uvízlé a přivtělené duše: příčiny, projevy a důsledky

16.05.2016 21:37

Nikdy by nás nenapadlo, že téma duší, které po smrti z různých důvodů neodešly k Bohu, bude jednou naším každodenním chlebem. Občas jsme něco o takových duších slýchávali, ale byly to příběhy druhých, které se nás nijak osobně nedotýkaly. Netušili jsme, že na nás čekají několik generací staré nedořešené rodinné události a že se s nimi budeme muset vypořádat. Kdybychom to tušili, nikdy bychom se do toho opuštěného domu po Martinově rodině s dětmi nestěhovali. Ale asi to tak mělo být a už nebylo cesty zpět, nebylo kam se vrátit.

Ovšem to, co nás zpočátku naprosto ochromovalo, se nakonec ukázalo být největším požehnáním. Donutilo nás to aktivizovat všechny své síly, použít všechny svoje dosavadní zkušenosti, všechny své vědomosti a nechat se vést svými pocity a intuicí. Zpočátku jsme postupovali jen velmi pomalu a vše se skládalo střípek ke střípku. Postupně se ale Martinovi začala otevírat schopnost vidění. Už jsme nebyli odkázání na to, co  se nám samo zjeví, ale mohli jsme získat odpověď na cokoli, co jsme potřebovali, na co jsme se zaměřili. Martin zjistil, že má schopnost vidět podstatu duší, komunikovat s nimi, odvádět je, ale také vidět hluboké příčiny událostí. Kromě toho je schopen vidět i další bytosti (např. anděly, archanděly) a komunikovat s nimi.

Tragické události v domě, duše, které zde zůstaly, tajemstvím zahalené události v rodině a důsledky toho tajemství sahající až do současnosti nás vedly k tomu, abychom důkladně prozkoumali téma uvízlých a přivtělených duší, na vlastní kůži poznali všechny projevy a souvislosti a naučili se s nimi pracovat.

Postupně jsme poznali jisté obecné zákonitosti, které bychom tu teď rádi shrnuli.

V tomto místě si dovolujeme článek z roku 2013 ukončit a informace, které platily v době jeho napsání, aktualizovat. 

---

Existuje v podstatě několik typů duší, které po smrti neodejdou:

1.    Duše, které mají potřebu zde ještě něco dořešit. Většinou je to tak, že pokud dořeší, co potřebovaly, odejdou. 

2.    Duše, které lpí na svém majetku, na nějaké věci nebo osobě a nedokáží je opustit.

3.    Duše, které tady drží jejich blízcí, kteří se nedokáží vyrovnat s jejich smrtí.

4.    Duše, které zažily při smrti nějaký šok, zemřely náhle či násilnou smrtí a v důsledku toho neví, že mají odejít a jak odejít.

5.    Duše, které tady drží nějaké prokletí.

6.    Duše, které se bojí odejít, protože se domnívají, že nežily správně a obávají se Božího trestu za své činy. 

7.    Zvláštní kategorii duší, se kterými se můžete setkat, jsou duše zemřelých, které se poté, co byly očištěny, opakovaně vracejí, aby pomáhaly. Ty fungují podobně jako andělé a další duchovní průvodci a není důvod se jich obávat.

 

Během roku 2015 se situace výrazně změnila. Obecně se dá říct, že zmizela řada energetických bariér a negativních mechanismů, které tady držely duše zemřelých. Většina duší, které zde po staletí zůstávaly, mohla odejít. 

Samozřejmě může se stále tu a tam stát, že nějaká duše energeticky "ztěžkne" a nemůže odejít. Pak potřebuje podporu, pomoc v podobě lásky a světla, které ji "nadlehčí" a ona pak odejde "domů". Oproti dřívějším dobám je ale takových duší cca o 80% méně. Šance, že byste se s nějakou uvízlou duší setkali, že by se na vás obrátila s žádostí o pomoc, je tedy mnohonásobně nižší než dřív. Duše už také nebývají tak zoufalé, a nemají tudíž důvod se na někoho přivtělovat.

Co je ale podstatné, nevyskytují se tady už nebezpečné deficitní duše různých čarodějnic, mágů a dalších, které v minulosti páchaly mnohé nepříjemnosti, neprocházely řádným reinkarnačním procesem a měly tendenci se mezi životy přivtělovat a žít prostřednictvím energie druhých. 

Odstranili jsme tedy z tohoto článku sáhodlouhý popis potíží, které by mohly upozorňovat na přivtělenou duši. Vnímáme, že v současné době už by to mohlo být spíše zavádějící. Ostatně i v dobách, kdy toto nebezpečí reálně hrozilo, platily jisté zákonitosti, které předurčovaly, ke komu a za jakých okolností se duše přibližovaly.

V případě přivtělených duší se většinou se jednalo o osoby s nesprávně uchopenou andělskou energií nebo andělským přístupem k životu. Čím více daná osoba dávala svou životní energii druhým a méně si vážila sama sebe, vysílala signál, že její život není důležitý a že její energie je k dispozici. Tento postoj k životu byl hlavní příčinou potíží. Pokud se nezměnil, mohlo se stát, že dotyčnému bylo pomoženo, přivtělená duše byla odvedena a za chvíli tu byla duše jiná. 

Jedinou a nejlepší prevencí byla a je sebeláska, vědomí sebe sama a láska k životu. Pokud totiž vyzařujete tyto kvality, nemusíte se žádnými zbloudilými dušemi vůbec zabývat. Jakmile se totiž dostanou do vaší energie, okamžitě se jejich energie zvýší, ony se stanou "lehkými" a odejdou domů.

A pokud přece jen nějakou duši (duše) navnímáte, vzpomeňte si, že je to láska, nikoli strach, co jim dává křídla :-)

 

(c) Iva a Martin Uhlířovi 2013, aktualizace 21.3.2016 Článek smí být dále šířen a kopírován pouze v neupravené podobě a pro nekomerční využití. Podmínkou je uvedení autorů a zdroje článku s aktivním odkazem.Více zde: https://www.benodis.cz/news/uvizle-a-privtelene-duse/

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com