zrychlené dění

25.02.2016 10:23

Duch plný života a vědomí vnímá projevy lidí jako pomalé myšlení, moc zpomalené jednání i řešení všeho. Asi jako geniální dítě, které umí číst s velkou trpělivostí musí poslouchat spolužáky, když slabikují. Tolik věcí by se dalo řešit účelně a jednoduše hned teď. Ale tolik lidí je činných jen tam, kde něco dělají hlavně pro sebe, pro svůj zisk. To mají nápady, sílu i trpělivost. Pracovat pro to, aby fungoval celek, to skoro nikdo zájem nemá. A přitom je tak hloupé takové smýšlení a jednání. Když nebude funkční celá společnost, nemůže dlouho žít v pohodlí ani jedinec.

 

Kdyby věděli všude po světě ti co řeší věci pro veřejnost, že tam nesedí sami, že mají kolem sebe tolik posluchačů které nevidí, okamžitě by jednali jinak. Je velice těžké chtít na světě mír, když je tolik rozdílů ve vzdělání, v názorech na život a především v duchovním poznání. Je to moc velká směs různého stupně vývoje a každému přísluší i jiný způsob života. A tak pomalé myšlení vládne světem. Mnoho lidí ani moc nepřemýšlí, nic nehledají, pouze existují...

 

Ti co hledají světlo, co jsou ochotni se učit a probudit sílu svého nitra, sílu Kristovského vědomí se probudí, a budou mnohem rychlejší v jednání, až jim přijde čas vše pochopit. Budou i lépe rozumět všemu co se bude dít. Je tak důležité co nejvíce lidem předat informace dopředu. Kdo ale naslouchá? Je tak důležité začít u dětí, vychovávat je zodpovědně a předávat jim vědomí víry a lásky. Věnovat se jim a rozmlouvat s nimi. Tolik rodičů nemá čas se věnovat svým dětem a přitom je to pro nastávající dobu tak nutné nastavit v rodinách nové priority hodnot. Vědění, zkoušení a hodnocení je jediná, uznávaná cesta autorit i většiny rodičů, která dětem nepřinese užitek bez víry a lásky.

První, čemu se budou všichni divit a už to mnozí zažívají, je zrychlení dění- všeho řešení, rychlé jednání, rychlé přetváření. Tolik trpělivosti a obětavosti musí mít vaši ochránci. Tolik lidí žije v nevědomosti a nevnímá pomoc duchovního světa. Probuzený člověk začne vnímat, že mnoho věcí, které se mají hýbat, stojí. Jak to přiblížit a srozumitelně vysvětlit. Lidé stojí tam, kde by měli běžet, mlčí, kde by měli mluvit, svou energii věnují tam, kde se ztrácí a tak těžko získávají novou. Lidé zapomněli jaké to je vědomě žít a zemřít, neumí přijít ani odejít, neumí se všeho vzdát a prostě jít!

 

Nikdo nikoho neztrácí. Všechny lidské vztahy přetrvávají a jsou živé nepřetržitě, jako je nepřetržitá práce a pomoc pro tento svět. Ten, kdo má dobré srdce dostane na cestu životem mnoho darů a ten, kdo nepochopil může přijít i o to málo co získal, pokud to nesloužilo pro dobrou věc.

 

Přijala O.B.

 

Nemáme potřebu uplatňovat autorská práva a jakkoliv podmiňovat šíření našich příspěvků.Tlumočíme informace z kolektivního vědomí Kristovské setby, které má každý v sobě. Stačí se jen naladit a připojit. 

 

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com