirozeném stavu bez fyz. těla vibrace 16 -18 D, v lidských tělech donedávna 8-10 D, nyní většinou již 12-14D s možností dalšího růstu.

 

Duše z 2. kola tvoření:

·         andělé, archandělé, elohimové (nositelé Boží lásky, stvořeni Geandriely, vibrace různě v rozmezí  od 5. do 12. dimenze, nyní většinou 8-14 D),

·         elfové (strážci rovnováhy mezi Světlem a Temnotou, stvořeni Geandriely,většinou mají magické schopnosti, vibrace dle druhů od 4. do 12. dimenze),

·         elfí andělé (nositelé Boží lásky, ochránci a průvodci elfů, stvořeni Geandriely, vibrace 8-10D, elfí archandělé 10-12D, nyní opět nárůst vibrací o 2-4 dimenze),

·         meandrielé (stvořeni Geandriely, Benodis i Wiké, obsahují komplexní energii všech Tvůrců, tedy Boží Trojice, vibrace 8-10D, někteří 10-12D,  nyní nárůst vibrací o 2-4 dimenze),

·         dreinové (strážci rovnováhy mezi Světlem a Temnotou, horními a dolními dimenzemi, "nebem a Zemí", ochránci energie planety Země, stvořeni Geandriely a Wiké, vibrace 9-11D, silné magické schopnosti),

·         andělé vody a Země (drží a podporují svou láskou planetu Zemi, stvořeni Geandriely, vibrace původně 8-10D, nyní opět cca o 2 dimenze vyšší),

·         přírodní (elementární) bytosti (víly, skřítkové, strážci hor, lesů, léčitelé..., stvořeni Geandriely, mají magické schopnosti, vibrace dle druhů  původně od 4. do 10. dimenze, nyní opět nárůst o cca 2 dimenze),

·         bytosti z jiných částí vesmíru - stvořeni různě všemi třemi druhy Tvůrců, s různými vibracemi, někteří s magickými schopnostmi (např. Arkturiáni), jiní bez magických schopností (např. Plejáďané), jsou zde, aby podpořili planetu Zemi v energetickém vzestupu a pomohli s nápravou škod a rychlou regenerací,

·         nové duše (indigové děti, křišťálové děti, nové duše jiných druhů...)- Bohem nově vytvořené duše, bez předchozích traumatizujících zkušeností, mají pomoci obnovit Božské kvality na Zemi,

X

·         temní čarodějové a čarodějky, skřeti...- ještě nedávno zde mezi námi žila  velká řada duší, které nebyly stvořeny v souladu s vesmírným řádem nebo jejich výskyt v naší realitě nebyl zcela podle plánu Tvůrců, tyto duše zasahovaly neblaze do dění na Zemi, nyní už tady většinou nejsou, ty nejproblematičtější byly z lidských těl staženy a nahrazeny jinými dušemi (v ČR a SR se už v podstatě nevyskytují, v jiných zemích světa je ještě řada sporných duší, rázné řešení ale není možné, aniž by vznikl chaos).

 

Tento přehled druhů duší je jen rámcový. Bližší informace a zejména širší kontext pro pochopení celé problematiky vám nabízíme na našich přednáškách a následných osobních konzultacích.

Upozorňujeme také na to, že názvy typů duší, které byly již známé dříve, používáme dále, ale u typů duší, kde jsme název k dispozici neměli, jsme optimální název "stáhli shora". Nedivte se proto, že některé z těchto názvů pomocí Googlu jinde prostě nenajdete :-) Nevylučujeme však, že pro tyto typy duší někdo jiný používá jiné označení. 

Co se týče vibrací, ještě před několika měsíci platila poměrně fixní pravidla, která tady fungovala stovky lety. Nyní se skutečně "otevřelo nebe" a něco takového jako vibrační strop pro jednotlivé typy duší už téměř neexistuje. Záleží na každém z vás, na vaší touze a otevřenosti. I duše, které byly původně stvořeny pro nižší dimenze, mají možnost postoupit výš, pokud chtějí. Spoustě z vás se v minulých týdnech zvedly vibrace a zmizelo vám vibrační rozmezí.  Pokud jste tedy unavenější, rozmrzelejší a věci vám nefungují jako dřív, je čas se v životě posunout dál :-)

Když jsme se rozhodli začít uvěřejňovat informace na téma pozemští andělé, byli jsme si velmi dobře vědomi, že jedná o poměrně kontroverzní téma, které současnou duchovní scénu dělí na skupinu nadšených příznivců této teorie a skupinu stejně nadšených odpůrců. Veškeré články proto píšeme s vědomím toho, že opak každé pravdy je stejně pravdivý, tedy s tím, že argumenty, poznatky, zkušenosti i obavy obou stran jsou stejně opodstatněné. Některým z argumentů už jsme se věnovali v předchozích článcích, přesto cítíme potřebu se ještě pozastavit u některých bodů, než se začneme věnovat podrobněji jednotlivým typům duší.

V poslední době se ve slovníku duchovně smýšlejících velmi často skloňují slova Jednota a ego, přičemž bývá zdůrazňováno, že se s egem do Jednoty vstoupit nedá.  Je kladen důraz na lásku ke všem bytostem, spokojenost s tím, co je, přijímání všeho, co se nám děje, a krásu prostých věcí. Jakékoli ambice jsou vnímány jako touhy ega. To všechno jsou hodnoty, se kterými rezonujeme, jen máme zkušenost s tím, že často bývá s vaničkou vylito i dítě. Volání duše, její vzpomínky na vlastní původ a poslání, jsou někdy šmahem odsouzeny jako projevy ega. Nejsou rozpoznány jemné nuance a dotyční pak místo skutečného duchovního růstu pranýřují své domnělé ego. Totéž se týká karmy. Ve škatulce karma se často nesprávně ocitají i záležitosti, které karmické nejsou, a jejich řešení nutí duchovně hledající obracet se zbytečně zpět, zatímco by již dávno měli kráčet vpřed. (Systém karmy se navíc v březnu 2015 definivně rozpustil, takže na karmu teď již nelze svádět vůbec nic -více info zde.)

My vycházíme z toho, že Jednota neznamená stejnost. Být v jednotě neznamená nebýt individualita. Jednota a jedinečnost se nevylučují. A pokud dokážeme přijmout myšlenku Jednoty se všemi bytostmi - tlustými, tenkými, vysokými, malými, fyzicky krásnými i nehezkými, chudými i bohatými, mocnými i bezmocnými, chytrými i hloupými, bílými, žlutými i černými..., měli bychom být schopni být v Jednotě, pokud zjistíme, že se lišíme nejenom na povrchní úrovni, ale že se lišíme i po energetické stránce. Strom není o nic horší než pták. Být pták není lepší než být strom. Ovšem pokud jste pták a snažíte se být stromem, zakořenit, větvit se, plodit ovoce, budete nešťastní. V okamžiku, kdy vám někdo prozradí, že jste pták, máte křídla a můžete, ba dokonce je vaším úkolem lítat, vaše duše se rozzáří a bude neskonale šťastná. A tak je to i s pozemskými anděly. Když objeví sami sebe, mohou vzlétnout.

A co se týče druhů pozemských andělů, je to totéž. Vtělený anděl není o nic lepší než vtělená elementární bytost, je jen jiný a každý z nich má jinou úlohu v Božím Stvoření. Jsme přesvědčeni, že jsme stvořeni tak, že největší štěstí nám přináší, když můžeme prožívat to, čím skutečně jsme. Nevěříme proto tomu, že by odhalení typologie duší mohlo být příčinou nějakých neshod, důvodem ke kastování a že by podporovalo pocity oddělenosti. Typologii naopak zveřejňujeme proto, aby se už nikdy nikdo z pozemských andělů nemusel cítit vydělený, méněcenný, osamělý, nepochopený na základě své odlišnosti a aby co nejvíc těchto úžasných duší místo sebedestrukce začalo skutečně zářit a plnit své poslání. Ale jako se vším, je to o přístupu každého z nás, o jeho zralosti a duchovní úrovni. To, co zveřejňujeme, je jen informace o tom, co je. Jak s ní kdo naloží, je již jeho svobodná vůle.

 

(c) Iva a Martin Uhlířovi 2014, aktualizováno 26.3.2015. Článek smí být dále šířen a kopírován jen v neupravené podobě a pro nekomerční využití. Podmínkou je uvedení autorů a zdroje článku s aktivním odkazem.Více zde: https://www.benodis.cz/news/uplna-typologie-pozemskych-andelu-aneb-co-doreen-virtue-jeste-neobjevila-2-cast/

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com