feng shuej

06.04.2015 15:26
V místě geopatogenních zón je změněno iontové složení vzduchu.  Normální počet záporně nabitých iontových částic v místnosti je 1500 na jeden centimetr krychlový.  V lázeňských oblastech toto číslo bývá vyšší a může dosahovat až k hodnotě 50 000 částic.  V místech, kde se...
06.04.2015 15:25
Skutečné intelektuální centrum, ležící v hlubině mozku, je zrcadlo,  které odráží všechny lidské záměry a intence. Je to zrcadlo vědomí, jež samo ví,  že může odrážet věci při změně úhlu odrazu. Jestliže tedy zrcadlo chápeme jako vědomí, všechna doporučení o hojném používání zrcadel...
06.04.2015 15:23
Ne vždy je lehké přetnout vadný řetěz nevědomosti obepínající rozum, protože je hluboko  zakořeněna na úrovni známých vzorců chování a zvyků. Abyste aktivovali schopnost změnit se, musíte dělat to, co jste dříve nikdy nedělali, a přiznat si, že pohled, který nám byl vlastní, se může ukázat...
06.04.2015 15:22
Osud znamená dvě věci: osud jako takový, který je poskytován shůry, a osobní cesta  jedince, směřování ke Světlu. Božská mysl se snaží nasměrovat člověka k Duchu.  Co znamená šťastný osud? To je, pokud se člověku podaří vychutnat celou šíři,  plnost života a splynout s...
06.04.2015 15:15
Feng shuej využívá pro vytvoření energetické a emocionální rovnováhy v duchu  pět základních elementů, vyskytujících se v přírodě.  Jsou to dřevo, oheň, země, kov a voda. Těchto pět prvků koordinuje energie,  které tvoří a udržují lidský život. Dříve, než se narodíme na této...
06.04.2015 15:07
Podstatou života je energie čchi. Mnoho lidí na Západě si myslí, že čchi patří k okultizmu,  k ezoterice nebo k jinému druhu mystiky, která je přístupná jen malému počtu zasvěcenců. Čchi je však energie nebo také nehmotná přirozená hybná síla,  která naplňuje vesmír, nachází se v...
06.04.2015 15:07
Barva se používá pro zesílení proudu čchi a pro vytvoření souladu ve vizualizačním feng shuej. Všimněte si, jak se cítíte, díváte-li se na jednotlivé barvy, jež vás obklopují.  Vyjevte barvy, které zlepšují emocionální stav, pomáhají pocítit tvůrčí vzlet a radost.  Barvy, které...
06.04.2015 15:06
Lidskou mysl je možné přirovnat k samotnému člověku.  Vytvořte takové podmínky, abyste si mohli svou mysl zamilovat, pak i ona bude milovat vás.  Zní to poněkud paradoxně, ve skutečnosti se však mnozí ke své mysli chovají ryze nepřátelsky.  Místo, aby si stanovili se svou...
06.04.2015 15:05
Cílem feng shuej je nasbírat dostatečné množství energie čchi, získat vidění nekonečné hojnosti okolního světa a plně pocítit lásku k ostatním lidem. Vnitřní, myšlenkové feng shuej působí na proudy vědomí.  Lidský mozek je chápán jako dům. Všechny pokyny tradičního feng shuej, týkající...
06.04.2015 15:02
Starověcí Číňané určili, že se celý vesmír skládá ze dvou doplňujících  se principů či kvalit: jin a jang. Dále vymezili tři kategorie, do nichž tyto dvě esence  proudí. Těmi kategoriemi jsou nebesa, země a lidé. Věnovali se intenzivnímu studiu,  aby zjistili, jak s těmito...
<< 1 | 2 | 3 >>

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com