feng shuej

06.04.2015 15:00
V taoistickém pojetí je lidské tělo mikrokosmem, zmenšeným modelem vesmíru,  v němž se odráží dění odehrávající se v celém kosmu.  Taoismus označuje za prapůvodce všeho jednotu a stejnost.  Neuznává Boha jako tvůrce všeho, a tedy ani nadřazenost ducha nad...
06.04.2015 14:57
ZLATÁ PRAVIDLA / OPATŘENÍ V PROSTORU Snažte se, aby nábytek ve vašem obydlí byl dřevěný. Máte-li na výběr mezi dřevěným, vlastnoručně vyrobeným předmětem  a sektorovým, sáhněte po tom prvním.  Přerušte kontakty s nehodnými lidmi, s těmi, s nimiž se necítíte dobře. Nejezte před...
06.04.2015 14:47
Základem ctnosti je vytrvalost, vnitřní síla, prostota, zdrženlivost a dobrota. Její princip vyjádřil Konfucius, zakladatel Taoismu ve „stříbrném pravidle“:  „Nedělej ostatním to, co nechceš, aby oni dělali tobě“ a  „Dobrý člověk je ten, který chtěje pomoci sám sobě, pomáhá...
06.04.2015 14:46
Feng shuej je naukou o tom, jak harmonicky utvářet své vnější prostředí a tím zpětně ovlivňovat  sama sebe. Vychází z tisíciletých zkušeností čínských mudrců, kteří při pozorování  přírody postupně odhalili a popsali zákonitosti utváření a vlivu prostředí.  Podle nich...
06.04.2015 14:41
Feng shuej je hluboce kreativní a intuitivní umění. Založeno je na nejdelší, neporušené tradici lidstva ve výzkumu  nejvnitřnějších záhad přírody. Je to umění na skutečném vrcholku společenských, kulturních a vědeckých výdobytků čínské civilizace. Přesto se zároveň...
<< 1 | 2 | 3

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com