začátek práce

06.04.2015 15:06
Lidskou mysl je možné přirovnat k samotnému člověku. 
Vytvořte takové podmínky, abyste si mohli svou mysl zamilovat, pak i ona bude milovat vás. 
Zní to poněkud paradoxně, ve skutečnosti se však mnozí ke své mysli chovají ryze nepřátelsky. 
Místo, aby si stanovili se svou myslí vzájemně výhodnou spolupráci, se buď rozumem
nechávají ovládnout, nebo se mu snaží rozkazovat. Smysl mentálních praktik nespočívá
ve snaze zastrašit vlastní mysl, zahnat ji do kouta, ale získat v ní spojence, přítele, spolupracovníka. 
Lidé, mající nepořádek v mysli, vyvolávají stagnaci životní energie čchi. 
Jak podporovat svou mysl ve stavu tvůrčí aktivity? 
Jeden z nejjednodušších a nejmocnějších prostředků je zřeknutí se ničivých myšlenek a činů. 
Takto zbavujete svou mysl negativních vibrací, které jsou spojeny s napětím, a očišťujete ji. 
Vše, o čem jste kdy snili, je najednou možné!
  
Feng shuej lze určit pomocí energie. Je to metodologie tvorby energetických proudů
v prostředí, jež nás obklopuje a jejich zadržování. Podle kvantové fyziky je vše tvořeno energií. 
Stejný princip je i základem feng shuej. Vše na světě je charakterizováno energií; 
energie působí na nás, a my - ať už vědomě či nevědomě - ji využíváme. 
V duchu lze feng shuej přirovnat k magii nejvyšší možné úrovně: přemýšlíme o charakteru 
věcí, vizualizujeme je takové, jaké by měly být, a naše myšlenky se zhmotňují.
V každém z nás jsou skryté síly, pomocí nichž podvědomě modelujeme věci, myšlenky 
a události. Mysl okamžitě reaguje na spontánní vizualizace. 
A co kdybychom je vyvolávali zcela vědomě?
Ve vesmíru cirkulují energie, které se nacházejí v neustálém pohybu. 
Energie peněz, životní energie, dokonce i tvůrčí energie. Jak tyto energetické vibrace naučit, 
aby se sobě přizpůsobovaly? Pokud jsou energetické proudy v nepořádku, mohou způsobit 
fyzickému tělu a mysli velké utrpení a vyvolat zmatek, který by posléze vedl k neúspěchu.
Vnitřní feng shuej učí umění podporovat energetické proudy v souladu s prostředím,
které nás obklopuje. V tom spočívá hlavní podmínka vytvoření úspěšné atmosféry života.
Nepřistupujte k feng shuej jako k nástroji, který je vhodný k filozofování, 
ale jako k prostředku materiálního a duchovního obohacení. 
Je to velmi mocná metoda, která umožňuje podřídit si proudy úspěchu a prosperity. 
Byl by hřích toho nevyužít!
 
Feng shuej je možné interpretovat jako strategii řízení energetických vztahů.
Je velmi důležité si ujasnit, že toto učení není duchovní disciplína a má přesně
vymezený cíl: získat prosperitu, dostatek a úspěch. Pomoci lidem, aby lépe pochopili 
myšlenkové procesy a s jejich pomocí ovládli umění měnit osud, získávat radost a lásku,
podpořit emocionální a fyzické, tělesné a duchovní zdraví.
Jakmile se nám podaří zbavit se negativních vrstev z minulosti, pochopíme, 
jak setrvávat ve stavu ryzího úspěchu a radosti.
Během transfomace budete jakoby ukrajovat vrstvy své nepravé podstaty 
a budete se postupně zbavovat toho, s čím jste se mylně ztotožnili.
Váš život bude znovu oceněn a restrukturalizován tak, aby bylo možné co nejúspěšněji
a nejjednodušeji pracovat s tvůrčími vibracemi hojnosti. Bude se objevovat pocit 
neskutečné lehkosti a svobody. Tato svoboda v nemalé míře znamená i materiální 
svobodu, která připravuje půdu pro vnímání duchovních energií. 
Chudoba dává pocit nespravedlnosti života; máte pocit, že si život s vámi zle zahrál - 
vaše bytí vás zcela neuspokojuje. A ve výsledku chybí to nejdůležitější - radost a štěstí.
Veškerý lidský život je potenciál připravený otevřít se správně cíleným působením.
S pomocí nabízených doporučení pocítíte uvnitř sebe hluboké změny. 
Vnitřní feng shuej formuje nový způsob uvažování a zcela nový pohled na život.
Často se lidé ptají, jak konkrétně fungují tyto praktiky, proč určitá orientace myšlenek 
vede k podivuhodným výsledkům. V tomto světě dochází k mnoha nevysvětlitelným událostem. 
Opravdu je tedy tak důležité vědět, proč?
Lao-c říkával: „V tomto světě je nejmocnější to, co nelze spatřit, uslyšet a pocítit.“

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com